Stenografický zápis 39. schůze, 19. října 2001


(Schůze zahájena v 9:04 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec František Pejřil
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vojtěch Filip


31. Návrh poslanců Jiřího Hofmana, Zdeňka Škromacha a Jarmily Boháčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 892/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Hofman
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Jiří Hofman
Poslankyně Alena Páralová


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. …/ 2000 Sb. /sněmovní tisk 621/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Jan Grůza


35. Vládní návrh zákona o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb. (zákon o státní pomoci při obnově území) /sněmovní tisk 959/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec František Chobot
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec František Chobot


32. Návrh poslanců Rostislava Čevely, Milana Cabrnocha a Josefa Janečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 907/ - druhé čtení

Poslanec Rostislav Čevela
Poslankyně Taťána Jirousová


33. Návrh poslanců Pavla Němce, Karla Sehoře, Františka Vnoučka a Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony /sněmovní tisk 910/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Pavel Severa
Poslanec František Ondruš
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Jaroslav Plachý
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec František Vnouček
Poslanec Karel Sehoř


34. Návrh poslanců Pavla Němce, Vladimíra Doležala, Vojtěcha Filipa, Miroslava Kalouska, Svatomíra Recmana, Františka Vnoučka a Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 955/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Němec
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Miloslav Vlček


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1041/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Vladimír Doležal


40. Vládní návrh zákona o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) /sněmovní tisk 1082/ - prvé čtení

Předseda PSP Václav Klaus


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku /sněmovní tisk 1091/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Vladimír Doležal


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1087/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslankyně Miroslava Němcová
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 11.53 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.00 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Václav Krása
Poslanec Vladimír Doležal
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslankyně Miroslava Němcová


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č.100/2000 Sb. /sněmovní tisk 1088/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Michael Kuneš
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Michael Kuneš


44. Vládní návrh exekučního řádu správního /sněmovní tisk 1085/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání skončilo ve 14.12 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP