Stenografický zápis 39. schůze, 23. října 2001


(Schůze zahájena v 14:11 hod.)

Předseda PSP Václav Klaus


13. Vládní návrh zákona o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) /sněmovní tisk 962/ - druhé čtení

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Pavel Lang
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jan Bláha
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Pavel Lang
Poslanec Jaroslav Gongol


15. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 968/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Yvona Jungová
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Tomáš Kladívko


49. Vládní návrh zákona, o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1072/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslankyně Lucie Talmanová


50. Vládní návrh zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1092/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslankyně Lucie Talmanová


183. Vládní návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) /sněmovní tisk 963/ - prvé čtení

Poslanec Petr Matějů
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Miloslav Kučera st.


28. Návrh poslanců Karla Sehoře, Jaroslava Plachého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 824/ - druhé čtení

Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Radim Chytka


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 971/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miloslav Výborný


51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1066/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Hofman
Poslankyně Jitka Kocianová
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Josef Hojdar
Poslankyně Zdeňka Stránská
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání skončilo v 18.39 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP