(15.10 hodin)

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, pan poslanec Matulka navrhoval vyřazení těchto bodů. Já bych prosil, aby o vyřazení bodu 26 bylo hlasováno zvlášť, pokud je to možné. (Hlasy: To nejde!)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já mám pocit, pane poslanče, že hlasování už proběhlo a bod 26 byl vyřazen. (Projevy nesouhlasu.) Nebo naopak - nebyl vyřazen a v těchto věcech řazení hlasování je důležité. Pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Jen malé upřesnění, pane předsedo. Já jsem navrhoval vždycky ten bod ve dvojici zároveň s třetím čtením. Jenom pro upřesnění. Protože paní kolegyně Parkanová mluvila jenom o druhém čtení, zřejmě mínila i body týkající se třetího čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, tomu jsme všichni rozuměli. Pane poslanče někteří už sedíme přece jenom chvíli v Parlamentu a víme, že bez druhého čtení nemůže proběhnout čtení třetí. (Veselost v sále.) Myslím, že toto je evidentní, ale přesnost nadevše.

Pan poslanec Hojdar navrhuje bod č. 13 fixně zařadit. (Poznámky ze sálu.) - Čili o tom jsme nehlasovali.

 

Budeme dodatečně hlasovat o vyřazení bodu 27, 28, 29 z pořadu schůze. Já jsem zde zápolil se svou hlasovací kartou, která se nechtěla připojit. Omlouvám se.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 8 z přítomných 188 poslanců 184 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Hojdar navrhuje bod č. 13 fixně umístit na úterý 23. 10. jako první bod. Dvacátého třetího je úterý, takže odpoledne rovná se samo sebou.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 188 poslanců 163 pro, 5 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Rozehnal navrhuje vyřadit bod 44.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 10 z přítomných 188 poslanců 149 pro, 12 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Drda navrhuje vyřadit z pořadu schůze bod č. 12, rozuměl jsem, že ještě dodával - po souhlasu předkladatele, jestli jsem si to dobře poznamenal.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 11 z přítomných 187 poslanců 158 pro, 5 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Štrait navrhuje vyřadit bod 62, vládní návrh zákona o sociální potřebnosti, protože je příliš brutální proti sociálně potřebným.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 188 poslanců 97 pro, 80 proti. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Müllerová chce přesunout body 18 a 19 za bod 42, to znamená na konec druhého čtení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 13 z přítomných 188 poslanců, 122 pro, 48 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Beneš navrhuje vyřadit bod 43, to je Šumava.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 14 z přítomných 188 poslanců 134 pro, 16 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Starec navrhuje přeřadit body 55, 56, 57, 130 a 201 - to je docela složité míchání čísel čtení, zpráv a návrhů atd. - tuto pětici navrhuje přeřadit na středu 24. 10. dopoledne a hned za nimi dát bod 137 a 138. To je velmi komplikovaný manévr. Předpokládám, že to je manévr nevím pro kterého pana ministra, pro celou řadu ministrů, nerozumím tomu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 188 poslanců 96 pro, 68 proti. Návrh byl o jeden hlas přijat.

 

Pan poslanec Janeček doporučuje vyřadit bod č. 38 z pořadu schůze.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 188 poslanců 174 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Kupčová chce vyřadit bod 82.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 17 z přítomných 189 poslanců 165 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Kupčová navrhuje pevné zařazení bodů 24, 25, 26 - teď už ne 27 - 28, 29 jako první body po obědě 24. 10. To je středa.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 18 z přítomných 189 poslanců 129 pro, 27 proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP