(9.20 hodin)
(pokračuje Teplík)

Vím, že zde existují kolegové, kteří na to mají názor takový, že je třeba hlasovat o zamítnutí hned. Já si to nemyslím, dokud existuje prostor pro jednání, jako že myslím, že existuje. Podporuji přikázání hospodářskému výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli pouze jednu písemnou přihlášku, a to pana poslance Josefa Janečka, poté pan kolega Kučera starší.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, snad na úvod bych opravil zpravodaje v tom, že pokud jsou moje informace správné, tak text obsažený v návrhu zákona není textem navrhovaným Ministerstvem zdravotnictví, ale je spíš textem, který vláda přijala od tabákových koncernů.

Otázka reklamy, zvláště otázka reklamy na návykové látky, tedy reklamy na cigarety - řekneme-li to zkráceně - je strašně závažná v tom, že reklama je přesvědčovací proces. Úkolem reklamy není podat objektivní vyváženou informaci, ale úkolem reklamy je přesvědčit, získat potenciálního konzumenta a dosáhnout toho, aby konzument výrobek koupil a užíval. Tato vlastnost je zvláště závažná v oblasti návykových látek a v oblasti, kdy reklama je zaměřena na děti, tedy na populaci, kterou bychom měli zvláštním způsobem chránit.

My víme, že procento dětských kuřáků se neustále zvyšuje, a tato skutečnost je zvlášť alarmující v dnešní době, kdy vlastně těch dospělých kuřáků, těch dospělých lidí, kteří se rozhodnou kouřit, je jenom asi 10 % ze všech kuřáků. Veliké procento kuřáků začínalo kouřit už od svých 13 let a je to právě výsledkem oné reklamy nebo reklama má na tomto výsledku veliký vliv.

V této souvislosti souhlasím s předsedou vlády Milošem Zemanem, který při minulém projednávání onoho, abych tak řekl, jasného zákona, který zakazoval reklamu na tabákové výrobky, řekl, cituji: "Jako vášnivý kuřák budu plně podporovat návrh na zákaz reklamy tabákových výrobků, a to ze dvou podstatných důvodů. Za prvé nehodlám být agentem tabákových firem a nehodlám brát vážně důvody, že tím naše komerční televize přijdou o miliardové zisky. Za druhé, dospěl jsem k názoru, že většina reklam, reklamou na cigarety počínaje a reklamou na prací prášky konče, jsou natolik stupidní, že mohou ovlivnit pouze pubertální část našeho obyvatelstva. A pubertální část našeho obyvatelstva je právě tou částí, která se rozhoduje, zda bude anebo nebude kouřit." Tolik předseda vlády při projednávání minulého návrhu zákona o regulaci reklamy.

A já se, vážení přátelé, musím zeptat, co bylo příčinou toho, že vláda otočila o 180 stupňů, co se stalo mezi tím, kdy vláda předložila moderní návrh zákona chránící naše děti před vznikem závislostí, a tím okamžikem, kdy přišla se strategií naprosto opačnou, tedy strategií podporující kouření, a to u mladistvých zvláště. Je snad příčinou ona studie, kterou objednali tabákoví producenti a která tvrdí, že kouření vhodným způsobem řeší v sociální oblasti schodek důchodového účtu tím, že zabíjí kuřáky dříve, než dosáhnou důchodového věku? Je to skutečně tento cynismus, který netuší, že to, co se ušetří v oblasti důchodů, bude tvrdě zaplaceno v oblasti zdravotnictví?

Každý by jistě přivítal, pokud by vláda učinila nějaké kroky ve prospěch obyvatel této země. Bohužel, vláda takové kroky nečiní. Naopak činí kroky proti zájmům občanů této země, ale kroky ve prospěch tabákových výrobců. Vláda nečiní zhola nic s onou skutečností, že v této zemi, v této její zemi každý den zemře v důsledku kouření 60 lidí, za rok 22 000 lidí. Současná právní úprava zní: Reklama tabákových výrobků nesmí nabádat ke kouření. O nabádání se nejedná tehdy, když se v reklamě použije pouze logo, obchodní jméno nebo ochranná známka výrobce tabákových výrobků. Z této dikce jednoznačně vyplývá, že reklama dnes může obsahovat pouze logo, obchodní jméno nebo ochrannou známku výrobce.

Kdokoliv si může ověřit dodržování tohoto zákona tabákovými výrobci. Můžeme si učinit obrázek o tom, jak naše vláda dohlíží na dodržování zákonů v této zemi. Vysvědčení vztahu naší vlády o tom, jaký má vztah k právu, je totiž napsáno na každém billboardu. Co učiní vláda za této situace? Přijde snad s razantní protitabákovou strategií? Nikoliv. Tato vláda je zjevně spokojena s onou hrůzou, které jsou vystaveny tisíce našich rodin, když se dívají tváří v tvář do situace, kdy neodvratitelně umírá někdo z jejich blízkých.

Zatímco v současné době smějí být na reklamě pouze logo, obchodní jméno nebo ochranná známka, protože vše nad to by bylo nabádání ke kouření, vláda navrhuje, aby se tento okruh povoleného výrazně rozšířil. V návrhu říká, že zde nesmějí být lidé, kteří kouří nebo drží cigaretu, balíčky cigaret nebo jiné tabákové výrobky nebo kuřácké potřeby. Z toho vyplývá, že bude přípustné, aby byly zobrazovány zabalené cigarety, například švihácky odložené do popelníku, například na sedle koně nebo při šálku kávy a obdobně.

Tato vláda chce zřejmě využít nástroje nikotinového zabíjení k důchodové reformě. Nevím, proč jde proti celosvětovému trendu, který se snaží omezit zabíjení lidí tímto nejzákeřnějším způsobem. Já nevím, co byl ten důvod, proč vláda takto otočila. Jestli to byla ona studie a problém s důchodovou reformou, nebo obyčejná korupce. Já neznám žádný důvod, ani pan ministr nic v tomto směru nevysvětlil.

Protože situace, kdy vláda, která ví - a z úst premiéra do zaznělo jasně - tato vláda ví, co činí tabákový průmysl a co se děje s naší dětskou populací, čili to, co navrhuje, není omyl, ale vědomé gesto.

Navrhuji vrácení tohoto zákona k přepracování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Druhým přihlášeným je pan kolega Kučera starší, připraví se pan poslanec Vymětal Karel.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Já bych chtěl ve svém krátkém vystoupení potvrdit slova pana ministra Grégra o tom, jak se vzájemně ve sněmovně potkávaly a míjely zákony - zákon o rozhlasovém a televizním vysílání a tento zákon o reklamě, přičemž musím také potvrdit, že došlo ke spolupráci ve smyslu diskuse o tom, jak by k vzájemnému propojení mělo dojít.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP