(9.40 hodin)
(pokračuje Payne)

Ti chodili do chrámu bohyně Afrodité. Někteří vyznávali jako řešení svých problémů alkohol a ti navštěvovali chrám boha Dionýsa.

Problém je v tom, že tyto náboženské tradice jsou mnohem silnější, než je moc zákonodárců. Přístup vlády k tomuto problému je takový - když se nám to nelíbí, tak to zakážeme. Ony ty věci jsou o něco složitější, a já na rozdíl od předřečníků nejsem takový optimista, abych si myslel, že zákonnou úpravou dokážeme vyřešit síly, které hýbou lidstvem po tisíciletí.

Představa, že to zakážeme, a tím to bude v pořádku, nás vede zhruba do skandinávského modelu. Když se projdete ve Skandinávii brzy zrána, dokonce i v zimních měsících, najdete v parku totálně opilé mladé lidi. Najdete tam devatenáctiletou dívku, která do sebe přes noc nalila dva litry vodky, pak upadla do bezvědomí, a když jdete za policistou, řekne vám "to je normální, tady u nás lidé takto pijí".

U nás naštěstí není tato skandinávská tradice, která do značné míry souvisí s prohibicí a s tím, že se o té problematice nemluví, že ta věc není předmětem normálního zvládání lidskou psychikou. U nás to spíše vypadá tak, že ti, kteří dnes vyznávají kult boha Dionýsa, nechodí do chrámu, ale chodí do hospod. To je pokračování této tradice. To jsou kultovní stavby, kde se odehrává cosi, co lidem umožňuje interreagovat navzájem. Když parta středoškoláků zajde do hospody, dá si tam pivo, prožijí tam večer, který je pro ně smysluplnější než všechno ostatní, co v životě prožili, tak proti tomu působení reklamy je zcela zbytečné a nesmyslné.

Přístup vlády, která se domnívá, že zákazem reklamy vyřeší tento problém, mi připadá strašně komický. Já tomu nevěřím, že se dá zákonem zregulovat a vyřešit problém, který je mnohem hlubší. Cesta k tomu, abychom zvládali, a teď je jedno co - tabák, alkohol, léky, drogy atd. - není v tom, že to zakážeme.

Proto na rozdíl od kolegů, kteří věří na to, že lze do druhého čtení snad i přepracovat celou filozofii zákona, celý přístup k řešení problémů, já si myslím, že to nejde, že úpravou toho či onoho paragrafu nedosáhneme nápravy chybného přístupu, že prostě zákonnou regulací umíme řešit tyto síly.

Já mám pocit, že za prvé ta cesta zakazování je cesta, která nikdy nevedla k výsledku, a za druhé, že je mnohem silnější, jestliže ta věc se stane předmětem nějakého dialogu, jestliže pomůžeme lidem, aby o té věci komunikovali, aby ta věc byla předmětem veřejné debaty. Já uvedu příklad. Před řadou let jsme tady ve sněmovně měli - dokonce opakovaně - návrh zákona, který se pokoušel řešit a regulovat tehdy nově se objevivší erotickou literaturu a časopisy. Naštěstí sněmovna ten návrh zamítla a v této věci žádnou regulaci nepřijala. Právě díky tomu, že žádná regulace nebyla přijata, se ustavil jakýsi rovnovážný stav, že to sice nějakým způsobem vegetuje, nějakým způsobem to existuje, ale získalo to svoje místo v našem veřejném mínění, a bez zákonné opory, bez zákonné regulace.

Já se stejně tak domnívám, že reklama na alkohol, reklama na tabák by měla být regulována ne zákonem, ale měla by být výsledkem veřejné debaty, měla by být něčím, co všichni víme, co je slušné a neslušné, měla by být jakýmsi výsledkem nepsaných zákonů, co se sluší a co se nesluší, nikoliv předmětem zákonné regulace.

Proto jsem velmi skeptický nad tím, jestli tuto poměrně rozsáhlou předlohu, která má řádově kolem stovky stran, vůbec dokážeme projednat a přepracovat do podoby, která by jakýmkoliv způsobem napomáhala k řešení této problematiky. Představa, že lidem zakážeme dělat reklamu na léky a oni tím pádem přestanou brát prášky na spaní, je po mém soudu trošku naivní. Ono to takto nefunguje. Život je mnohem složitější, než to vláda předkládá ve svém návrhu. Já vím, že budu asi osamocený ve svém názoru, ale přesto se domnívám, že je třeba dát najevo, že předloha má sporné koncepční vady, a proto navrhuji zamítnutí v prvním čtení. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, chci jen stručně reagovat. Kolega Janeček tu dosti vehementně kritizoval tuto předlohu v souvislosti s reklamou na tabákové výrobky. Jenom bych chtěl připomenout, že ve Federálním shromáždění to byli poslanci ODA, zejména kolega Bratinka a další, kteří velmi bojovali za zrušení tabákového monopolu, a víme také, že Philip Morris dával dosti štědré částky některým stranám současné opozice. Když hledáme kořeny toho, proč se nám rozrostly některé jevy, které tu nemusely být, je vhodné se podívat na jejich původ. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Faktická poznámka. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Já mám jen skutečně nepatrnou poznámku k předřečníkovi. Nejenže dává politickým stranám, ale celý ansámbl této sněmovny Philip Morris pozval na studijní cestu do Švýcarska. Je to odhadem 5 - 7 let.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tak teď nevím, pane kolego, jestli to říkáte z toho důvodu, že je vám líto, že jste tam nebyl pozván.

Kdo další se hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím. Prosím všechny, kteří se hodlají zúčastnit hlasování jednak o vrácení, jednak o zamítnutí předloženého návrhu a případně návrhu na přikázání, aby přispěchali do sněmovny. Ještě předtím než budeme hlasovat, dám prostor pro závěrečné slovo, nejprve panu ministrovi jako navrhovateli, poté panu zpravodaji, aby shrnul rozpravu.

(Poslanci se ve velkém počtu vracejí do sálu. V sále je velký hluk a ministr vyčkává u řečnického pultu.)

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Ke komu? Mám hovořit sám k sobě? (V sále trvá hluk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane ministře, vzhledem ke zvýšenému počtu poslanců, které jsem přivolal, aby si mohli vyslechnout vaše závěrečné slovo, je zde i zvýšená hladina hluku.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Já bych prosil o klid.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vždycky je něco za něco. Buď budete mluvit k prázdným lavicím a budete zde mít ticho, nebo budete mít plné lavice a bude zde hluk.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Skoro je lepší mluvit k prázdným lavicím, když je ticho.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já to neberu jako procedurální návrh na vyklizení sněmovny. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, kdyby se nejednalo o tak závažnou věc, dalo by se říci, že zde bylo navozeno téměř humorné prostředí. Když jsem si vyslechl stanovisko pana poslance Janečka, který chce více zákazů, až absolutní zákazy reklamy na tabákové výrobky, a pak když jsem si vyslechl pana poslance Payna, který doporučuje zrušit jakékoliv zákazy - on mě stejně jako obvykle neposlouchá -, tak vidím, že vlastně žádné řešení není dobré.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP