(10.10 hodin)
(pokračuje Výborný)

Proto navrhuji, aby přikázaný tisk byl vrácen navrhovateli k přepracování s tím, že tím bude vyjádřena vůle přepracovat ho ve smyslu přímé novely občanského zákoníku. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane poslanče. Myslím, že to je velmi rozumný návrh. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím. Pan poslanec Starec bude mít velmi jednoduchou úlohu v případě zpravodajské zprávy.

Chci se zeptat pana ministra, zda hodlá reagovat na vystoupení pana kolegy Výborného, poté pan poslanec zpravodaj.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na téma, které tady přednesl pan poslanec Výborný, proběhla už v parlamentu jednou velmi obsáhlá diskuse a zvítězil názor, že občanský zákoník je zákon, který se vyvíjí desetiletí nebo staletí, a že prakticky neustálou novelizací by docházelo k významným komplikacím.

Nejsem zákonodárce, nebo zákonodárce ano, ale neprávník, abych mohl tyto věci posoudit, ale ztotožňuji se s těmi, kteří preferují to, jako je tomu v Evropské unii, aby tento speciální a specifický zákon byl právě i z hlediska transparentnosti, znalosti, přístupnosti přijat jako samostatná právní norma.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Starec: Velice stručně. Zpravodajská zpráva k návrhu, který zazněl. Pan kolega Výborný navrhuje vrátit návrh k vrácení. Já samozřejmě jako zpravodaj budu proti, takže si myslím, že pan řídící může přistoupit k hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Já jsem vás odhlásil a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami a budeme hlasovat o vrácení.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 135. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 165 poslanců pro návrh 79, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Ještě počkám. Pan kolega Vidím se jde podívat na sjetinu, ale mám pocit, že rozdíl čtyř hlasů je dostatečně velký. Myslím, že to je věcí kázně některých poslaneckých klubů, aby si zajistily svoji účast. Teď se dívám určitým směrem ke kolegům, jejichž lavice zejí prázdnotou a kteří jinak by dozajista hlasovali pro vrácení. Když už někdo není schopen tady být včas, má smůlu.

Ptám se, jestli je námitka zpochybňující výsledek tohoto hlasování. Přece jen ano. Pan kolega Zuna.

 

Poslanec Milan Zuna: Pane předsedající, vážená sněmovno, hlasoval jsem pro zamítnutí a teď jsem se dozvěděl, že na sjetině mám křížek. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Zazněla námitka zpochybňující výsledek hlasování. Nechám o ní hlasovat.

Zahájil jsem hlasování číslo 136. Kdo souhlasí s touto námitkou? Kdo je proti?

Z přítomných 177 poslanců pro 115, proti 23. Námitka byla přijata.

 

Děkuji všem, kteří se takto vyjádřili, nicméně teď se vrátíme k meritornímu rozhodování, kterým je znovu návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Prosím všechny kolegyně a kolegy, aby se nejen dívali směrem k předsedajícímu, ale také na tlačítko, které mačkají.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 137. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 185 poslanců pro 90, proti 88.

 

Děkuji všem za projevenou kázeň a zodpovědnost při výkonu poslaneckých mandátů.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Předpokládám, že pan kolega Výborný chce navrhnout ústavně právní výbor.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, především navážu na slova pana ministra. On je řekl ve své závěrečné řeči, takže nebylo možné podle jednacího řádu reagovat. Pan ministr uvedl, že debata o tom, zda takovéto speciální normy vtělovat či nevtělovat do občanského zákoníku, proběhla několikrát ve sněmovně a skončila závěrem, že nikoliv, že občanský zákoník by měl zůstat stabilnější normou. Já se hlásím k myšlence, že by občanský zákoník měl být stabilnější normou, ale prohlašuji, že ten údaj, že jsme se dohodli, že občanský zákoník v těchto souvislostech nebudeme novelizovat, pravdivý nebyl, neboť například spotřebitelské smlouvy jsme vtělili do občanského zákoníku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče Výborný, je mi to strašně líto. Řekněte alespoň, že toto říkáte jako odůvodnění vašeho návrhu na přikázání.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Samozřejmě, že to ano, že to říkám jako odůvodnění tohoto návrhu, protože už v okamžiku, kdy jsem mluvil v rozpravě, jsem upozorňoval na to, že není jednoduché v rámci druhého čtení přepracovat osnovu tak, že namísto samostatného zákona bude z ní vytvořena novela občanského zákoníku. Propuštěním do druhého čtení jsme se do této situace dostali. Budiž, to byla většinová vůle sněmovny, avšak já navrhuji především, aby návrh organizačního výboru nebyl odhlasován, protože se domnívám, že hospodářský výbor nemá důvod tuto normu projednávat. Mám za to, že bychom měli hlasovat proti. Současně navrhuji, aby tento tisk byl přikázán výboru ústavně právnímu. Je dobře, že zpravodajem k tisku je pan poslanec Starec, který je členem ústavně právního výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Jsem rád, že jsme si vyjasnili vaše vystoupení jako odůvodnění návrhu přikázat k projednání tento návrh zákona ústavně právnímu výboru. Především doufám, že budeme moci v klidu absolvovat bez dalších připomínek a námitek následující dvě hlasování.

 

Nejprve rozhodneme o návrhu přikázat k projednání tento návrh zákona hospodářskému výboru.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 138. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 186 poslanců pro 99, proti 67. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání ústavně právnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 139 a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 186 poslanců pro návrh 146, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru, ústavně právnímu výboru a především doufám, že voliči budou sledovat, jak se kteří poslanci stavějí k výkonu svého poslaneckého mandátu svou přítomností či nepřítomností v Poslanecké sněmovně při hlasování.

Pan kolega Sobotka procedurální návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP