(11.30 hodin)
(pokračuje Buzková)

Zahajuji hlasovaní a ptám se, kdo je pro revokaci tohoto usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 161 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 172 a 4 byli proti.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o bodech A1 až A19 s tím, že z důvodu předchozích hlasování body A20 až A22 jsou nehlasovatelné. Prosím o stanoviska. (Ministr i zpravodaj souhlasí.)

 

Zahajuji hlasovaní pořadové číslo 162 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je pro tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 162 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 176 a jeden byl proti.

 

Poslanec Eduard Vávra: Nyní bychom odsouhlasili legislativní úpravu pana poslance Vymětala k bodu A9.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Je to legislativně technická úprava.

 

Zahajuji hlasovaní pořadové číslo 163 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 163 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 178 a nikdo nebyl proti.

 

Pane zpravodaji, bylo hlasováno o všech návrzích? (Ano.) V takovém případě… Pan poslanec Karel Vymětal se hlásí s technickou poznámkou.

 

Poslanec Karel Vymětal: Jen poznámka. Ještě jsme nehlasovali o bodu C5, což jsou přechodná ustanovení a musíme o nich hlasovat.

 

Poslanec Eduard Vávra: Omlouvám se, ještě budeme hlasovat o C5. Stanoviska jsou souhlasná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasovaní pořadové číslo 164 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 164 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 169 a nikdo nebyl proti.

 

Nyní tedy můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 918, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasovaní pořadové číslo 165 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 165 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 143 a 20 bylo proti.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tím jsme ukončili blok zákonů pana ministra Grégra, kterému blahopřeji k úspěšnosti. Pan ministr se přihlásil ke slovu, které mu udílím.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám poděkoval za prvé za odsouhlasení posledních dvou zákonů i za to, že jste mi umožnili projednání všech návrhů zákonů a jedné zprávy, kterou jsem předkládal, v jednom bloku a umožnili mi tím, abych se účastnil několika mezinárodních jednání, která byla sjednána s dlouhodobým předstihem. Ještě jednou vám děkuji za příznivý nebo souhlasný přístup. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tím jsme vyčerpali blok pevně zařazených bodů na dnešní dopoledne a nyní je třeba říci, jak budeme postupovat dál. Nyní bychom postupovali podle schváleného pořadu schůze body, které nejsou pevně zařazeny. Nyní budeme projednávat bod 52 schváleného pořadu schůze, kterým je bod státní sociální podpora, který předkládá pan ministr Vladimír Špidla. Dalšími body, které by se měly projednávat, jsou střelné zbraně - vládní návrh, a poté střelné zbraně - poslanecký návrh. To jsou druhá čtení. A poté první čtení - správní řád. Tyto návrhy předkládá pan ministr Gross, který je z důvodu náhlého onemocnění omluven.

Dalšími body jsou čtyři body zemědělské, které předkládá pan ministr Fencl, který je také z dnešního jednání omluven. Já v tuto chvíli navrhuji, aby v případě, že do 13. hodiny stačíme projednat bod pana ministra Špidly - státní sociální podporu, tak abychom dále pokračovali od bodu 60 dál podle schváleného pořadu schůze, což jsou poslanecké návrhy zákonů, první čtení. Odpolední jednání má samozřejmě už pevně daný program.

 

Zahajuji hlasovaní pořadové číslo 166 a ptám se, kdo souhlasí s tím, abychom pokračovali v tomto pořadí. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 166 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 130 a 2 byli proti. Budeme se tedy řídit takovou procedurou.

 

Nyní tedy budeme projednávat

 

52.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1055/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládám návrh zákona, který je relativně technicky malou novelou, ale ve své podstatě se jedná o zákon, který má značný význam a znamená skutečně podstatnou změnu v systému státní sociální podpory v České republice.

Důvodem pro předložení tohoto zákona je mimo jiné velmi těžká demografická situace, když počet narozených dětí na jednu ženu ve fertilním věku je 1,15, což zdaleka nestačí k zachování stavu populace tzv. přirozenou měrou. K tomu, aby došlo k zachování a stabilizaci populace, je potřeba 2,1 dítěte narozeného na jednu ženu ve fertilním věku. Jsme velmi hluboko pod evropským průměrem a řadíme se k zemím, které mají prakticky nejmenší populační aktivitu na celém světě. Za námi jsou některé baltské země, na naší stejné úrovni jsou Itálie a Španělsko.

Myslím, že takováto prudká demografická deprese stojí za úvahu a že je třeba hledat určitá řešení a přistoupit k něčemu, co bych nazval poměrně radikální propopulační politikou. Při hledání příčin se samozřejmě uvažovalo o tom, že se jedná o odložené porody, a mnoho dalších velmi duchaplných úvah bylo na toto téma vyneseno, ale přesto lze konstatovat, že tento prudký pokles je trvalého rázu a že není pravděpodobné, že se přirozeně změní do stavu, který by byl alespoň částečně rovnovážný.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP