(12.40 hodin)
(pokračuje Špidla)

Ačkoli je člověkem, který je uvnitř Občanské demokratické strany, to znamená člověkem, který vychází z koncepce, že stát nemá sociální funkci, naprosto zřetelně a důsledně se přihlásila k sociální funkci státu. Ano, shoduji se s paní poslankyní Páralovou v tomto zcela - stát má sociální funkce, má je velmi významné a je třeba v těchto sociálních funkcích postupovat velkoryse, rozumně a se značnou dávkou odbornosti.

Paní poslankyně, myslím si, že nacházíme společnou řeč. (Potlesk v části sálu.)

Pokud jde o koncepci rovné daně, je to opět klasický příklad, jak pod záminkou zdánlivě racionálního řešení se velmi zvýhodňují ti, kdo mají to štěstí, že jejich příjmy jsou vysoké, až extrémně vysoké. (Předsedající žádá o klid.) Rovná daň na úrovni 20 %, jak je tuším navrhováno ODS, znamená ve své podstatě, že pro člověka, který má milion, je ušetřeno 100 tisíc, zatímco pro člověka, který má 10 tisíc, se ušetří jeden tisíc. Myslím si, že nepoměr 1 : 100 je dosti zřetelný.

Dámy a pánové, návrh, který je předkládán, směřuje do velmi citlivé oblasti a podle mého názoru stojí za zevrubnou debatu. Jak už jsem naznačil, najde-li sněmovna odvahu, tak jako ji našla např. dánská sněmovna, a navrhne opět jenom zcela plošné přídavky na děti, podpořím tento návrh s tím, že - opět souhlasím s paní poslankyní Páralovou - je třeba tento návrh podpořit zvýšením sociálního příplatku. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Špidlovi. V rozpravě padl návrh na zamítnutí tohoto návrhu, který předložila paní zpravodajka Müllerová, a dále paní poslankyně Páralová. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 167. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji.

 

V hlasování pořadové číslo 167 rozhodneme o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu. Zahajuji hlasování pořadové číslo 167 ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 167 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 94 a 90 bylo proti.

 

Doufám, že si všechny kluby zkontrolovaly výsledky hlasování. Všechny kluby měly dostatek času si výsledky hlasování zkontrolovat.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 168 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 168 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 187 vyslovilo 145 a 2 byli proti.

 

Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas a tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Tím končím první čtení tohoto bodu.

Pan poslanec Brousek s procedurální poznámkou.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych požádal ctěnou sněmovnu o vyřazení z této schůze bodu 67., kterým je návrh, kterým se mění zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zařazení na příští schůzi. Důvodem je to, že je připravována velká vládní novela tohoto zákona. My bychom velmi rádi sjednotili tyto návrhy a rádi bychom to projednávali společně. Proto tento návrh. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, rozumím tomu, pouze pro informaci sněmovny - jedná se o poslanecký návrh pana poslance Brouska.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 169, které zahajuji a ptám se, kdo je pro vyřazení bodu 67, což je sněmovní tisk 952. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 169 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 185 vyslovilo 146 a nikdo nebyl proti.

 

Prosím o klid. Já prosím o chvíli strpení, protože než vyhlásím polední přestávku, chci vám oznámit, jakým programem se budeme řídit v odpoledním jednání. Jsou pevně zařazené body, nicméně bylo odhlasováno, že dnes a zítra po polední přestávce se budeme zabývat třetími čteními zákonů. To znamená, že dnes budeme jednat v tomto pořadí: bod 144 - senátní návrh - přestupky, třetí čtení, dále bod 125 schváleného pořadu schůze, což je třetí čtení - pracovní doba v dopravě, bod 126 schváleného pořadu schůze, což jsou pozemní komunikace, a bod 128, což je devizový zákon. Dále jsou pevně zařazeny body 21 až 23, což jsou soudcovské zákony pana ministra Bureše, dále dle schváleného pořadu schůze.

V tuto chvíli vyhlašuji polední přestávku do 14 hodin. Organizační výbor se sejde za malou chvíli na obvyklém místě.

 

(Jednání přerušeno ve 12.49 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP