(14.10 hodin)
(pokračuje Kapoun)

b) doba čekání v pravidelné hromadné dopravě osob, jestliže vznikla z rozpisu směn, na konečných stanicích mimo bydliště a pracoviště řidiče a kdy od řidiče nelze spravedlivě požadovat, aby se vrátil domů, a to jednou pětinou týdenní pracovní doby,

c) doba čekání v hromadné dopravě osob, nečiní-li pracovní doba řidiče včetně započtené doby čekání na pracovní cestě v kalendářním dnu stanovenou pracovní dobu, a to počtem hodin stanovených na pracovní den, nejvýše však jednou pětinou týdenní pracovní doby, doba čekání na pracovní cestě trvající celý kalendářní den, kde na řidiči nelze spravedlivě požadovat, aby se vrátil domů, se započítává jednou pětinou týdenní pracovní doby,

d) doba čekání v nepravidelné hromadné dopravě osob (zájezdy), a to jednou polovinou této doby,

e) doba, po kterou řidič neřídí vozidlo při jízdě ve dvou a více řidičích, a to jednou polovinou této doby.

(9) Čekání mezi spoji v pravidelné hromadné dopravě osob, vyplývající z rozpisu směny, se posuzuje jako pracovní pohotovost.

Chtěl bych pro ty, kteří jste to sledovali, říci, že se skutečně význam nezměnil, jsou jen jinak poskládány věty a hlavně je to dáno do písmenek, odstavců a) až e). Pokud to budete ochotni přijmout jako legislativní změnu, tak bych chtěl, aby o ní bylo takto hlasováno. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Doufám, že jste to poslouchali. Táži se, kdo se další hlásí do rozpravy k tomuto třetímu čtení. Paní poslankyně Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chci stáhnout svůj pozměňovací návrh pod číslem D2 a prosím sněmovnu, aby to potvrdila svým hlasováním.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Hned teď bychom to měli odhlasovat, nebo v rámci hlasování normálního? Hned teď.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pečlivě jsem sledoval opravy, resp. jak se to nazvalo legislativně technické záležitosti pana poslance Kapouna, ale hluboce to přesahuje rámec legislativně technických úprav. Snad by se dalo tolerovat "zaměstnanec - řidič" atd., ale ostatní věci už prostě ve třetím čtení nelze. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Byl bych velmi rád, kdybychom si tuto věc vyjasnili, a věřím, že zpravodajka k tomu zaujme jasné stanovisko po dohodě s ministrem.

 

Nejdříve bych dal hlasovat o tom, zda sněmovna souhlasí se stažením pozměňovacích návrhů paní poslankyně Páralové.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. - Myslím, že někteří poslanci vůbec nevnímají, pan poslanec Sobotka atd. Prosím pana poslance Pilipa. - Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 171 z přítomných 181 poslanců bylo 150 pro, jeden proti. Byl stažen pozměňovací návrh paní poslankyně Páralové.

 

Kdo se další hlásí do rozpravy? Prosím o závěrečná slova. Nejdříve navrhovatel.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedo, dámy a pánové, domnívám se, že řada pozměňovacích návrhů zpřesňuje předložený návrh, několik málo návrhů je proti duchu tohoto vládního návrhu zákona, a dokonce by v některých případech přijetí pozměňovacích návrhů mohlo znamenat významný negativní zásah do fungování podniků, kterých by se dotkl. K jednotlivým pozměňovacím návrhům se vyjádřím před hlasováním. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, prosím, abyste se vyjádřil k pozměňovacímu návrhu pana poslance Kapouna.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Domnívám se, že návrh přednesený panem poslancem Kapounem v rozpravě ke třetímu čtení je skutečně pouze zpřesněním jeho návrhu, návrh nemění podstatným způsobem, a doporučuji, aby byl uznán za legislativně technickou změnu ve třetím čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím paní zpravodajku.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: Také doporučuji, aby pozměňovací návrh pana poslance Kapouna byl uznán jako legislativně technická změna.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Máte něco jiného, paní zpravodajko, jako závěrečné slovo?

 

Poslankyně Jitka Kocianová: Nemám, to je všechno.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu bych ukončil. Pan poslanec Štrait chce hlasovat o tom, zda to, co řekl pan poslanec Kapoun, byla skutečně pouze legislativně technická úprava, nikoli obsahová úprava. Nevím, jestli sněmovna o tom může hlasovat ne ve smyslu formálním, to jistě ano, ale jestli si to někdo stenografoval, to, co pan poslanec Kapoun říkal, a jestli by nebylo fér, abych poprosil pana poslance Kapouna, aby přišel ještě jednou ke stolku, k řečništi, aby řekl, co si mají poslanci vzít do rukou, na co se mají podívat, co mají s čím porovnat, aby nám to přesně popsal, aby oni mohli kvalifikovaně rozhodnout, zda je to změna legislativně technická, nebo pokus vpašovat něco zcela nového do našeho zákona. O tom je toto hlasování.

Prosím, abyste nám, kteří neznáme na rozdíl od vás zákon nazpaměť, to vyjasnil, abychom věděli, co s čím porovnáváme.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP