(14.20 hodin)

Poslanec Miroslav Kapoun: Já jsem upozorňoval na to, protože je to poměrně dlouhé, že by se to mělo sledovat. Je to upravené znění pozměňovacího návrhu uvedeného v tisku č. 970/4 pod bodem C5.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Moment - C5. Ano. To je váš vlastní návrh a vy ho opravujete?

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Já ho opravuji na žádost legislativy parlamentu, protože tak jak byl načtený, a já jsem upozorňoval na to, že to načítám podle návrhu, který mi byl předán, kde jsem přislíbil, že to bylo po projednání hospodářského výboru. Já nemohu přesvědčit poslance, pokud s tím nesouhlasí. Nechci tady nikoho znásilňovat. Já si myslím, že to je skutečně stylistická úprava a že to nemění význam toho.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Tak nám to, pane poslanče, jasně říkejte tak, abychom tomu rozuměli. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Mám číst?

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, co navrhujete?

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Navrhuji: v § 3 se doplňují odst. 8 a 9, které znějí - místo zní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili zcela nový odstavec přibude?

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Ano. A teď je vlastně přeformulováno a jinak jsou písmenka seřazena. To znamená odst. 8 - do pracovní doby člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu se započítává. Tam je: pro účely určování pracovní doby se rozumí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Započítává - to je srozumitelnější. Započítává.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Za a) doba čekání v nákladní dopravě ve dnech, na které byla stanovena pracovní doba, avšak bez viny řidiče nedošlo k výkonu práce, a to jednou pětinou pracovní doby.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, to bych já uznal jako legislativně technickou úpravu.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Děkuji vám, pane předsedo. Za b) doba čekání v pravidelné hromadné dopravě osob, jestliže vznikla z rozpisu směn na konečných stanicích mimo bydliště a pracoviště řidiče a kdy na řidiči nelze spravedlivě požadovat, aby se vrátil domů, a to jednou pětinou týdenní pracovní doby.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, já se zeptám, jestli to má naději na přijetí - kdyby ne, tak je škoda se zabývat těmito jemnůstkami.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Já bych, pane předsedo, samozřejmě nechal hlasovat o té úpravě, a potom je tam výrazně nesouhlasné stanovisko Ministerstva dopravy a spojů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nesouhlasné?

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Výrazně nesouhlasné stanovisko i k té úpravě, a pokud vím i nesouhlasné stanovisko zpravodajky, takže zvažte sám, jak dál budete pokračovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Tak to ještě dočtěte. (Smích v sále.)

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Takže za c) doba čekání v hromadné dopravě osob, nečiní-li pracovní doba řidiče včetně započtené doby čekání na pracovní cestě v kalendářním dnu stanovenou pracovní dobu, a to počtem hodin stanovených na pracovní den, nejvýše však jednou pětinou týdenní pracovní doby; doba čekání na pracovní cestě, trvající déle - celý kalendářní den, kdy na řidiči nelze spravedlivě požadovat, aby se vrátil domů, se započítává jednou pětinou týdenní pracovní doby.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Za d) doba čekání v nepravidelné hromadné dopravě osob (zájezdy), a to jednou polovinou této doby.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili jedna polovina je většinou totéž - 50 %.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Za e) doba, po kterou řidič neřídí vozidlo při jízdě ve dvou a více řidičích, a to jednou polovinou této doby.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: A 9 - čekání mezi spoji v pravidelné hromadné dopravě osob vyplývající z rozpisu směny se posuzuje jako pracovní pohotovost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, to je všechno?

 

Poslanec Miroslav Kapoun: To je všechno.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Dám hlasovat o tom, zda to sněmovna považuje za legislativně technické změny. Já to doporučuji.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 172 z přítomných 185 poslanců 133 pro, 33 proti. Rozdílem 100 hlasů byl návrh přijat. Děkuji.

 

Pan poslanec byl pochválen paní poslankyní poklepáním na rameno. To je dobré.

Prosím, přikročíme k hlasování. Paní zpravodajka.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: Já bych vás ráda seznámila s procedurou hlasování dle pořadí. Budeme hlasovat A1, A2, pokud bude přijat, bude nehlasovatelné B1 a B4. Pak následuje: A3, B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, alternativa jedna a alternativa dva, D1, D3 a D4.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím, dáme hlasovat tímto způsobem. Takže nejdříve hlasujeme, paní poslankyně, o návrhu A1? Rozumím tomu?

Já prosím pana poslance Kalouska, jestli by se posadil. Ne, nejste ještě ministrem, pane poslanče, to až po volbách budete ministrem. Ale vidím, že vláda už naznačuje své povolební sympatie, takže… (Smích v sále.)

Budeme hlasovat, prosím. Nejdříve o bodu A1. Je to tak? Stanovisko ministra? Prosím, musíte mluvit do mikrofonu. (Ministr: Ano.) Stanovisko zpravodajky.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: Doporučuji, ale nehlasovali jsme o proceduře.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já jsem rozuměl, že procedura se rozumí samo sebou. Vy jste k tomu neměla žádný speciální návrh.

 

Dobře, dám hlasovat o proceduře tak, jak byla navržena, nerevolučním způsobem.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 173 z přítomných 185 poslanců 171 pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně, prosím tedy další bod.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: Bod A1. Stanovisko doporučující.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Oba doporučují.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 174 z přítomných 186 poslanců 178 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní bod ?

 

Poslankyně Jitka Kocianová: Bod A2. Stanovisko doporučující. (Ministr: Doporučuji.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 175 z přítomných 186 poslanců 179 pro, nikdo proti. Přijat.

 

Prosím.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: Další bod A3. Nedoporučuji. (Ministr: Rovněž nedoporučuji.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 176 z přítomných 186 poslanců 4 pro, 153 proti. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP