(14.30 hodin)

Poslankyně Jitka Kocianová: Bod B1. Doporučuji. (Ministr doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 177 z přítomných 187 přesně stejných 177 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: Bod C1. Nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Pan poslanec Kapoun je sám proti svému návrhu. (Poslanec Kapoun sděluje mimo mikrofon, že signalizuje svému klubu.) V hlasování pořadové číslo 178 z přítomných 187 poslanců 2 pro, 156 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: Bod C2. Doporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Máme první konflikt.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 179 z přítomných 187 poslanců 137 pro, 22 proti. Návrh byl přijat.

 

Paní zpravodajka vyhrála.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: Bod C3. Doporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 180 z přítomných 187 poslanců 161 pro, 15 proti. Pane ministře, návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: C4. Nedoporučuji. (Ministr rovněž nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 181 z přítomných 187 poslanců 5 pro, 161 proti. Nepřijat.

 

Teď je nová verze bodu 5.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: C5. Nedoporučuji. (Ministr: nesouhlas.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 182 z přítomných 188 poslanců 3 kolegové nenechali pana poslance Kapouna ve štychu, takže 4 pro a 151 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: Bod C6. Doporučuji. (Ministr rovněž doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 183 z přítomných 188 poslanců 176 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: Bod C7. Nedoporučuji. (Ministr rovněž nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 184 z přítomných 188 poslanců 3 pro, proti 172. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: Bod C8. Doporučuji. (Ministr: neutrální stanovisko.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové čídlo 185 z přítomných 188 poslanců 159 pro, 7 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: C9, alternativa 1. Nedoporučuji. (Ministr rovněž nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 186 z přítomných 188 poslanců 5 pro, 157 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: C9, alternativa 2. Nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 187 z přítomných 188 poslanců 45 pro, 120 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: Bod D1. Doporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Promiňte, paní poslankyně Páralová stáhla všechny své návrhy? (Hlas: Jenom D2.) Dobře, takže ještě jednou - bod D1.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: Doporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 188 z přítomných 188 poslanců 88 pro, 87 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: D3. Doporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 189 z přítomných 188 poslanců 88 pro, 88 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: To je všechno.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Bylo D4?

 

Poslankyně Jitka Kocianová: Hlasovali jsme A2 ano, takže to je nehlasovatelné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji, paní zpravodajko. Nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě, podle sněmovního tisku 970, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 190 z přítomných 188 poslanců 139 pro, 18 proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce.

 

Přecházíme k bodu

 

126.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 973/ - třetí čtení

 

Opět prosím pana ministra Schlinga, pana zpravodaje hospodářského výboru. Pozměňovací návrhy jsou v tisku 973/2. Otevírám rozpravu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Do ní se hlásí jako první pan kolega Karel Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl v rozpravě upozornit na jednu věc, že budeme rozhodovat v poměrně jednoduchém rozhodování u tohoto návrhu zákona o tom, jestli když budeme chtít udělit koncesi na výstavbu a provozování dálnice nebo rychlostní komunikace, pro vypsání těch podmínek, koho vybereme, budeme používat standardní zákon, zákon 199 o výběrovém řízení, anebo jestli budeme používat zvláštní podmínky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP