(15.40 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se paní zpravodajky, zda chce něco říci.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Jen chci shrnout, že nebyl podán žádný návrh na zamítnutí nebo na vrácení výboru, bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů, a já děkuji všem, kteří se rozpravy zúčastnili, za racionální způsob projednávání.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Teď končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

Než se dostaneme k dalšímu bodu, kterým je bod 22 našeho pořadu, sněmovní tisk 877, poprosila mě paní poslankyně Emmerová o slovo.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, chtěla bych vás upozornit, že 24. září přišla do Poslanecké sněmovny výzva hlavního lékaře přes transfuzní službu Armády České republiky doktora Bohuňka k dárcovství krve. Protože k dnešku je těchto dárců velice málo, chtěla bych vás znovu vyzvat k tomu, kdo z vás by měl podmínky, aby mohl krev darovat, aby se zítra ráno v půl deváté dostavil do ordinace závodního lékaře.

Samozřejmě limitem věkovým pro dárce, který by daroval poprvé, je věk 55 let, pro dárce opakovaného 65 let. Bude provedeno orientační vstupní vyšetření, zda máte v pořádku hlavně krevní obraz a ostatní testy. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Ještě se hlásí pan poslanec Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, přihlásil jsem se s procedurálním návrhem, aby bod 159, tj. změna rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2001, návrh na rozdělení částky 3,6 miliardy korun, podle usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 1357 ze dne 8. 12. 2000, rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2001, sněmovní tisk 1063, byl projednán v pátek 26. 10. jako první bod, protože je signalizováno nejméně jedním klubem, že by odpolední hlasování zavetovaly. Přitom je velmi potřebné, aby se peníze do Státního fondu dopravní infrastruktury dostaly co nejdříve. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nejsem si jist, jestli je to tak potřebné. Někdo si myslí, že to je potřebné. Ale budiž. Je to procedurální návrh. Vám nestačí, aby to bylo odpoledne? Teď je to první bod odpoledne. Vy chcete, aby to bylo prvním bodem dopoledne. Rozumím tomu tak? Stačí mi kývnout, pane poslanče. Ano.

Odhlásím vás, abychom zjistili, kolik nás je. Pane poslanče, nebylo by možné, kdybychom to přijali jako první bod po zákonech ve třetím čtení, které bychom čtyři chtěli stejně jako dneska probrat? Kývněte, není potřeba sem chodit.

Je nás málo - 64, musím přilákat ještě pár našich kolegů. Máme procedurální návrh, potřebujeme pár hlasů, potřebujeme bod 159 přeřadit z pátku odpoledne na pátek dopoledne po čtyřech zákonech v prvním čtení. Rozumíme, o co jde?

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 203 ze 114 přítomných bylo 100 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Dostáváme se k bodu

 

22.
Vládní návrh zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců
/sněmovní tisk 877/ - druhé čtení

 

Opět prosím pana ministra spravedlnosti o úvod.

Pane ministře, vím, že tu není slyšet. Oni vás ruší, že?

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Promiňte, já jsem na moment nebyl při sobě.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi opět s odkazem na slova, která jsem pronesl k odůvodnění tohoto vládního návrhu zákona v prvním čtení, zmínit jen tři základní, nicméně určující skutečnosti.

Důvodem, proč je tento návrh předkládán jako součást zákonů, které mají uvést v život reformu justice, je okolnost, že stávající úprava kárného řízení ve věcech soudců a státních zástupců se neosvědčila. U soudců se neosvědčila především proto, že soudy, které jsou soudy kárnými, nerozhodují jednotně, neosvědčila se, resp. je právem kritizována potud, že kárný žalobce má vliv i na sestavování kárných senátů a senát Nejvyššího zastupitelství, který rozhoduje ve věcech kárného řízení státních zástupců, jen s velkým sebezapřením můžeme označit jako odpovídající kárný soud.

Proto přicházíme se společným kárným řízením ve věcech soudců a státních zástupců, které je především založeno na principu, že kárnými soudy v prvním stupni budou v zájmu jednotného rozhodování vrchní soudy a že ve všech případech bude odvolacím soudem ve věcech kárných Nejvyšší soud. To má další přínos v tom slova smyslu, že případná kárná řízení, která jistě nemohou být četná, nicméně uvažovat s nimi je nezbytné, soudců Nejvyššího soudu nebudou řízeními jednostupňovými, ale i tito soudci budou moci využít opravného řízení u Nejvyššího soudu.

Vládní návrh přichází i s kompletně přepsanými pravidly kárného řízení, tak aby přiměřená aplikace trestního řádu, která je vlastní současné kárné proceduře, nevyvolávala v řízení a rozhodování kárných soudů pochybnosti, a konečně přichází i s jednotnou podobou řízení pro soudce a státní zástupce.

V této souvislosti je myslím dobré upozornit na to, co je obsahem pozměňovacího návrhu, který přednesl před pěti minutami pan poslanec Benda, totiž že toto řízení se bude týkat těch věcí, ve kterých půjde o kárné soudcovské provinění. A jestliže Poslanecká sněmovna vyjádří svým hlasováním vůli podrobit také soudce režimu ústavních činitelů v přestupkové oblasti, jestliže se soudce dopustí tzv. občanského přestupku, bude věcí jeho výběru, zda dá přednost řízení podle tohoto zákona, nebo zda se podrobí regulérnímu správnímu řízení jako každý jiný občan.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Protože jsme přikázali opět vládní návrh k projednání ústavně právnímu výboru, prosím paní poslankyni Parkanovou, aby ho uvedla.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, projednání tohoto návrhu zákona bylo v ústavně právním výboru podstatně jednodušší a rychlejší ve srovnání s předchozím tiskem. Ústavně právní výbor přijal usnesení, které vám bylo rozdáno pod číslem 877/1. V usnesení ústavně právní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila, a to ve znění několika drobných změn a doplňků, které máte v usnesení uvedeny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP