(Jednání pokračovalo ve14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je čtrnáct hodin a žádná minuta k tomu navíc. Já zdravím uzdraveného ministra vnitra, který přichází do Poslanecké sněmovny a přichází právě včas, neboť prvním bodem odpoledního jednání sněmovny je bod

 

135.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného
pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., a nálezu Ústavního soudu
uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 969/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr vnitra Stanislav Gross a zpravodaj ústavně právního výboru poslanec Zdeněk Koudelka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 969/II.

Já otvírám rozpravu, do které se hlásí pan kolega Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové. Vím, že nyní máme na programu třetí čtení, nicméně vzhledem k tomu, že kvůli určitému zmatku nemohl zaznít jeden návrh, který si myslím, že by zaznít měl, dovolte, abych vás, kolegyně a kolegové, poprosil, abychom tento návrh vrátili do druhého čtení, které proběhne i s dalšími druhými čteními. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, takže to je procedurální návrh na opakování druhého čtení. Dobře. Ptám se, kdo se další hlásí do rozpravy. Nikdo. Rozpravu končím. Já se ptám, jestli pan ministr za této situace má v úmyslu vystoupit se závěrečným slovem. Ne. Pan zpravodaj zřejmě také ne. Takže v tuto chvíli rozhodneme o procedurálním návrhu, kterým Poslanecká sněmovna vrací tento návrh zákona do druhého čtení, respektive rozhodne o opakování druhého čtení. Prosím, abyste se všichni zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Já v tuto chvíli zahajuji hlasování číslo 241 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 83 pro návrh 77, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že v tuto chvíli jsem vrátili návrh zákona do druhého čtení.

 

Dalším bodem je bod

 

143.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 870/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů opět zaujal pan ministr vnitra Stanislav Gross a zpravodaj ústavně právního výboru pan kolega Pavel Němec.

Otevírám rozpravu v rámci třetího čtení. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, pan zpravodaj zatím není přítomen, přemýšlím, jestli mohu ukončit rozpravu. Rozpravu končím.

V tuto chvíli dávám prostor panu ministru vnitra, aby vystoupil se závěrečným slovem, poté zpravodaj a poté hlasování.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Pravda je, že ten bod přišel poněkud rychleji, než očekával i pan zpravodaj a než také já, ale to je jedno. Já jenom opakuji, že tam zůstává nedořešený problém, který zazněl v rámci druhého čtení i v rámci projednávání ústavně právního výboru, a ten se týká otázky toho, zda se u Policie ČR má v těch vymezených způsobech, tak jak jsou navrhovány, realizovat správní řízení. Můj názor je, že v těch vymezených případech by tomu tak být mělo, ale argumentace zazněla i v rámci druhého čtení i v rámci jednání ve výborech, takže o tom rozhodne Poslanecká sněmovna hlasováním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Teď prosím pana zpravodaje, kolegu Pavla Němce, aby se pokusil překonat zábrany. (Mimo mikrofon navržena přestávka z řad poslanců na 5 minut.)

Dobře, tak já na návrh vyhlašuji přestávku do 14.13 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 14.08 hodin)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP