(16.40 hodin)
(pokračuje Gross)

Proto bych byl opravdu rád, kdyby bylo možné tento zákon postoupit do druhého čtení. Vím, že při takto složité materii je možné debatovat o nejrůznějších věcech, je možné dělat nejrůznější změny, ať už to jsou ty, o kterých hovořila paní kolegyně Rujbrová, nebo i ty, které avizoval kolega Zajíček, ale nemohu se ztotožnit s tím, že stačí jít cestou novely stávajícího právního řádu.

Doporučoval bych, kdyby sněmovna umožnila další projednávání, a pak se uvidí, ale věřím, že výsledek může být opravdu hodně dobrý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím paní zpravodajku.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, v rozpravě vystoupili dva poslanci, pan poslanec Zajíček podal návrh na zamítnutí návrhu a alternativně i návrh na vrácení návrhu zákona k přepracování. Domnívám se, že bychom měli o těchto návrzích hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Děkuji vám. Nejprve tedy zamítnutí a poté vrácení. Hlásí se pan kolega Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, já se omlouvám, ale žádám o přestávku na jednání klubu Unie svobody v délce 19 minut.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mohu se zeptat, zda ještě před žádostí o přestávku bychom mohli přerušit tento bod a nechat pana poslance Skopala přednést jeden procedurální návrh? Slíbil jsem mu to. Má zařazen bod na zítra, nebude tady, abychom jej mohli přeřadit ještě před přestávkou.

Přerušuji projednávání tohoto bodu. Hovoří pan poslanec Skopal s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Pane předsedající, omlouvám se, zítra mám lékařský zákrok, nebudu tady a počítal jsem, že bod 68 bude dnes projednán. Vzhledem k situaci, která byla, tomu tak není. Chtěl bych proto požádat, abychom bod 68 přeřadili na úterý jako bod č. 3, protože tam byl problém se zákonem o volbách, anebo na středu jako bod č. 7.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Na úterý po pevně zařazených bodech. To je první návrh.

Omlouvám se, paní poslankyně Štěpová měla také písemnou přihlášku k proceduře.

 

Poslankyně Vlasta Štěpová: Děkuji, pane místopředsedo. Neobtěžuji tuto sněmovnu procedurálními návrhy, tentokrát činím výjimku a velice prosím za podporu. Byla bych nesmírně ráda, pokud by bylo možné zařadit sněmovní tisky 935, je to bod 109, a 1078, to je bod 103, na úterý 30. 10. po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Měl jsem pocit, že budu moci společně hlasovat, ale obávám se, že to nepůjde. Dva procedurální návrhy.

 

První z nich zní: zařadit bod 68 na úterý 30. 10. po pevně stanovených bodech z důvodu fyzické nepřítomnosti pana kolegy Skopala zítra na jednání sněmovny.

Zahájil jsem hlasování číslo 287. Kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem? Kdo je proti?

Z přítomných 140 poslanců pro 106, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Ještě návrh paní kolegyně Štěpové - zařadit body 109 a 103 také na úterý po již pevně zařazených bodech včetně předcházejícího bodu.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 288. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 141 poslanců pro návrh 99, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslední procedurální návrh má pan poslanec Beneš. Poté přeruším jednání do 17 hodin, kdy budeme pokračovat ústními interpelacemi na členy vlády.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedo, pane místopředsedo, páni ministři, dámy a pánové, můj návrh není procedurální, protože je to poměrně složité. Nicméně komplikace jsem způsobil tím, že jsem - opakuji ze stena - poprosil, abychom návrh zákona o volbách vrátili do druhého čtení, které proběhne i s dalšími druhými čteními. O tom následně rozhodla Poslanecká sněmovna hlasováním a v odpoledních hodinách pan poslanec Radko Martínek navrhl, aby tento bod byl zařazen jako bod pevný. Jenom upozorňuji, že neproběhlo žádné hlasování o zařazení druhého čtení tohoto návrhu zákona, a zdůrazňuji, že v tuto chvíli není na programu této schůze druhé ani třetí čtení vládního návrhu zákona o velkých volbách, s tím, že upozorňuji, že jestli někdo tady balamutil s počtem podpisů, nechť se s tím vypořádáme tak, jak se sluší a patří.

Děkuji za pozornost a omlouvám se za komplikace.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tak jsme si něco mohli ušetřit. V tuto chvíli, vážené kolegyně a kolegové, vyhlašuji přestávku na jednání poslaneckého klubu Unie svobody. Budeme pokračovat v 17 hodin ústními interpelacemi na členy vlády České republiky.

 

(Jednání přerušeno v 16.47 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP