(14.00 hodin)

Poslanec Miloš Titz: A za b) - aby provedla k 31. 12. letošního roku ukončení mise jednotky Armády České republiky nasazené v mírové operaci SFOR na území Bosny a Hercegoviny, kde došlo za uvedené období k podstatnému zlepšení vzájemných vztahů obyvatelstva a ke zklidnění politického napětí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, slyšeli jste.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh usnesení, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 345 z přítomných 90 pro 16, 65 proti. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme tady hlasovat o celkovém návrhu usnesení, které je podstatnou větou, že sněmovna bere na vědomí tento dokument.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 346 z přítomných 91 poslanců 71 pro, 13 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Děkuji. Dostáváme se k bodu

 

167.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na/mimo území České republiky za období
prosinec 2000, leden - březen 2001 a přehled o realizovaných průjezdech a přeletech
přes území České republiky za uvedené období
/sněmovní tisk 1029/

 

Znovu prosím pana ministra.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, v souladu s plánem 39. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a na základě článku 43 odstavce 6 ústavního zákona č. 300/2000 Sb. mi dovolte vás informovat o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na a mimo území České republiky za období prosinec 2000 a leden-březen 2001. Za toto období mi dovolte vás rovněž informovat o realizovaných průjezdech a přeletech přes území České republiky.

V první části sněmovního tisku č. 1029, který máte před sebou, je konstatováno, že vládou České republiky schválená cvičení proběhla v uvedeném období beze změn.

Druhá část materiálu poskytuje stručný přehled o přesunech a přeletech cizích ozbrojených sil. Tranzity a pozemní přesuny byly v uvedeném období realizovány především z důvodů zabezpečení plánovaných cvičení. V průběhu realizovaných cvičení, přeletů a přesunů techniky a osob nedošlo u jednotek a štábů Armády České republiky k mimořádným událostem. Všechny přelety přes území České republiky se uskutečnily na základě diplomatických povolení udělených Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Tento sněmovní tisk byl projednán ve výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 4. října.

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji vám za pozornost a žádám, aby 39. schůze Poslanecké sněmovny vzala tyto informace na vědomí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Opět prosím pana poslance Titze.

 

Poslanec Miloš Titz: Pane předsedo, páni ministři, milé poslankyně a vážení poslanci, na 54. schůzi výboru pro obranu a bezpečnost bylo přijato 175. usnesení na základě vystoupení náměstka ministra obrany Ing. Josefa Jehlíka a po zpravodajské zprávě poslance Titze a po rozpravě, že výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby tento materiál, sněmovní tisk 1029, vzala na vědomí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Zahajuji obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže ji končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. I tu končím. A budeme hlasovat o návrhu usnesení, že sněmovna bere na vědomí tuto informaci.

Já vás zase raději odhlásím a zase tak lehce pípnu. Budeme tedy hlasovat o vzetí na vědomí této informace. Nemám ale dostatečný počet hlasujících.

Zdá se mi, že je nás už dostatečný počet k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro vzetí na vědomí informace ministra obrany, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 347 z přítomných 81 poslanců 66 pro, 13 proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji.

 

A třetí bod pana ministra obrany - bod

 

168.
Mezinárodní vojenské cvičení FALCON, které se bude konat
od 1. do 19. října 2001 na území České republiky
/sněmovní tisk 1044/

 

Musíme ten budoucí čas opravit…, které se, předpokládám, konalo na tomto území.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, toto mezinárodní vojenské cvičení bylo ukončeno, jak již bylo zmíněno, minulý týden. Dovolte mi přesto v souladu s plánem 39. schůze a na základě článku 43 odst. 6 ústavního zákona č. 300/2000 Sb. vás informovat o tomto cvičení.

Cvičení vláda schválila dne 19. srpna 2001 svým usnesením číslo 846. Cvičení proběhlo v termínu od 1. do 19. října 2001. V materiálu, který máte před sebou, je uvedeno, že plánované a vládou schválené cvičení nizozemské 1. aeromobilní brigády se neuskutečnilo v měsíci dubnu 2001, ale na základě žádosti ministra obrany Nizozemského království bylo přesunuto na měsíc říjen 2001.

Tohoto cvičení se měla původně zúčastnit kromě nizozemské jednotky a jednotky Armády Slovenské republiky také jednotka ozbrojených sil Spojených států amerických. Vzhledem k teroristickým útokům na Spojené státy se americká armáda cvičení nezúčastnila. Tím se tedy oproti údajům uvedeným ve sněmovním tisku 1044 změnily počty osob a techniky jednotlivých států zúčastňujících se cvičení. Celkem se tedy nově cvičení zúčastnilo 1475 osob, z toho 1435 osob nizozemské armády a 40 osob slovenské armády, 497 kusů kolové techniky, z toho 364 vozidel ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice a 133 vozidel na letišti v Českých Budějovicích, 13 vrtulníků.

Realizací mezinárodního vojenského cvičení FALCON nevznikly nároky na státní rozpočet České republiky.

Sněmovní tisk 1044 byl projednán ve výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny dne 18. října 2001.

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji vám za pozornost a prosím, aby 39. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vzala tuto informaci na vědomí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím poslance Nečase, aby jako zpravodaj branně bezpečnostního výboru vyjádřil stanovisko výboru.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedo, vážený fanklube Poslanecké sněmovny, dovolte mi, abych vás seznámil se zprávou výboru pro obranu a bezpečnost, ve které výbor přijal usnesení, na základě kterého doporučuje Poslanecké sněmovně vzít na vědomí informaci vlády o mezinárodním vojenském cvičení FALCON, které se konalo od 1. do 19. října 2001 na území České republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP