(9.20 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Chtěl bych, aby majetek, který zůstal, resp. zbytek majetku, který zůstal po Socialistickém svazu mládeže, sloužil dětem a mládeži bez rozdílu příslušnosti k organizaci, chtěl bych, aby tam, kde je to možné, aby byl tento majetek spravován s postupem moudrých hospodářů tak, aby mohl sloužit dlouho, aby nemohl někdo zneužívat tento majetek ve svůj vlastní úzký osobní prospěch, tak, aby přece jen úzký zájem malé skupiny lidí byl méně, než je širší zájem celospolečenský, celoměstský, aby tyto věci v zájmu prosté lidské spravedlnosti byly naplněny dobře.

Děkuji vám za to, že jste mě poslouchali, a věřím, že naše rozhodnutí jako Poslanecké sněmovny bude odpovídat i mému požadavku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále bude hovořit pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, chtěl bych upozornit na jednu část usnesení vlády, která je nám předkládána, a to jsou převody na jednu konkrétní organizaci. Organizace se jmenuje Mladí sociální demokraté. Tato organizace, jak jsem se díval do jejích stanov, je občanským sdružením, které úzce spolupracuje s Českou stranou sociálně demokratickou, a dokonce i ve stanovách České strany sociálně demokratické je přímo v čl. 41 těchto stanov tato organizace popsána. Předseda Mladých sociálních demokratů je dokonce členem předsednictva sociální demokracie. Tato organizace dostává velice zajímavé objekty, např. horský hotel, ubytovací zařízení v Malé Morávce, klub mládeže Vyškov. Všechny tyto objekty jsou komerčně využívány. Navíc na jeden tento objekt, to je ubytovací zařízení v Malé Morávce, je soudní žaloba na vydání jinému subjektu.

Když se ještě podíváme, jak komise pracovala a jak přidělovala jednotlivé objekty mládežnickým organizacím, zjistíme z přiložené tabulky např. tato zajímavá čísla: u organizace Junák je vydáván majetek na jednoho člena za 652 Kč, u organizace Pionýr, další velké organizace, je na jednoho člena vydáván majetek za 793 Kč, u Mladých sociálních demokratů je vydáván majetek na jednoho člena v hodnotě 11 244 Kč. Domnívám se, že bychom se skutečně měli ještě zamyslet nad tím, zda organizace přímo napojené na politickou stranu jsou ty organizace dětí a mládeže, kterým chceme vydávat tento majetek, které pracují s dětmi a mládeží, a proto navrhnu v podrobné rozpravě usnesení, abychom tento majetek prozatím z bezúplatných převodů vyřadili.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do všeobecné rozpravy? Pan poslanec Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, vážený pane předsedající, členové vlády, já jsem původně nechtěl vystupovat, protože ctím dohodu, která byla učiněna, a jsem připraven ji podpořit.

Dovolte jen stručnou reakci na vystoupení pana poslance Kováčika. Pan poslanec Kováčik hovořil o zájmu úzké skupiny lidí. Chtěl bych vysvětlit, o kom to v tomto případě je. Je to o skautingu, o hnutí, které bylo komunistickým režimem zakázáno, je to o hnutí, jehož funkcionáři byli komunistickým režimem uvězněni a mučeni, je to o hnutí, které přesto komunistický režim přežilo a dnes tisíce mladých lidí vychovává k lásce ke svobodě a k vlastenectví.

Rozumím určitým regionálním pocitům, kterými se někdo z okresu Třebíč zabývá, zabývá se příslušným majetkem, to je pochopitelné, i když nepodporyhodné, ale nemusí přitom urážet hnutí, které patří k těm lepším stránkám historie této země.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik, poté je přihlášen pan místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, děkuji za slovo. Chtěl bych vaším prostřednictvím pana kolegu Kalouska ujistit, že právě proto, aby se nerozvinula tato debata, jsem se nezmínil o tom, že jde zrovna o tuto organizaci. Ujišťuji vás, že třeba já, třeba pan kolega Maštálka, který před chvílí odešel z této místnosti, jsme byli členy Junáka a vůbec nám to nevadilo a nevadilo nám to ani v našem postupu při minulém režimu, ani při tomto režimu, a nechtěl jsem tuto debatu zatahovat. Pokud se tak někdo cítí, že jsem kohokoli urazil, pak se mu tedy rád omluvím, ale jde mi o to, a on to koneckonců zmínil, že jde o regionální situaci, kde organizace o několika málo stovkách lidí by měla dostat majetek, který by měl sloužit několika tisícům lidí. O to mi jde, s tím, že město Havlíčkův Brod je schopno garantovat zájmy skautů, a pokud jde o skauting, minimálně stejně jako pan Kalousek si tohoto hnutí vážím a vycházel jsem z něho i při práci, kterou jsem dělal s dětmi a mládeží po celých 20 let, než přišel sametový převrat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, nechci navazovat na předcházející spor, jen bych navázal na něco jiného, na to, co zde řekl již můj kolega Petr Pleva.

Přečtu vám některé formulace, a sami si udělejte názor na to, co se v tomto materiálu chystá: "Otevíráme se všem mladým lidem starších 15 a mladších 35 let podobného politického smýšlení a orientace. Úzce proto spolupracujeme s Českou stranou sociálně demokratickou, jež je nám politicky nejbližší." Tolik z webových stránek Mladých sociálních demokratů v odkazu "Kdo jsme". "Jsme občanským sdružením s vlastním majetkem působícím na území České republiky, sdružujícím mladé lidi se sociálně demokratickou orientací, jehož cílem je v politické oblasti podpora a rozvoj demokracie, obhajoba zájmů mladých lidí a spolupráce s ČSSD při tvorbě a prosazování sociálně demokratické politiky, přinášení nových podnětů a v zájmové oblasti účelné naplňování volného času mladých lidí." Tolik stanovy téže organizace, která se nazývá Mladí sociální demokraté.

Materiál, který projednáváme, obsahuje dvě, resp. tři zajímavé položky.

Příloha č. 60 v části III. Název nemovitosti: KM Vyškov, č.p. 253, charakter nemovitosti: administrativní budova, komerční využití, účetní hodnota 2 mil. 608 tisíc 605 Kč, nabyvatel: Mladí sociální demokraté.

Položka č. 49 v části III. Název nemovitosti: UZ Malá Morávka, č.p. 230, charakter nemovitosti: ubytovací zařízení, rekreační chata, účetní hodnota 1 mil. 238 tisíc 046 Kč, nabyvatel: Mladí sociální demokraté.

Příloha č. 22 část III. Název nemovitosti: HODIX Železná Ruda, charakter nemovitosti: hotel, komerční využití, dvoupodlažní horský hotel, účetní hodnota 5 mil. 171 tisíc 076 Kč, nabyvatel: Mladí sociální demokraté.

Vážené kolegyně a kolegové, příloha další - č. 84, III. - hovoří o tom, kolik majetku v přepočtu na jednoho člena získají tzv. mládežnické organizace díky převodu majetku z bývalého Socialistického svazu mládeže. Z tohoto přehledu zcela jednoznačně vyplývá, že nejbohatšími členy díky tomuto převedenému majetku jsou právě Mladí sociální demokraté, neboť každý z nich v přepočtu dostane majetek v hodnotě 11 244 Kč.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP