(10.20 hodin)
(pokračuje Brožík)

Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní poslankyně Ludmila Müllerová.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví z 51. schůze konané dne 3. října 2001. Toto usnesení se vztahovalo k vládnímu návrhu zákona o Sociální pojišťovně a o provádění sociálního pojištění, sněmovní tisk 776.

Po odůvodnění náměstkyně ministra práce a sociálních věcí dr. Jarmily Škvrnové, zpravodajské zprávě a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o Sociální pojišťovně a o provádění sociálního pojištění. Dále doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala k tomuto návrhu změny a doplňky týkající se zejména legislativně technických záležitostí. Samozřejmě i zmocňuje zpravodajku výboru, aby s tímto stanoviskem seznámila Poslaneckou sněmovnu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru paní kolegyně Miroslava Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru, které přijal na své 50. schůzi dne 26. září k vládnímu návrhu zákona o Sociální pojišťovně a o provádění sociálního pojištění, tisk 776.

Po úvodním slově místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidly, zpravodajské zprávě poslankyně Němcové doporučuje rozpočtový výbor Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o Sociální pojišťovně a o provádění sociálního pojištění, tisk 776, zamítla.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Dále se slova ujme zpravodaj menšiny rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v rozpočtovém výboru bylo přijato nedoporučující usnesení, jak o tom už hovořila paní kolegyně Němcová. Menšina rozpočtového výboru složená ze sedmi poslanců mě naopak pověřila, abych zde sdělil jejich oponentní zprávu, v jejímž rámci doporučují Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona o Sociální pojišťovně a provádění sociálního pojištění, tisk 776, vyslovila souhlas bez připomínek. Text tohoto návrhu je v tisku 776/2. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám písemné přihlášené pány poslance Jaroslava Štraita, Stanislava Voláka a Miroslavu Němcovou. Prosím pana poslance Štraita, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ještě než se pustím do svého příspěvku, žádal bych pana předsedajícího, aby jasně deklaroval, že jsme ve druhém čtení. Totiž v úvodních slovech se to střídalo, druhé a první čtení. Je to dost důležitá záležitost. I v klubu jsme se takto již jednou zmýlili.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče. Když jsem uváděl tento bod, přečetl jsem celé návětí, kde jsem za sněmovním tiskem 776 uvedl, že se jedná o druhé čtení tohoto zákona. Máme to všichni i v programu schůze, že bod 36 je druhé čtení zákona o Sociální pojišťovně.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Ne všichni, co vystoupili po vás, takto hovořili.

Dovolte mi, abych v rámci obecné rozpravy druhého čtení znovu připomněl myšlenky z našeho stanoviska k předloze 776, k návrhu zákona o Sociální pojišťovně a provádění sociálního pojištění. Zdůrazňujeme, že vytvoření jednoho ústavu lze považovat za výrazný krok ke zjednodušení celého systému, který je dnes velmi košatý a nepřehledný. Pokud jde o jednotný ústav, má to svá úskalí. Jestli jste si v zákoně všimli, ozbrojené složky, spravedlnost, finance, bezpečnostní služby jsou stranou tohoto systému. V demokratických společnostech bývá standardně nejsložitějším právním problémem pracovní zákonodárství, u nás je to určitě sociální systém a jeho neustálé změny. Ke vzniku jediného sociálního ústavu mělo dojít samozřejmě daleko dříve, někdy počátkem devadesátých let, ale pamětníci si vzpomínají, že nikdo nechtěl v té době riskovat situaci se zdravotnictvím, když tehdy zdravotní pojištění bylo na návrh jednoho poslance ODS, pozdějšího ministra zdravotnictví, doslova vybráno jako experiment pro konkurenci a podnikání. Podnikat ano, ale ne s penězi pojištěnců a za své. To platí obecně a bohužel je tato tendence podporována i v penzijních fondech. Není zřetelná hranice, kde jsou peníze pojištěnců, resp. klientů, příspěvek státu a zisk konsorcia, které penzijní fond spravuje.

Kladem dosavadního systému, byť jsem uváděl, že je méně přehledný, je malá režie. O tom se tady zmiňoval už pan ministr. Budoucí ústav deklaruje režii 3 % proti stávajícímu 1,8 %. Protože v systému projde více než 200 mld., tak se také výdaje pohybují v miliardách a ty se odčerpávají, ať chceme nebo nechceme, z prostředků vložených zaměstnanci a zaměstnavateli. Pesimisté odhadují počáteční režii Sociální pojišťovny dokonce na 6 %. Beru v úvahu dnes i relativně nové argumenty pana ministra, že bude vyjmuto i pojištění proti nezaměstnanosti.

V této souvislosti mi dovolte znovu deklarovat, že i pro KSČM je rozhodující, jak dopadne důchodová reforma, a ne to, zda vznikne jeden úřad, druhý úřad nebo desátý úřad. V polovině 90. let vznikla u našich sousedů na Slovensku Sociální pojišťovna a ta nejen nezkvalitnila systém, ale podle zpráv, které mám, se topí v řadě potíží. V prvé řadě musí mít pojišťovna co spravovat, a proto akcentujeme stále to, abychom znali mantinely důchodové reformy. Beru si na pomoc svého milého německého filozofa Friedricha Hegela, jeho zákony a kategorie dialektiky. Ať jsou dnes jakkoli a kýmkoli znevažovány, jednota a obsah formy platí i v tomto případě.

Za nepřekročitelné mantinely podpory důchodové reformy v České republice považujeme nejen zřízení Sociální pojišťovny, ale zachování mezigenerační solidarity, tak jak říkal pan ministr, že se denně fakticky přelévá téměř miliarda, respektování solidarity mezi různými příjmovými skupinami a zachování už několikrát také zmiňovaného průběžného financování důchodového systému.

Pozměňovací návrhy uvedu v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Stanislav Volák, připraví se paní kolegyně Němcová.

 

Poslanec Stanislav Volák: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, protože pravděpodobně na příští plenární schůzi povedeme dlouhou debatu o důchodovém systému, tak si dovolím podpořit svůj návrh na zamítnutí v obecné rozpravě jen dvěma základními argumenty. Tím prvním argumentem je, že důchodový systém se dostává do stále hlubšího a většího deficitu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP