(12.00 hodin)
(pokračuje Doktor)

Připojuji se k těm, kteří budou hlasovat o návrhu na zamítnutí, a v případě, že nebude přijat, podpořím i návrh na dopracování tohoto tématu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, jen budu reagovat na slova kolegy Doktora. Myslím, že pan kolega Doktor má buď velmi malé zkušenosti, nebo neví, o čem mluví. Naopak si myslím, že pokud existuje registrační pokladna, má konkrétní podnikatel mnohem větší šanci, aby prokázal např. svou marži, aby finanční úřad nemohl použít proti němu např. pomůcky, které ani není povinen zveřejnit. Čili je to ochrana pro něj proti daňovému úřadu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové. Padlo tady mnoho silných slov. Myslím, že patřím mezi ty poslance, kteří poměrně hodně objíždějí svůj region i jednotlivé podnikatelské subjekty. Zatím jsem se setkal vždycky s tím, že podnikatelé, kterých si vážím, hovoří o tom, že jim nevadí daně, jaké jsou, ale vadí jim to, že oni ty daně platí a jiní je neplatí.

Myslím si, že to, co tady dneska probíráme, lze shrnout ne dlouhými slovy a dlouhými větami, ale jednoduchou frází. Budeme se rozdělovat na ty, kterým stávající stav vyhovuje, a ty, kterým stávající stav nevyhovuje. Já se hlásím mezi ty, kterým ten čurbes, který v současné době je, že někteří poctiví podnikatelé daně platí a jiní neplatí, nevyhovuje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Jiří Payne, připraví se pan poslanec Jaroslav Lobkowicz.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená sněmovno, z hlediska finančních zákonů platí zvláštní úvahy. Jestliže se stát rozhodne nastavit podnikatelské prostředí tak, že zákony se dají jen těžko dodržovat, obecně vzroste kriminalita ve všech možných oblastech. Jestliže občané zjistí, že nemohou normálním způsobem platit daně, nejsou schopni splnit některé povinnosti, které stát ukládá, dojdou k závěru, že není potřeba respektovat žádné zákony. Obráceně, chceme-li po našich občanech, aby respektovali zákon, pak v prvé řadě se k občanům musí slušně chovat stát.

Když jsem se bavil v některých zemích o tom, že nemají kontrolu v řadě věcí, tak jejich podnikatelé říkali ano, my bychom mohli stát samozřejmě obejít, ale proč bychom to dělali, když stát se k nám chová slušně.

Otázka zní tak - kdo má zaplatit registrační pokladny? Jestli stát chce, aby finanční úřady umístily nějaké elektronické zařízení do všech podnikatelských aktivit, pak stát by měl taková zařízení nakoupit a podnikatelům je distribuovat, když si myslí, že je to potřebné. Nemá-li na to stát prostředky, jakým právem žádá po občanech, aby tyto prostředky investovali? To přece není povinnost, to není součást podnikání. To je něco nad to. To znamená, pokud stát řekne, že tato položka je odečitatelná, že si ji může podnikatel zahrnout do nákladů, že to není jen odečitatelná položka z daní, ale že je to součást nákladů, že se o tuto částku snižují příjmy státu, tak potom je možné o takové věci uvažovat.

Na druhé straně metody, jak odstraňovat šedou ekonomiku, jsou založeny na zcela jiných principech než na tom, abychom zaváděli elektronická zařízení. To je skutečně otázka chování státu k občanům, a jestli stát se chová nemravně, pak nemůže od občanů čekat nic jiného, než že budou stát obcházet, kde mohou.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Doktor, poté pan poslanec Lobkowicz.

 

Poslanec Michal Doktor: Budu velmi stručný, protože logicky musím reagovat na to, co zde řekl pan poslanec Filip. Je mi líto, že se v diskusi omezujete na a priori útoky proti tomu, co já tady říkám. Myslím, že vycházím z toho, co vím o účetnictví, zákonu a jeho aplikaci. Samozřejmě že znám řadu podnikatelů, kteří mají ve svých firmách už teď registrační pokladny. Oni je mají ale většinou na ochranu před svými vlastními zaměstnanci, aby zaměstnanci, kteří pracují v jejich provozovnách, byli schopni, resp. podnikatelé byli schopni zkontrolovat výkon jejich práce. Ale je naprosto jiná situace, jestliže jim to nařídíme zákonem. Pak říkám, že jim musíme nabídnout úlevu. Uvádíme-li na podporu takto složité normy - a já přece tu diskusi nijak nebagatelizuji - tak jednoduché argumenty, jako že z účinnosti zákona jsou vyňaty subjekty, které provádějí platbu v hotovosti, tak si, páni kolegové, uvědomte, že na půdě této Poslanecké sněmovny je v režimu druhého čtení návrh zákona o likvidaci plateb v hotovosti. Tak prostě nelžete.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec… Pane poslanče, ještě nemáte slovo. Omlouvám se. Faktická poznámka pan poslanec Šulák. (Potlesk.)

 

Poslanec Petr Šulák: Vážené kolegyně a kolegové, děkuji vám za potlesk, těší mě. Ale jen faktická poznámka k tomu, co řekl pan poslanec Payne. On se zeptal, jakým právem chce stát zavést registrační pokladny. Dovolím si mu odpovědět. Odpověď zní: právem zamezení krácení tržeb, právem zamezení daňových podvodů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní dávám slovo panu poslanci Lobkowiczovi.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych říci, že jsem trochu ve střetu zájmů, protože též podnikám. Máme zahradnictví, kde prodáváme stromky, je jich tam několik desítek tisíc. Prodáváme to též za hotové malým zákazníkům. Každému jsme vyplňovali paragon a byla s tím poměrně velká práce, protože každý večer musel někdo paragony sčítat. Rozhodl jsem se, že koupíme registrační kasu. Představoval jsem si nějakou malou skříňku, ale když ji přivezli, zjistil jsem, že kasa zabírá celý psací stůl a těžko se tam vejde. (Hlasy ze sálu: Ale no tak!) Je to tak, opravdu zabírá psací stůl. Je to poměrně velká a těžká věc. (Velký hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče. Prosím o klid!

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Přirozeně že máme několik set položek, které jsou zaregistrovány v této kase. Přesto nemohu kontrolovat, jestli někdo neprodává mimo kasu. Mám tam zaměstnance a též se mi stalo - v sobotu a v neděli jdu někdy prodávat sám - že zákazníci, aniž by mě znali, mi nabídli, že to chtějí bez lístečku, bez paragonu. To znamená, že to absolutně nemohu zkontrolovat a ani inventurou nezkontroluji, jestli někdo neprodává načerno, protože nemohu každý den počítat deset tisíc stromečků, které jsou venku, z nichž část třeba chcípne a musíme je vyhodit.

Dále jsou podniky, a právě v tom zahradnictví - (Opět hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče. Opakovaně prosím o klid!

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: - tom zahradnictví to ještě tak nějak jde, protože je to všechno v přízemí a lidé jdou do kanceláře zaplatit, ale například v naší zelárně, kde prodáváme krouhanku, se prodává částečně na rampě, částečně v kanceláři. Přenášet tuto registrační pokladnu si nedovedu představit, protože paní, co to prodává, je penzistka, je jí asi 70 let. Kancelář je ve druhém patře, to znamená ujít alespoň 50 schodů. Jak říkám, registrační pokladnu mám, koupil jsem jí hlavně kvůli tomu, aby nám to ušetřilo práci, ale kdyby se to mělo zavést ze zákona, nedovedu si představit, že by všude mohla pracovat.

Proto v principu registrační pokladnu mohu každému, kdo má možnost ji použít, doporučit, ale nikdy bych to nezaváděl zákonem. Daňově to nikomu nepomůže. Děkuji. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP