(12.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Z těchto důvodů rovněž náš poslanecký klub hlasoval proti tomu, aby na program této schůze byl zařazen bod "odvolání členů dozorčí rady konsolidační agentury". Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte i mně jako předsedovi dozorčí rady konsolidační agentury pokusit se uvést na pravou míru neustále pokračující dezinformační kampaň, která je šířena nejenom v médiích, ale jak se zdá, i v této Poslanecké sněmovně.

Všichni jste zaregistrovali, jak poslancům, kteří byli zvoleni do dozorčí rady, byly napřed přiděleny v rámci oné kampaně fiktivní příjmy ve výši 150 tis. korun. Tady prohlašuji, že žádný z členů dozorčí rady žádný příjem do dnešního dne z výkonu této funkce neměl, a jak vy všichni víte, ani mít nebude, protože Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona, kterou tyto příjmy byly zrušeny.

Druhou součástí nepravdy, která je šířena o konsolidační agentuře, je přesně ta nepravda, kterou tady vyřkl pan kolega Kühnl, a to je nepravda, která se snaží tvrdit, že dozorčí rada se pokouší řídit konsolidační agenturu. Není to pravda a lze to prokázat. Stačí odcitovat ze zákona i ze schváleného znění stanov, aby bylo naprosto zřejmé, že dozorčí rada jako každá normální dozorčí rada má jediné právo - neschvalovat návrhy, které připravuje profesionální aparát a které dozorčí radě navrhuje ke schválení představenstvo.

Dozorčí rada tedy nemůže určovat kdo, co, za kolik od této agentury koupí. To všechno dělají úředníci a představenstvo agentury k tomu účelu zaměstnaní, mimochodem i zaplacení, a ten plat, který jsem tady citoval jako fiktivní 150 tis. Korun, je mimochodem plat právě těchto zaměstnanců a předpokládám, že tento plat jim byl stanoven předchozími ministry financí, a doporučoval bych těm, kteří rozdmýchávají tuto kampaň, aby zjistili, kdo stanovil úředníkům státní instituce platy na úrovni 150 tis. korun.

Jedno vím jistě, nebyla to tato dozorčí rada, byli to předchůdci - ministrové financí - a myslím, že tuším dokonce, kdo to byl. S velikou pravděpodobností to byl ministr Mertlík nebo ministr Pilip. Prosil bych, aby to bylo ověřeno.

Zpátky k oněm kompetencím. Neumím si představit, jak by mohla fungovat dozorčí rada, která nemá právo zamítnout návrh, který zpracovalo představenstvo nebo management této agentury. Taková dozorčí rada by nemusela existovat. Znovu opakuji, my nemáme právo jako dozorčí rada nic prosazovat, my máme právo veta na rozhodnutí představenstva a ostatních orgánů. Domnívám se, že pro informované je zřejmé, že tady dochází k záměrnému matení veřejnosti, a já se proti tomu chci zásadně ohradit, protože pokud by kolega Kühnl a další chtěli dozorčí radě odepřít právo kontrolovat a dozírat, tak to rovnou navrhněte, aby dozorčí rada byla zrušena jako instituce.

To totiž není útok na jednotlivé členy dozorčí rady, jak se někteří snaží prezentovat, to je útok na to, aby nad touto agenturou někdo vykonával efektivní dohled, a důvod je zřejmý. (Potlesk.) Stačí se podívat, co se v Konsolidační bance, právním předchůdci konsolidační agentury, odehrávalo do zvolení dozorčí rady, stačí se podívat na několik příkladných obchodů, z nichž jeden je už věhlasný, a to je prodej balíku 20 mld. úvěrů za 6 procent ceny. Asi někdo nechce, aby se na toto někdo díval, aby to někdo kontroloval a aby někdo vykonával funkci dozorčí rady.

Řekněte to, kolegové, rovnou - nechcete, aby to bylo pod kontrolou. Přitom jsou to stejné státní peníze jako státní rozpočet. Není nic divného na tom, že politici dohlížejí na vynakládání státních prostředků. Při schvalování státního rozpočtu není atakováno, že jsou to politici, poslanci, kteří taková rozhodnutí činí. Kuriózně u jiné státní instituce, která spravuje prostředky v rozsahu, který se blíží rozsahu státního rozpočtu, kupodivu je to předmětem veliké kritiky. Já bych prosil, aby skončilo pokrytectví, prosil bych, abyste pojmenovali svůj útok pravým jménem a přestali z lidí dělat hlupáky.

Jedno se vám podařilo - většina veřejnosti si myslí, že my ty platy opravdu máme. Moc bych prosil, kdybyste teď tady na mikrofon řekli, že aspoň toto není pravda. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do rozpravy? Hlásí se pan poslanec Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážená paní předsedající, já bych chtěl poděkovat kolegovi Filipovi, že zmínil fakt, který je mně samozřejmě dobře znám, že pan Braný není poslancem parlamentu, totéž platí o jednom dalším z kandidátů. Já jsem jenom chtěl, aby to tady zaznělo a aby ten navržený kandidát, který je poslancem, se vyjádřil k otázce, kterou jsem zde položil.

Zároveň bych chtěl připomenout, že jsem v celém svém vystoupení ani jedním jediným písmenem nezmínil slovo platy, příjmy, peníze atd., ani jedním jediným písmenem, protože to není to důležité a dávno je to vyřešeno zákonem. Ale to, že si poslanci, členové dozorčí rady konsolidační agentury přisvojili oprávnění rozhodovat, nikoliv kontrolovat, rozhodovat o každé koruně z oněch 280, v budoucnosti pravděpodobně více než 400 mld. korun, je něco zcela ojedinělého.

Neexistuje jedna jediná dozorčí rada na celém světě, která by měla oprávnění rozhodovat o každé koruně, o níž rozhodne nebo kterou navrhne exekutiva dané společnosti nebo dané instituce. Taková dozorčí rada není dozorčí radou, taková dozorčí rada je samozvaným exekutivním orgánem, nad nímž není už žádná další kontrola, a navíc je to práce, která - zcela objektivně - není vykonatelná vedle jiného zaměstnání na plný úvazek. Proto znovu vyzývám kolegy, aby se rozhodli buď pro jedno, nebo pro druhé, tak jak tomu bude v případě dvou ze tří navržených kandidátů. Toho třetího tady bohužel nevidím, je docela dobře možné, že předseda jeho poslaneckého klubu nebo někdo jiný nám sdělí jeho názor na něj.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do rozpravy k tomuto bodu? Není tomu tak, rozpravu končím. Prosím pana předsedu Vidíma, aby nás seznámil se způsobem volby.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Jenom bych velmi stručně zareagoval na proběhnuvší rozpravu. 17. října, tedy přesně před 14 dny, byly všechny poslanecké kluby seznámeny se všemi návrhy, čili pan kolega poslanec Kühnl měl celých 14 dní na to, aby se svého čtyřkoaličního kolegy někde zeptal, jak je to s jeho mandátem. (Potlesk.)

Nyní bych vás, paní předsedající, požádal, abyste přerušila jednání Poslanecké sněmovny, abychom mohli uskutečnit volbu tajnou, resp. my nejprve musíme rozhodnout o tom, zda volba proběhne tajným hlasováním, čili ještě nás čeká jedno hlasování o způsobu volby.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane předsedo, a je to nutné, když se už v této samé věci tajně hlasovalo dříve? (Ano.) Dobře, budeme tedy hlasovat o způsobu volby. Já vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP