(Jednání pokračovalo ve 14.07 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dovolte, abych na zahájení našeho odpoledního jednání požádal poslance Jana Vidíma, aby nám oznámil jako předseda volební komise výsledky prvního kola tajné volby členů dozorčí rady České konsolidační agentury.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové. V prvém kole druhé volby členů dozorčí rady České konsolidační agentury byly vydány 174 hlasovací lístky, odevzdány pak byly 164 platné i neplatné hlasovací lístky.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Miloslava Kiliána byly odevzdány 22 hlasy, pro pana Petra Braného byly odevzdány 73 hlasy a konečně pro pana Pavla Tollnera byly odevzdány 123 hlasy.

V prvém kole byl zvolen členem dozorčí rady konsolidační agentury pan Pavel Tollner, kterému tímto blahopřeji. (Potlesk.) Do druhého kola pak postupují pánové Petr Braný a Miloslav Kilián s tím, že druhé kolo této volby, která proběhne opět tajným hlasováním, proběhne zítra jako poslední bod dopolední části jednání.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Děkuji panu předsedovi volební komise a nyní se dostáváme ke... Prosím, pan poslanec Tollner.

 

Poslanec Pavel Tollner: Vážený pane předsedo, ctěná sněmovno. Děkuji za důvěru, která mně byla dána v minulé volbě. Velmi si jí vážím.

Milé paní poslankyně, milí páni poslanci. Po jedenácti letech strávených v této pozlacené sněmovně předstupuji před vás s krátkým a stručným prohlášením, že totiž podle § 3 jednacího řádu Poslanecké sněmovny se tímto vzdávám svého poslaneckého mandátu. Ušetřím vás dalších řečí, odcházím středem - pravým. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dovolte mi, abych panu poslanci, či v této chvíli skutečně exposlanci Tollnerovi poděkoval a vyjádřil překvapení nad tímto jeho rychlým krokem - ale on už opravdu odešel. On to vzal skutečně důsledně. Pan poslanec Kasal.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane předsedo, dámy a pánové. Předstupuji před vás jako předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL a chtěl bych využít této situace k tomu, abych vyzval mandátový a imunitní výbor, aby se sešel tak, jak je nejrychleji možné, aby poslanecký klub KDU-ČSL v době, kdy se budou projednávat třetí čtení řady zákonů, nebyl oslaben. To je všechno, co jsem chtěl říci v tuto chvíli. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Já doufám, že vás váš spolusedící v lavici předseda tohoto výboru slyší a že určitě udělá všechno, co bude možné.

Paní poslankyně Kupčová má náhradní kartu č. 25.

Pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, já myslím, že ta žádost předsedy poslaneckého klubu křesťanských demokratů je pochopitelná, a požádal bych všechny členy mandátového a imunitního výboru, aby se shromáždili ke krátké schůzce u klavíru právě teď, abychom se poradili o dalším rychlém postupu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Dostáváme se k bodu 185 našeho programu. Jenom prosím opravdu o klid. K bodu

 

185.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 887/ - druhé čtení

 

Návrh jsme vrátili 18. října výborům k novému projednání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP