(15.50 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Dávám slovo panu poslanci Vojířovi.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážené dámy a pánové, přestože jsme skoro u konce, poprosil bych o následující. Nejprve v rámci určité jistoty bychom hlasovali ještě o D9, aby nebylo pochyb, že není vyloučeno. Až se k tomu dostaneme, hlasovali bychom potom ještě o J3. Prohlásil jsem to za nehlasovatelné, ale věta po poradě je hlasovatelná. Třetí věc, kvůli které se to přerušilo je, že budeme hlasovat nikoli o G, ale o E2.

D9 doporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 522: z přítomných 182 bylo 140 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Nyní bychom hlasovali o E2.

(Stanovisko jednoho zpravodaje souhlasné, druhého nesouhlasné.) Neutrální.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 523: z přítomných 182 bylo 99 pro, 37 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Jelikož F bylo staženo, dostáváme se k bodům G, kdy G1, G2, G3 a G4 jsou nehlasovatelné. Můžeme hlasovat o G5.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím o stanoviska. (Stanovisko jednoho zpravodaje souhlasné, druhého nesouhlasné.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 524: z přítomných 182 bylo 37 pro, 124 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Dále body G6, G7 a G8 jsou rovněž nehlasovatelné. Následuje bod H, který byl ale totožný s bodem A98. Je nehlasovatelný. Dostáváme se k bloku I1 a I2 společně. (Stanovisko jednoho zpravodaje souhlasné, druhého nesouhlasné.) Souhlas.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 525: z přítomných 182 bylo 65 pro, 79 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím, pan poslanec Pešek.

 

Poslanec Pavel Pešek: Omlouvám se, pane předsedo, ale chtěl bych se na něco zeptat předsedy klubu sociální demokracie, asi vaším prostřednictvím, abych neudělal chybu podle jednacího řádu.

Pan kolega Kopecký celé odpoledne hlasuje, ale dopoledne podle mého hlubokého přesvědčení nebyl ve sněmovně a má všude napsáno velké A. Chci vědět, zda se mýlím, nebo ne. Neobviňuji nikoho z ničeho.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nevím, jestli je to na jednání sněmovny. Pan poslanec tady je či není, hlasuje - nehlasuje. Jestli jste se někdo párovali, je to jiná úvaha. Podle mého názoru si to můžete vysvětlit v kuloárech. Nevidím důvod, proč byste to vysvětloval tady. Co budete sdělovat sněmovně? Nemohu vám ale odepřít slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP