(Jednání pokračovalo v 16.27 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, dovolte mi zahájit další fázi našeho jednání. Prosím zpravodaje pana poslance Vojíře, aby se chopil své role s pětiminutovým zpožděním.

Opakovaně volám pana poslance Vojíře.

Prosím pana poslance Macháčka.

 

Poslanec Antonín Macháček: Pane předsedo, dovolte mi jen jednu věc. Na základě toho, že byl schválen pozměňovací návrh pod písmenem D12 a následně byl schválen i pozměňovací návrh pod písmenem J3, je podle mne nutné, aby v rámci pozměňovacího návrhu pod písmenem J3 byl aplikován naprosto shodně návrh, který je pod písmenem D12. Jinak by docházelo ke kolizi mezi těmito dvěma návrhy. Takto dojde ke sjednocení a sladění naprosto stejných slov a textů. Obsahově je to stejné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Já s tím souhlasím, otázka je, zda se s tím můžeme vyrovnat jedním hlasováním, kde by bylo řečeno, že pozměňovací návrh J3 bude v inkriminovaných slovech upraven identicky jako D12.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Co se teď tím ptáte? Koho se ptáte? Prosím, abyste jasně formuloval otázku. Vy jste se na mě podíval tázavě, jestli s tím souhlasím, a že bychom šli dál.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Já jsem požádal o hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To jsem nepochopil. Dobře, dám hlasovat, zopakujte otázku.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Otázka zní, zda sněmovna akceptuje určitou legislativně technickou úpravu, která by spočívala v tom, že návrh pod písmenem J3 by byl upraven tak, jak byl přijat návrh D12, aby nedocházelo ke kolizi.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, srozumitelná věc. Dávám hlasovat o tomto návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 530 z přítomných 177 poslanců bylo 171 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Pilip má nějaké prohlášení do mikrofonu? Prosím.

 

Poslanec Ivan Pilip: Já to, pane předsedo, nerad komplikuji, ale musím zpětně po prostudování všech souvisejících bodů zpochybnit to, že můj bod H byl prohlášen nehlasovatelným. Bod H.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP