(16.30 hodin)
(pokračuje Pilip)

V návrhu totiž došlo k chybnému přepisu při přípravě parlamentního tisku. Píše se "v § 183B odst. 3 písm. e)", ale můj návrh zněl "písm. a)". Kontroloval jsem, že tak to bylo uvedeno i ve stenozáznamu, čili jde o překlep při přípravě tisku. Tím, že to je tady označeno jako písm. e), vznikl dojem, že je to stejné s bodem A89 a B22, ale podle mého názoru tím, že je to k písm. a), situace je odlišná a tento bod by se měl hlasovat zvláště, ještě před konečným hlasováním.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Prosím o stanovisko zpravodaje.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: To znamená, že místo e) by mělo být a). Je to v bodě H.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, a) místo e) v bodě H od poslance P.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Tím by se samozřejmě návrh hlasovatelným stal. Jestliže akceptujeme tuto technickou změnu, tak bychom o tomto bodu H hlasovali.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Přijímám toto hlasování. Prosím o stanoviska. (Zpravodaj má stanovisko neutrální, jeden navrhovatel má stanovisko souhlasné, druhý navrhovatel neutrální.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 531 ze 177 přítomných 97 pro, 12 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Nyní mám pocit, že už námitky nejsou, že jsme prošli všemi ustanoveními. Na začátku jsem avizoval, že to je velmi složité a provázané, nicméně si myslím, že jsme před konečným hlasováním.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nemá nikdo ve sněmovně, zejména nikdo z navrhovatelů pozměňovacích návrhů, pocit, že bylo něco opomenuto? Dám hlasovat o návrhu usnesení, podle kterého by Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas se sněmovním tiskem 824 ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 532 ze 177 přítomných 159 pro, 2 proti. Návrh byl přijat. S návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Chtěl bych podotknout, že za 12 let, co jsem ve sněmovnách a parlamentech, se o obchodním zákoníku vždy hlasovalo takto složitě a chaoticky. Až zase zjistíme, že se tam dvě subřádky opomněly, a někdo to bude označovat za záměrné umožňování podvodů v české ekonomice, tak prosím, aby mu pusa upadla dříve, než ji otevře a bude chtít politicky říkat takovouto věc.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Pane předsedo, máme ještě doprovodné usnesení k tomuto zákonu. Já je nedoporučuji, navrhovatelé nedoporučují.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 533 ze 177 přítomných 17 pro, 130 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji sněmovně za součinnost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji též. Končím toto projednávání. Mám tady několik technických poznámek pana poslance Výborného, ale prosím, abyste ho poslouchali.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, já bych vás rád požádal přibližně o desetiminutovou přestávku, ve které by se měl sejít mandátový a imunitní výbor. Měl by jednat o usnesení, které by se týkalo zániku mandátu poslance Tollnera a vzniku nového mandátu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP