(17.00 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: To není možné. Pokud jsou lhůty takové, jak říkáte, pane předsedo, potom vzhledem k tomu, že se grémium shodlo na tom, že zítřejší jednání v 19.00 hodin končí, pak k mé velké lítosti - teď hovořím k předsedovi poslaneckého klubu KDU-ČSL - zřejmě nebude možné změny kvůli lhůtám uskutečnit na této schůzi Poslanecké sněmovny, což ovšem nebrání tomu, aby pan poslanec teď na plénu hlasoval a vykonával svůj mandát.

 

Poslanec Jan Kasal: Určitě ano, pane místopředsedo. Děkuji panu poslanci Vidímovi za upřesnění mého návrhu a doufám, že to bude možné realizovat 9. listopadu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To se obávám, že zase nepůjde, protože jsme schválili mimořádnou schůzi s jediným bodem, a to je první čtení návrhu státního rozpočtu. Ale pane předsedo Kasale, buďte trpělivý, pan poslanec Plánička bude moci začít pracovat ve výborech. Hned 27. listopadu můžeme jako první bod další schůze sněmovny mít - nevím, jestli to lze zařadit - změny v orgánech sněmovny, potom by bylo dobré, kdyby pan poslanec Vidím teď vyhlásil volby. Nebo lhůty potom oznámíte jednotlivým výborům?

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, v okamžiku, kdy organizační výbor schválí návrh pořadu schůze, tak je možné vyhlašovat lhůty. V tomto okamžiku ještě nikoliv.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Někdy na přelomu listopad - prosinec. Děkuji. Máme toto za sebou. V každém případě prosím pana poslance Pláničku, kdyby si vyzvedl náhradní kartu. Už ji má? Může hlasovat.

 

Skončil jsem rozpravu ve třetím čtení ke sněmovnímu tisku 910 (bod 153). Dávám příležitost pro vystoupení se závěrečným slovem nejprve navrhovateli, pokud má zájem.

Pan kolega Havlíček může gestikulovat, jak chce, já jsem se ptal, kdo se dále hlásí do rozpravy. Nikdo se nehlásil, pane kolego.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, to, co bych mohl říci, jsem řekl už v rozpravě. Pouze pevně věřím, že přijetí tohoto návrhu zákona uklidní situaci v odborné veřejnosti, v autoškolách i u dalších žadatelů o řidičská oprávnění, a doufám, že tuto situaci uklidní i u státní správy. Věřím, že výkon státní správy bude jednoznačný, jednotný i v rámci platných jistot třetích osob. Doufám, že se nám tento záměr podaří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní dávám slovo zpravodaji k závěrečnému slovu a současně také následně přednesení procedury hlasování.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Dámy a pánové, proti předešlému bodu to bude doufám brnkačka.

Já se nemohu přihlásit a nebudu moci hlasovat. Vezmu si slovo a nebudu koukat zatím na technické věci.

Tisk 910/3, který máte na svých stolech, obsahuje tři širší komplexní návrhy. Je to pod bodem A návrh hospodářského výboru, pod bodem B návrhy pana poslance Němce, pod bodem F návrhy poslance Plachého. Jak jsme slyšeli nyní pana ministra Schlinga, nebude jistě souhlas s tím, abychom tento bod F nějakým způsobem uceleně hlasovali, a v případě, že tyto návrhy pana poslance Plachého nepřijmeme, tak mu přeji příjemné vyjednávání s dovozci automobilů.

Pod bodem C pan poslanec Severa navrhl stáhnout svůj bod a budeme muset o tom hlasovat.

Máme bod D pana poslance Ondruše, který se nevztahuje k jiným pozměňovacím návrhům. Pan poslanec Havlíček pod bodem E navrhl rovněž bez vztahu k ostatním návrhům svůj návrh.

Pod bodem G máme návrhy pana poslance Vymětala, který má vztah k bodu B14 pana poslance Němce, a v případě jeho přijetí je B14 nehlasovatelný a musí se hlasovat zároveň G1 a G2 společně, protože spolu souvisejí. Pan poslanec Vymětal doufám souhlasí.

Dále bod bodem I máme návrhy pana poslance Plachého, kdy I1 pouze doplňuje jeho návrhy pod písmenem E, ale I2 mění jeho vlastní návrh E22, to znamená, že jeho přijetí bude znamenat hlasování o F22 ve smyslu tohoto přijatého bodu, jak ještě v návrhu procedury podrobněji řeknu.

Pod bodem J máme návrhy ministra Schlinga, kdy J1 až J4 podle mne je nutno hlasovat společně, neboť mají společnou vazbu a mají zároveň vztah k návrhům pana poslance Němce pod bodem B13 a k bodu K1, které by jeho přijetím byly nehlasovatelné, a dále k bodům G1 a G2, jež svým obsahem mění. Hlasování o návrzích G by bylo ve smyslu potom přijaté změny.

Bod J5 pak doplňuje F11, který by při přijetí tohoto návrhu byl hlasován již také ve smyslu této změny.

Pan poslanec Hojda má uvedeny své pozměňovací návrhy pod bodem K, kde K1 je totožný s návrhem pana poslance Němce pod B13 v alternativě C, a tudíž bude zároveň s touto alternativou podroben orientačnímu hlasování společně s B13. K2 je potom samostatné.

Z uvedeného by vyplývalo toto pořadí hlasování:

Za prvé. Hlasovali bychom o stažení bodu B20 pana poslance Němce a dále o stažení bodu C pana poslance Severy. Pak bychom hlasovali o bodech J1 až 4 společně, to jsou návrhy pana poslance Schlinga, a pokud by byly přijaty, B13 a K1 by se staly nehlasovatelné a bod G by změnil své znění ve smyslu této přijaté změny. J5 by se hlasovalo zvlášť a doplnilo by tak znění F11.

Pak bychom hlasovali o bodu pana poslance Vymětala, body G1 a G2 společně a v jejich případě by se stalo nehlasovatelné B14. Pak bychom odhlasovali návrhy kolegy Plachého pod bodem I2. V případě jeho přijetí by znamenalo, že bod F22 bychom posléze hlasovali ve smyslu tohoto přijatého návrhu a I1. Vzhledem k tomu, že pan Severa navrhl stažení svého bodu, bychom dále hlasovali o poslanci Ondrušovi pod bodem D, Havlíčkovi pod bodem E, Sehořovi pod bodem H, pak bychom odhlasovali bod K2 pana kolegy Hojdy a potom bychom přistoupili k hlasování o blocích, o kterých jsem mluvil na začátku, a to A jako o celku s výjimkou A5, kde by bylo dobré hlasovat separátně, pak bychom mohli hlasovat o bodu A5, pak o bodech B13 společně, přičemž bychom z tohoto hlasování vyloučili orientační hlasování pod bodem B13, které bychom udělali zvlášť.

V hlasování o bodu B jako celku bychom samozřejmě vyřadili i bod B20, který pan poslanec Němec navrhl stáhnout. Pak jsem měl připraveno, nebudou-li námitky, hlasování o návrhu F jako o celku, neboť to vzniklo jako jistý ucelený návrh po jednání s dovozci ojetých automobilů a měl jsem za to, že to tak pan Plachý také myslel, nicméně očekávám námitky k tomu. Jinak bychom museli toto hlasování o F jako celku rozdělit na jednotlivá hlasování. Tím bychom se vyrovnali s celým zákonem a mohli bychom potom hlasovat o zákonu jako o celku.

Prosím, zda někdo vznese tyto námitky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP