(17.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zeptám se, zda jsou námitky proti takto navržené proceduře. Pan poslanec Kapoun, prosím. Karel Vymětal poté.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážené kolegyně a kolegové, já nemám nic proti proceduře, jen bych chtěl požádat - (Místopředseda Langer: Na mikrofon, prosím.) Jenom bych chtěl požádat, aby bod A4 a A6 se hlasovaly jednotlivě, A5 už navrhl pan poslanec a pan zpravodaj. Potom bych chtěl navrhnout, aby se skutečně ty body pana Plachého hlasovaly jednotlivě, protože k tomu jsou různá stanoviska a týkají se i dost různých věcí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, A4, A6 jednotlivě.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Dobře, zaznamenáno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Dovolím si jenom jednu poznámečku, kdyby mě pan zpravodaj mohl sledovat. Domnívám se, že hlasování o spojeném bodu G1 a G2 nekříží hlasování o bodu B14, a to proto, že v mém pozměňovacím návrhu jsou návětí, kdežto B14 se týká už dalšího textu za návětím. Chci říci, že když budou body G1 a G2 schváleny dohromady, tak lze pořád ještě hlasovat o bodu B14. Děkuji.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Tak dobře. Děkuji, i když jsem žil pod dojmem, že tím, že budeme hlasovat o B14, elegantněji vyřešíme problematiku řidičů z povolání u těžkých aut. Takže můžeme hlasovat a prosím první hlasování o stažení bodu B20 pana kolegy Němce.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím. Ještě než přistoupíme k hlasování, se ptám, zda toto byly dvě jediné výhrady k proceduře. Ano. Nejprve nechám proceduru schválit. Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami, neb jsem vás odhlásil.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 535. Kdo souhlasí s navrženou procedurou s předloženými výhradami? Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro návrh 156, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Přikročíme tedy k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: První hlasování bude o stažení bodu B20 pana poslance Němce.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: A nemůžeme stáhnout jedním hlasováním bod 23C?

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Ano, dobře.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Námitka proti společnému stahování není.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 536. Kdo je pro dvojité stažení? Kdo nechce stahovat.

Z přítomných 169 pro 164, proti jeden. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Přistoupíme k prvnímu bodu. Jako první hlasování o samotných návrzích bychom přistoupili ke společnému hlasování o bodu J1 až J4 společně. Návrh zpravodaje - mírný nesouhlas. (Navrhovatel: Nesouhlasné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 537. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 169 pro návrh 67, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Děkuji. Potom hlasujme o J5 pana kolegy poslance ministra Schlinga. Nedoporučuji. (Navrhovatel: Nesouhlasné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 538. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 169 pro návrh 61, proti 103. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Dále bychom hlasovali společně o bodech G1 a G2 pana kolegy Vymětala. Nedoporučuji. (Navrhovatel: Nesouhlasné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 539. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro návrh 83, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Počkáme chvíli na kontrolu výsledků hlasování. Prosím, máme zde zpochybnění, prosím.

 

Poslanec Josef Vejvoda: Vážený pane předsedající, velice se omlouvám, ale je to poprvé v této sněmovně, kdy jsem hlasoval jinak, než jsem chtěl. Mám tam - a to je všechno k tomu. Chtěl jsem hlasovat obráceně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče Vejvodo. Já bych byl rád, kdybychom zpochybňovali vždycky tím, že jste chtěl, že jste hlasoval nějak a výsledek je jiný, než jste hlasoval. Zpochybňujete celé hlasování? Jistě. Dobře, námitka.

 

Poslanec Josef Vejvoda: Samozřejmě, zpochybňuji celé hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Máme zde námitku. Rozhodneme o námitce hlasováním v hlasování číslo 540, které jsem zahájil. Ptám se, kdo souhlasí s touto námitkou? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro 152, proti 5. Námitka byla přijata.

 

Budeme ještě jednou hlasovat o pozměňovacím návrhu G1 a G2. Stanoviska jsou záporná.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 541 a ptám se, kdo je pro přijetí tohoto návrhu, nechť stiskne zelené tlačítko s nápisem "ano". Kdo je proti? Ti, kdo jsou proti, vědí jak mají hlasovat.

Z přítomných 168 pro 80, proti 82. Je vidět, že moje doporučení, které tlačítko mačkat, se neminulo účinkem. Takže návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Tím jsme se vypořádali s G1 a G2. Můžeme přejít k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Plachého, tentokrát pod bodem I2. Doporučuji. (Stanovisko navrhovatele neutrální, spíše negativní.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 542, které končím pro zmatenost navrhovatele.

 

Poslanec Pavel Němec:Vážený pane předsedající, děkuji za shovívavost, stanovisko mělo být k pozměňovacímu návrhu, k tomu dalšímu "íčku", takže se omlouvám. Zde je stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, dobře, takže jsme si to vysvětlili. Toto hlasování považuji za zmatečné.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 543. Ptám se, kdo je pro návrh I2. Kdo je proti?

Ze 168 přítomných pro 85, proti 61. Návrh byl přijat.

 

Prosím o rychlou kontrolu. - Nikdo nežádá. Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP