(17.20 hodin)

Poslanec Zdeněk Švrček: Další návrh je pod bodem I1.

 

Poslanec Pavel Němec: Zde platí to předchozí stanovisko, tedy neutrální, spíše negativní. (Zpravodaj doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 544. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 170 přítomných pro návrh 65, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Tím jsme se vyrovnali s návrhy pod bodem I a já upozorňuji, že budeme-li hlasovat o F22, budeme hlasovat ve smyslu této změny, to znamená s vypuštěným písmenem b).

Dále budeme hlasovat o návrhu pod bodem D pana poslance Ondruše. (Poslanec Němec oboje doporučuje.) Je to jenom D1, takže já doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 545. Kdo je pro D1? Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro návrh 155, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Dalším návrhem je návrh pana poslance Havlíčka pod bodem E. Vzhledem k tomu, že pan Havlíček chtěl stáhnout tento bod a nestihl to, myslím, že bude lepší vyřešit to hlasováním. Já nedoporučuji tento návrh. (Poslanec Němec rovněž nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se, je mi líto, že jsme to nezvládli, pane poslanče. Musíte se hlásit důrazněji.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 546. Kdo je proti tomuto návrhu? (Námitky.) Samozřejmě pro. Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro návrh 6, proti 103. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Vypořádali jsme se s návrhem E. Nyní hlasujeme návrh pod bodem H pana kolegy Karla Sehoře. Bude se jednat o hlasování jako celek, protože to je v podstatě jenom jeden jediný návrh. (Poslanec Němec doporučuje.) Já rovněž.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 547. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 171 pro návrh 90, proti 79. Návrh byl přijat.

 

Další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Děkuji. Přistoupíme k hlasování o bodu kolegy Hojdy pod názvem K2. (Poslanec Němec - stanovisko neutrální.) Já mírně neutrální.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 548. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro návrh 140, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Nyní přistoupíme k hlasování o bodech A, z kterého byly vyňaty na základě námitky body A4, A5, A6, budeme je hlasovat samostatně. Nejdříve odhlasujeme samostatně bod A4. (Poslanec Němec - stanovisko neutrální.) Já doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 549. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro návrh 106, proti 63. Návrh byl přijat.

 

A5.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Ano, A5. (Poslanec Němec nedoporučuje.) Já zůstávám tentokrát neutrální.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 550. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro návrh 94, proti 46. Návrh byl přijat.

 

A6.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Ano. Mírně doporučuji. (Poslanec Němec doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 551. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro návrh 108, proti 60. Návrh byl přijat.

 

Zbytek A.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Teď bychom měli hlasovat o zbývajících bodech pod bodem A jako o celku. Já doporučuji. (Poslanec Němec doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 552. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro návrh 166, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Nyní bychom mohli přistoupit k hlasování o bloku návrhů pod bodem B. Vzhledem k tomu, že tam bylo odhlasováno stažení bodu B20, vypadá tento z hlasování. Řekli jsme si, že o B13 budeme hlasovat v alternativním podání. Takže bychom mohli v této fázi podle procedury odhlasovat všechny pozměňovací návrhy pod bodem B s výjimkou B13 a staženého bodu B20.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Normálně to bývá naopak, nejdřív ten jeden, ale dobře. Všechny body B kromě B20, který byl stažen, a B13, o kterém budeme hlasovat samostatně. Stanoviska? (Poslanec Němec doporučuje. Zpravodaj doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 553. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 171 pro návrh 147, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní B13.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Tam máme tři alternativy, které upravují četnost zkoušení řidičů z povolání. Alternativa A je 2 roky, alternativa B 3 roky a alternativa C, a zároveň návrh kolegy Hojdy pod názvem K1, upřednostňuje 5 let. Měli bychom tedy rozhodnout mezi těmito alternativami. Zpravodaj upřednostňuje alternativu B. (Navrhovatel rovněž alternativu B.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Orientační hlasování.

 

Nejprve alternativa A - jednou za dva roky. Zahájil jsem hlasování číslo 554. Kdo podporuje tuto variantu?

Tuto variantu podporuje 18 přítomných.

 

Zahajuji hlasování orientační hlasování číslo dvě (hlasování 555). Kdo podporuje variantu B - jednou za tři roky?

Tuto variantu podporuje 134 přítomných.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 556. Kdo podporuje variantu C?

Tuto variantu podporuje 44 přítomných.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP