(17.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Budeme hlasovat v pořadí B, C, A. Prosím o stanoviska k alternativě B. (Stanovisko předkladatele i zpravodaje doporučující.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 557. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 171 pro 157, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Bod B13 ve znění alternativy B.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Tím se stává nehlasovatelný pozměňovací návrh K1 kolegy Hojdy, který byl totožný s alternativou C.

Můžeme přistoupit k nejlepšímu nakonec, k hlasování o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem F, který budeme hlasovat jeden po druhém.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkujeme panu poslanci Kapounovi za 26 samostatných hlasování.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Začneme F1. Doporučuji. (Poslanec Němec také doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 558. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 171 pro 86, proti 76. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Přistoupíme k hlasování F2. Rovněž doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nejprve kontrola výsledku hlasování.

Prosím hříšníka kolegu Španbauera, pojďte se veřejně kát před mikrofon.

 

Poslanec František Španbauer: Pane předsedající, mea culpa, mea maxima culpa, tentokrát neselhalo zařízení, ale já. Hlasoval jsem jinak, než jsem chtěl. Prosím sněmovnu o shovívavost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, pravdomluvnost v této sněmovně někdy může přitížit. Doporučuji, kdybyste si pravdu nechali za dveřmi a tady hovořili o souladu s jednacím řádem.

 

Dobře - námitka. Zahájil jsem hlasování číslo 559. Kdo souhlasí s námitkou? Kdo je proti?

Ze 170 přítomných pro 147, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Budeme ještě jednou hlasovat o návrhu F1.

(Stanovisko předkladatele i navrhovatele doporučující.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 560. Kdo je pro, nechť stiskne zelené tlačítko s nápisem "ano". Kdo je proti, červené "ne".

Z přítomných 170 pro návrh 83, proti 78. Tentokrát návrh nebyl přijat.

 

Řekněte mi prosím, jestli je hlasovatelný zbytek.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Uvažuji o tom, zda je zbytek hlasovatelný. Bylo odsouhlaseno, že neměníme zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a tudíž ani první uvozovací větu. Zbytek by neměl smysl. Kolega Plachý.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Plachý má slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, podle stanoviska legislativy nevadí, že jsme neodhlasovali tuto hlavičku, protože automaticky vyplývá z pozměňovacích návrhů dál uvedených. Můžeme hlasovat dál.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jsem téhož názoru, že toto hlasování jsme si mohli odpustit a mohli jsme hlasovat až od bodu F2.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Omlouvám se, že jsem nezareagoval při vznášené námitce.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, že jste zareagoval teď, pane zpravodaji.

Je námitka proti stanovisku navrhovatele? Můžeme hlasovat o dalších návrzích. Bude-li některý z bodů F přijat, musí se logicky změnit i název celého zákona, protože bychom měnili i zákon jiný.

Návrh F2. (Předkladatel i zpravodaj doporučují.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 561. Kdo je pro F2? Kdo je proti?

Ze 170 pro 89, proti 76. F2 byl přijat.

 

Chci se ujistit, že když přijmeme jen některé z návrhů, zda to jako celek bude dávat smysl.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Asi ano, ale záleží na tom, které nebyly přijaty.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane zpravodaji, neříkejte asi. Bod F3.

(Stanovisko předkladatele i zpravodaje doporučující.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 562. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro 161, proti 2. Návrh byl přijat.

 

F4. (Poslanec Švrček doporučuje.) Prosím kolegu Němce.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, chtěl bych reagovat na váš předchozí dotaz. Přestože klub sociální demokracie žádá o hlasování zvlášť, v tomto případě bychom měli hlasovat F4, 5, 6 a 7 společně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím zpravodaje poslaneckého klubu ČSSD, zda souhlasí s tím, abychom hlasovali F4, 5, 6, 7. Ano, výborně.

Prosím o stanoviska. (Stanoviska předkladatele i zpravodaje doporučující.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 563. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 170 přítomných pro 89, proti 78. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Další návrh je F8. Stanovisko doporučující. (Stanovisko předkladatele doporučující.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 564. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 170 přítomných pro 85, proti 60. Návrh byl přijat. - Omlouvám se, děkuji za upozornění, návrh nebyl přijat.

 

F9.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP