(17.40 hodin)

Poslanec Zdeněk Švrček: F9, ano. Já doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se, pan kolega Cabrnoch. Prosím námitku v duchu a v souladu s jednacím řádem.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedající, při posledním hlasování jsem stiskl tlačítko A, ale světélko se nerozsvítilo, proto zpochybňuji hlasování a omlouvám se vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, takhle se to má dělat. Takže námitka proti hlasování o bodu F8. Bylo to hlasování, které neprošlo rozdílem jednoho hlasu. Myslím, že tedy ta námitka je relevantní.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 565. Kdo souhlasí s touto námitkou? Kdo je proti?

Ze 169 přítomných pro námitku 148, proti 8. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy ještě jednou hlasovat o bodu F8. Obě stanoviska byla souhlasná.

Zahájil jsem hlasování číslo 566. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro 88, proti 63. Návrh byl přijat.

 

F9.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Já už jsem řekl, doporučuji. (Zpravodaj Němec: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 567. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Ze 169 pro návrh 90, proti 70. Návrh byl přijat.

 

F10. (Poslanec Švrček: Doporučuji. Poslanec Němec: Také doporučuji.)

 

Zahájil jsem hlasování 568. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 169 pro návrh 88, proti 76. Návrh byl přijat.

 

F11.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: U F11 bych byl toho názoru, že bychom ho měli hlasovat společně s F15, neboť tyto návrhy úzce souvisí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je prosím námitka proti společnému hlasování F11 a F15? Nevidím námitku. Hlasujeme společně o těchto dvou bodech. Prosím stanovisko? (Zpravodaj doporučuje, navrhovatel rovněž.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 569. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Ze 169 pro návrh 86, proti 79. Návrh byl přijat.

 

Prosím o chvíli strpení, proběhne kontrola výsledku hlasování. (Probíhá ověřování výsledku hlasování.) Výsledek je v pořádku. Další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: F12. Doporučuji. (Navrhovatel rovněž.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 570. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 169 pro návrh 134, proti 28. Návrh byl přijat.

 

F13.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Ano, doporučuji. (Navrhovatel rovněž.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 571. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro 84, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím vteřinku pro kontrolu hlasování. Pan poslanec Kocourek hlasoval pro, ale výsledek byl jiný.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, hlasoval jsem pro, ale nerozsvítilo se mi světélko. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ta světélka! Slyšeli jste námitku. Rozhodneme o ní hlasováním.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 572. Kdo souhlasí s touto námitkou proti výsledku hlasování? Kdo je proti námitce?

Ze 169 přítomných pro námitku 134, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Budeme ještě jednou hlasovat o bodu F13.

Zahájil jsem hlasování číslo 573. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 168 pro návrh 88, proti 75. Mám pocit, že těch světélek nesvítilo podstatně více. Návrh byl přijat.

 

Jsme u F14.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Jsme u F4. Doporučuji. (Navrhovatel rovněž.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 574. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 168 pro 88, proti 73. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: F15 jsme hlasovali. Musíme hlasovat F16. Doporučuji. (Navrhovatel také.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 575. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 168 pro návrh 158, proti 2. Návrh byl přijat.

 

F17. (Zpravodaj i navrhovatel doporučují.)

 

Zahájil jsem hlasování 576. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro návrh 85, proti 61. Návrh byl přijat.

 

(Čeká se na ověření hlasování.) Zatím nám prosím sdělte stanoviska k F18. (Zpravodaj i navrhovatel doporučují.)

 

Zahájil jsem hlasování (číslo 577) k bodu F18. Stanoviska souhlasná. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 168 pro 88, proti 74. Návrh byl přijat.

 

F19. (Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel doporučuje.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP