(Jednání pokračovalo v 18.19 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, prosím zpravodaje a navrhovatele. Máme za sebou hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. (Stále velký hluk.) Vážené kolegyně a kolegové, prosím, abyste mě nenutili, abych použil tohoto bronzového zvonce ke zjednání klidu. Prosím mladý sympatický pár Horníková - Cabrnoch, aby se posadil do svých lavic. Každý sám a odděleně prosím.

Hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích. Dříve než přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku, nejprve o slovo požádal pan ministr dopravy a spojů Schling, poté předseda poslaneckého klubu KSČM pan kolega Filip. Takže uděluji slovo panu ministrovi.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych za sebe, ale i jménem poslaneckého klubu ČSSD vás seznámil s naším stanoviskem k tomuto návrhu.

Návrh obsahuje dvě části, především. Jednak je to část, která se týká zákona 247/2000 o autoškolách, zjednodušeně řečeno. Tato právní úprava, kterou jsme schválili v minulém roce, je právní úpravou zcela novou a samozřejmě, že se v ní objevilo několik věcí, které nejsou zcela dokonalé. Nechci teď zkoumat, co bylo výsledkem chyb ministerstva a co třeba jednání v parlamentu. Ale je nepochybné, že po třičtvrtě roce zkušeností s fungováním tohoto zákona je vhodná doba k tomu, se zamyslet nad tím, co je možno zlepšit, a je možné solidně a rozumně diskutovat o tom, jak to zlepšit. K tomu jsme také byli připraveni a i během hlasování o tomto návrhu jsme většinu návrhů z této části podpořili.

Co je ovšem horší, to je druhá část, která novelizuje zákon 56/2001. (Hluk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře, omlouvám se, že vám zasahuji do vystoupení. Chtěl bych požádat kolegy a kolegyně, aby se skutečně zklidnili, aby pan ministr mohl své stanovisko přednést v důstojné atmosféře.

 

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Tento zákon nabyl účinnosti teprve 1. 7. t. r. a není dosud dostatek zkušeností s jeho aplikací. To za prvé.

Za druhé, do návrhu, který jsme dnes projednali a bohužel také jednotlivé pozměňovací návrhy schválili, se dostaly i takové pozměňovací návrhy, které jsou velmi, ale velmi špatné z těchto důvodů. Jednak umožňují dovoz vozidel, která svými technickými parametry jsou mnohem horší než ta vozidla, která dnes u nás jezdí - většina vozidel. Jsou nevyhovující z hlediska prvků pasivní i aktivní bezpečnosti a hlavně jsou naprosto nepřijatelná z hlediska emisí, z hlediska ochrany životního prostředí. Domnívám se, že většině z nás by mělo záležet na ochraně životního prostředí a neměli bychom se vracet v právním stavu dokonce před stav, který zde byl do konce června tohoto roku. Navíc tato vozidla nejsou označena, jejich jednotlivé díly nejsou označeny pro potřeby likvidace.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP