(18.50 hodin)
(pokračuje Langer)

Zahajuji hlasování číslo 589. Kdo je pro tuto námitku, kdo souhlasí s touto námitkou? Kdo je proti?

Z přítomných 161 pro návrh 81, proti 73. Ač před chvílí to bylo naopak.

 

Prosím o zkontrolování výsledku hlasování. Není zpochybnění výsledku hlasování, dobře. Námitce nebylo vyhověno. Pokračujeme v rozpravě, kterou otevřel pan ministr Schling. Slovo má pan poslanec Plachý jako zatím posledně přihlášený v rámci této rozpravy.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové pan ministr Schling prohlásil, že vše je v naprostém pořádku, a to jak zákon o autoškolách, tak i zákon 56 o technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Já jsem názoru opačného. Snad by se dalo hovořit o tom, že zákon o autoškolách částečně fungoval, kdežto ten druhý zákon - 56 - nikdy nefungoval. A jak je patrno z prohlášení pana ministra, neuvědomuje si ani to, k čemu došlo tím, že zákon nabyl účinnosti 1. 7. letošního roku, a on sám v rozporu se zákonem, a tím zákonem je jednací řád naší Poslanecké sněmovny, vydal prováděcí předpisy dva měsíce poté, co nabyl účinnosti zákon č. 56. Připomenu, že náš jednací řád ukládá navrhovateli, aby tehdy, když zákon nabývá účinnosti společně s prováděcími předpisy, dal do sněmovny také prováděcí předpisy.

Dámy a pánové, znovu opakuji, že pracovní skupina v rámci podvýboru pro dopravu, která řešila problematiku, ji řešila proto, poněvadž zákon 56 nefungoval a do dnešního dne prakticky nefunguje. Obsahuje hrubé systémové chyby. My jsme se je pokusili vyřešit a řešili jsme je i ve spolupráci se zástupci ministerstva. Jak je vidět, pan ministr neví o tom, že jednání se zúčastnil pan náměstek Holl. On nebyl zřejmě informován o tom, co bylo dohodnuto se zástupci dovozců, se zástupci parlamentu a s jeho lidmi. Pan ministr nereaguje vstřícně. Za každou cenu chce zabít zákon, který my navrhujeme novelizovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane poslanče, já vám dám hned zase slovo.

Poprosil bych pana předsedu Sobotku, kdybyste diskutovali mimo jednací sál. Snažil jsem se stejně tak zjednat pořádek ve sněmovně, když vystupoval pan ministr, považoval bych za férové, kdybyste ve stejné atmosféře umožnili vystoupit také panu poslanci Plachému.

Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Byl jsem upozorněn na čas. Je mi jasné, že mohu dodat jenom málo poznámek, proto to zkrátím. My jsme umožnili panu ministrovi, aby porušil zákon. Tím vznikl problém. My jsme se jej pokusili vyřešit. Řešením je novela zákona 56/2001 Sb. Každý, kdo chce problém liberalizace trhu ojetých vozidel pomoci v tomto státě vyřešit, podpoří novelu zákona 56/2001. Není pravda, že vytváříme smetiště, jestliže dovážíme vozidla ve stáří do osmi let. My máme milion škodovek v průměrném stáří 14 let. Jestliže pan ministr nesouhlasí s tímto zákonem, pak je obvyklé v civilizovaných demokraciích podat demisi.

Děkuji za pozornost.

(Poznámky z pléna s protichůdnými názory. Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegové, já vím, že doba pokročila, hladina adrenalinu - a možná nejenom adrenalinu - v krvi stoupá. Prosím, uchovejme klidnou atmosféru.

Pan místopředseda Brožík.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, protože vím, že bude avizována přestávka na jednání poslaneckého klubu KSČM, dovolím si vám přednést jeden procedurální návrh, abychom jej stihli odhlasovat do 19. hodiny. Od předminulého týdne, kdy jsme již v třetím týdnu jednání Poslanecké sněmovny, jsme udělali několik změn v zařazování jednotlivých bodů. Byli jsme požádáni, aby bod 94 - bytová družstva - který předkládá pan ministr Petr Lachnit, byl dvakrát pevně zařazen. Pan ministr byl na služební cestě v Bruselu na jednání ke kapitolám Evropské unie, musel změnit program a přijel na toto jednání do Poslanecké sněmovny, protože měl tento bod podruhé pevně zařazen na dnešní odpoledne. My jsme předřadili třetí čtení, předřadili jsme dva zákony, kterými se zabýváme celé odpoledne až do 19. hodiny.

Dovolte mi proto, abych navrhl, aby bod 94 - bytová družstva, první čtení, sněmovní tisk 1016, byl pevně zařazen zítra na devátou hodinu ranní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To by byl procedurální návrh. Já bych nechal ještě formálně doběhnout diskusi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Prosím, pan kolega Ambrozek.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já si dovoluji navrhnout revokaci hlasování o návrzích F11 a F15. Protože jsem byl pro, tak si myslím, že to mohu navrhnout. (Na otázku předsedajícího, o čem bylo toto hlasování:) F11 a F15.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže nezpochybňujete hlasování? (Reakce na odpověď poslance Ambrozka z lavice:) Zpochybňujete hlasování. To je bezvadné. (Protichůdné reakce z pléna.) Já bych v tuto chvíli, kolegyně a kolegové, nechal nejprve odhlasovat procedurální návrh pana poslance Brožíka, který bude znamenat, že zítra budeme projednávat body v tomto pořadí: 94, poté bychom měli projednávat, tak jak jsme již schválili pravidlo, že nejprve začínáme třetími čteními a potom druhými čteními mezinárodních smluv, body 148, 106, 107, 108, 110 a potom další body, tak jak jsme je schválili. Tyto body 148 až 110 v každém případě, teď jde jen o to, zda jim předřadíme bod 94.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 590. Ptám se, kdo je pro tento procedurální návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 162 pro návrh 75, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Teď bych si chtěl vyjasnit situaci pana poslance Ambrozka. Vy jste navrhl revokovat hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. V tuto chvíli se chci zeptat poslanců, zda se nedomnívají, že by bylo lepší přerušit projednávání tohoto bodu a hlasovat o něm zítra. (Projevy souhlasu.) Skutečně můžeme pokračovat tímto zákonem jako prvním bodem, protože to je zákon ve třetím čtení a platí pravidlo, které jsem řekl, že bychom nejprve projednávali tento zákon, poté bod 148 a body 106, 107, 108 a 110.

Prosím stanoviska předsedů klubů. Pan poslanec Sobotka? Ano. Poslanecký klub ODS? Přerušit? Ukončit? Ano. KDU-ČSL? S rozpaky ano. Unie svobody? Ano.

Jsem ryzí demokrat a této drtivé většinové vůli se podřizuji. Končím dnešní jednání.

 

(Jednání skončilo v 19.00 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP