(11.30 hodin)
(pokračuje Stodůlka)

Tato otázka je natolik zásadní, že jsme přijali řešení, které nám nabízí ústava ve svém druhém článku. Nemusí být úplně dokonalá ta otázka, jak ji napadl pan doktor Payne. To je ovšem také na dlouhou debatu, protože k té otázce se spělo poměrně dlouho. Je také velmi diskutabilní otázka opakování referenda, ale přijali jsme tuto myšlenku ze států, které vstoupily do EU i opakovaným referendem. To znamená, že si myslíme, že bychom neměli hledat úplně nové, české cesty.

Nejhorší otázka, která se zde diskutuje, je otázka oprávněný či zúčastněný volič. Senát se velmi malou většinou rozhodl pro to, pro co se rozhodl, to jest oprávněný volič. Ale řeknu na margo této sněmovny, že jste uváděli sice Švýcarsko, ale je třeba říci, že ze zemí členů Evropské unie má ustanovení o oprávněných voličích pouze Itálie. Všude jinde se referenda rozhodují zúčastněnými voliči. To je potřeba také vzít v úvahu při projednávání ve výborech či výboru ústavně právním Poslanecké sněmovny.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane senátore. Ptám se pana místopředsedy vlády?

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Vážené dámy a pánové, demokracie, která neumožní svým občanům v referendu rozhodovat o svém osudu, není demokracií úplnou. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Nyní vyzývám pana zpravodaje, aby shrnul rozpravy ke všem třem předloženým návrhům zákonů, a poté budeme hlasovat o předložených návrzích.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: K vládnímu návrhu zákona o referendu byl podán návrh na zamítnutí, stejně tak k senátnímu návrhu ústavního zákona o referendu. K vládnímu návrhu prováděcího zákona o referendu nebyl podán žádný návrh. Takže bychom měli hlasovat podle pořadí o zamítnutí tisku 1039 - vládní návrh ústavního zákona o referendu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Podle projednávaných bodů, které jdou za sebou 98, 99 a 97, padl návrh na zamítnutí vládního návrhu pod sněmovním tiskem 1039 (bod 98). Všechny vás odhlašuji a žádám vás o novou registraci. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

 

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 593 z přítomných 166 poslanců pro 61, proti 100. Návrh nebyl přijat.

 

V tomto případě mi nezbývá nic jiného, než u tohoto bodu programu... Dobře, budeme tedy hlasovat ještě o dalším procedurálním návrhu, který zazněl k bodu číslo 97, to je senátní návrh ústavního zákona pod sněmovním tiskem 996.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. (Hlasy ze sálu: Pro co?). Pro zamítnutí senátního návrhu. Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat, protože v hlasování pořadové číslo 594 z přítomných 170 poslanců pro 27, proti 131. Tento návrh nebyl přijat.

 

Vzhledem k tomu, že oba návrhy včetně prováděcího návrhu pod bodem 99...

 

Poslanec Ivan Pilip: Pane předsedající. Pouze pro stenozáznam - zmáčkl jsem omylem tlačítko ANO místo tlačítka NE. Prosím pouze o opravu ve stenozáznamu, neovlivnilo to hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání všech tří tisků na projednání ve výborech. Organizační výbor navrhl přikázat všechny tři tisky ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložené návrhy pod sněmovním tiskem 1039, 1040996 byly přikázány ústavně právnímu výboru.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 595 z přítomných 170 poslanců pro 169, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme v prvém čtení postoupili všechny tři tisky a přikázali jsme je k projednání ústavně právnímu výboru. Končím proto prvá čtení, končím projednávání bodů č. 98, 99 a 97.

O slovo se přihlásil pan poslanec Pavel Němec, poté předseda klubu ČSSD Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, obracím se na ctěnou Poslaneckou sněmovnu s procedurálním návrhem, a sice na to, aby byl zařazen bod "novela zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti". Zbývají nám tady, pokud dobře počítám, asi tři nebo čtyři hlasování. Přiznám se, že jsem vycházel z informace pana místopředsedy Langera, který byl předsedajícím v závěru včerejší schůze Poslanecké sněmovny a který hovořil o tom, že to bude prvním bodem, byť své tvrzení dnes ráno poopravil. Domnívám se, že lze očekávat u následujících bodů velmi dlouhou rozpravu a že bychom mohli uzavřít tento otevřený bod velmi efektivně během několika málo následujících minut. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Dále se přihlásil pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane přesedající, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky pro to, aby tisk 1107 mohl být zařazen na program naší schůze - jedná se o změnu zákona č. 143/1992, o platu, který je navržen předkladateli k projednání ve zrychlené proceduře podle § 90, rád bych přednesl návrh na zařazení projednání tohoto tisku na program této schůze tak, že by byl projednáván jako třetí bod dnes odpoledne. Jedná se o tisk 1107, který je navržen ve zrychleném principu projednání podle § 90.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, paní ředitelka organizačního odboru má výhrady k zařazení.

Nejprve nechám hlasovat o prvním procedurálním návrhu, protože podle programu, tak jak jej nechal ráno schválit pan místopředseda Langer, bychom měli projednávat bod 96, což je senátní návrh zákona o volbách do Parlamentu ČR. Poté by hned přišel na řadu bod 153. Jako první ještě předtím je zpřístupnění svazků StB, takže to jsou dva senátní návrhy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP