Začátek schůze Poslanecké sněmovny
9. listopadu 2001 ve 13.11 hodin

Přítomno: 182 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 41. schůzi Poslanecké sněmovny a vítám všechny, se kterými jsem se neviděl na schůzi 40. Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 41 poslanců. Byly vám rozdány telegramy a pozvánka vám byla rozdána v pondělí 5. listopadu t. r. do vaší pošty v Poslanecké sněmovně.

Poprosil bych vás, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami a oznámili mi, kdo žádá o vydání náhradní karty, resp. má náhradní kartu.

Sděluji, že o omluvu z této schůze požádal pan poslanec Jaroslav Perger ze studijních důvodů, pan poslanec Pavel Svoboda z důvodu služební cesty delegace Parlamentního shromáždění NATO, z vlády předseda vlády Miloš Zeman, který je na oficiální návštěvě USA, Jan Kavan účast na Valném shromáždění OSN a pan ministr Kužvart - diskutuje na konferenci o změně klimatu v Marrákeši.

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Evu Dundáčkovou a paní poslankyni Miroslavu Vlčkovou. Má někdo jiný návrh? Pokud ne, rozhodneme hlasováním.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 1 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem na ověřovatele. Kdo je proti?

Z přítomných 131 pro návrh 124, proti 3. Konstatuji, že jsme ověřovateli 41. schůze sněmovny určili paní poslankyně Evu Dundáčkovou a Miroslavu Vlčkovou.

 

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 41. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat již schválený pořad schůze.

Pan kolega Svoboda se hlásí.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedající, vážená vládo, obávám se, že tady nebyl dodržen jednací řád Poslanecké sněmovny, protože musíme schvalovat ten návrh pořadu jako celek a je tam bod 3, kde nebyly dodrženy lhůty podle § 89 jednacího řádu. Měly nám být dodány návrhy zákona a stanovisko vlády deset dnů předem, což se nestalo. Já sám tedy doporučuji, aby nebyl schválen tento pořad schůze.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. My ovšem budeme hlasovat o schválení. Pan kolega Sobotka má slovo. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl říci za poslanecký klub sociální demokracie, že my akceptujeme tuto námitku, kterou zde vznesl pan poslanec Svoboda, vzhledem k tomu, že náš poslanecký klub navrhoval svolání této schůze na jiný termín, než je dnešní den. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. V tuto chvíli tedy přednesu návrh na usnesení, který zní: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh pořadu 41. schůze."

Prosím, aby se všichni zaregistrovali svými kartami.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 2 a ptám se, kdo je pro navržený pořad. Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro návrh 24, proti 106. Konstatuji, že nebyl schválen pořad 41. schůze Poslanecké sněmovny.

 

Tím její jednání končím. Přeji vám všem hezký víkend.

 

(Schůze ukončena ve 13.18 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP