Začátek schůze Poslanecké sněmovny
15. listopadu 2001 v 15.37 hodin

Přítomno: 165 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 42. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 41 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána v úterý 13. listopadu t. r. do vaší pošty v Poslanecké sněmovně.

(Velký hluk v jednací síni.)

Prosím pana poslance Pilipa, aby nerušil, také místopředsedu vlády pana Rychetského, paní poslankyni Fischerovou a další.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Paní poslankyně Brynychová oznámila, že má náhradní kartu č. 10, pan poslanec Urban č. 12, pan poslanec Krátký č. 13, paní poslankyně Parkanová č. 14, pan poslanec Martínek č.15 a pan poslanec Vojíř č. 16.

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom jako ověřovatele určili poslance Miroslava Kalouska a poslance Jaroslava Melichara. Má někdo jiný návrh? (Nikdo.) Ne-li, dám o tomto návrhu hlasovat.

 

Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 153 poslanců pro 147, nikdo proti. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 42. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Miroslava Kalouska a Jaroslava Melichara.

 

Sděluji, že do zahájení schůze o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: na zahraničních cestách jsou poslankyně Buzková, poslanci Karas, Fajmon, Jaroslav Lobkowicz, Maštálka a Zvěřina, ze závažných rodinných důvodů se omlouvají poslanci Cisár a Petr a z důvodu nemoci poslanci Grulich, Klanica a Langer.

Z vlády jsou v zahraničí ministr Kavan a ministr Eduard Zeman, a ministr Fencl má jednání s krajskými hejtmany.

(Hluk v sále.)

Vážení poslanci, moc bych prosil, abyste se posadili. Týká se to paní poslankyně Štěpové, paní poslankyně Volfové a dalších.

Paní poslankyně a páni poslanci, v pátek 9. listopadu t. r. jsem obdržel dopis od předsedy vlády, ve kterém mě informoval, že vláda schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Vláda při této příležitosti využila svého práva podle ustanovení § 99 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a navrhla, abych vyhlásil k projednání tohoto vládního návrhu zákona stav legislativní nouze.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP