(15.40 hodin)
(pokračuje Klaus)

Zároveň jsem byl vládou požádán, abych rozhodl, že uvedený vládní návrh zákona, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1143, bude projednán v době vyhlášeného stavu legislativní nouze ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Dne 12. listopadu jsem svým rozhodnutím č. 95 vyhlásil stav legislativní nouze, a to od 14. listopadu do 21. listopadu t. r. Dále jsem rozhodl podle § 99 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny o projednání předloženého vládního návrhu ve zkráceném jednání, přikázal jsem jej výboru pro sociální politiku a zdravotnictví k projednání a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení jeho usnesení do 14. listopadu 2001 do 12.00 hodin.

Vážené kolegyně a kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáváním návrhu programu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Otevírám tedy rozpravu k tomu, zda trvá stav legislativní nouze. Pro pořádek upozorňuji: nikoliv k návrhu pořadu, ten otevřu za chvíli.

Poslanec Cyril Svoboda ke stavu legislativní nouze. Ano? Předpokládám, že budete mluvit, pane poslanče, k legislativní nouzi, tak jak jsem předestřel problém. Dobře.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedo, vážená vládo, jsem hluboce přesvědčen a stejně tak i náš klub KDU-ČSL, že žádný stav legislativní nouze není, protože podle pravidel, která máme v jednacím řádu, je naprosto evidentní, co stavem legislativní nouze je. Musí jít za prvé o mimořádné okolnosti, za druhé musí hrozit buď vážné ohrožení lidských práv, nebo - jak tedy asi vyplývá z návrhu zákona, který bychom měli projednávat - že by hrozila státu značná hospodářská škoda.

Myslím si, že skutečnost, že vláda opsala návrh, který původně podali poslanci České strany sociálně demokratické, poslanec Škromach a Hofman, tak že vláda tím, že opsala tento návrh, tak jenom sděluje to, co už bylo zřejmé, totiž že původní závazek vlády, že zvýší platy pracovníkům v rozpočtové sféře, se konat nebude. Vláda tento návrh předložila v roce 2000, znala jednoznačně jeho dopady do státního rozpočtu a nemůže argumentovat tím, co uvádí v důvodové zprávě. Tam totiž vláda říká, že návrh novely se předkládá z důvodu nedostatku prostředků na platy ve státním rozpočtu na rok 2002. Bylo by aspoň korektní říci, že chybějí prostředky ve vládním návrhu státního rozpočtu. Žádný státní rozpočet na rok 2002 zatím schválen nebyl, to znamená, že nemůžeme konstatovat, že ve státním rozpočtu nejsou peníze na platy lékařů, učitelů, pracovníků ve zdravotnictví, v rozpočtové sféře. A tuto okolnost, totiž že vláda nejprve něco slíbí, a potom nesplní, v žádném případě nelze označit za mimořádnou okolnost, kdy hrozí státu značná hospodářská škoda. Zkrátka - slíbit pracovníkům zvýšení mezd, potom tento závazek nesplnit a označit řešení za řešení, které dokonce vyžaduje mimořádné okolnosti a mimořádné projednávání, je podle mě postoj naprosto neudržitelný. Z tohoto důvodu nelze podpořit návrh na podporu usnesení, že trvá stav legislativní nouze. Žádný nebyl, není, tudíž ani netrvá. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Cyrilu Svobodovi. Nyní se přihlásil místopředseda vlády Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane místopředsedo, vážení, členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, myslím si, že situace v současné době je situací zvláštní, protože to je situace po 11. září t. r., kdy situace je do té míry dramatická, že schválení státního rozpočtu má hodnotu, kterou nikdy v minulosti nemělo, kde limit, který je, je dán tak pevně časově, že si musíme uvědomit, že překročit jej by bylo mimo jakýkoliv zájem státu.

Vzhledem k tomu že konstrukce rozpočtu je připravena takovým způsobem, že není možné přejít na šestnáctitřídní platový systém, tak, ač velmi nerad, pod tlakem této situace jsem předložil návrh a vzhledem k tomu, že jak už jsem uvedl, že celková situace je extrémní a složitá, jsem přesvědčen o tom, že důvody pro stav legislativní nouze jsou, protože hrozí nebezpečí lidským právům a koneckonců hrozí i obecné nebezpečí České republice.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP