(16.00 hodin)

Poslanec Miloslav Výborný: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, mým názorem je, že státotvornost se neprojevuje pouhým přitakáváním tomu, co vláda předloží, ale může se projevovat také odporem k tomu, co předloží vláda nebo nějaká skupina poslanců.

Jednáme teď o tom, zda je nebo není stav legislativní nouze, posléze o tom budeme hlasovat a hlasování nějak rozhodne. Předpokládám, že je docela rozumné ptát se vlády, v čem tedy spatřuje důvody, pro které byl stav legislativní nouze vyhlášen. Moc jsme se těch důvodů zatím v této rozpravě nedozvěděli. To za prvé.

Za druhé - je-li tím důvodem to, že se vláda domnívá, že jí hrozí velká hospodářská ztráta, újma a škoda, a to ve výši, kterou ne já, ale vláda vyčísluje částkou 8,6 miliardy, které by vláda musela vyplatit na mzdách, na něž vznikne zákonný nárok, je třeba to říci nahlas. Já zde cituji z důvodové zprávy. Neprojednáváme rozpočet a není možné - a tím se obracím faktickou poznámkou k tomu, co řekl pan ministr vnitra - argumentovat tím způsobem, že neposunutím účinnosti zákona, o kterém budeme posléze jednat, by on jako ministr musel seškrtat příplatky za práci přesčas, příplatky za práci ve svátek apod. To by pan ministr udělat nemohl, protože na to jsou prostě zákonné nároky.

Platí jenom jedno. Buď platí, že cílem tohoto zákona je ušetřit 8,6 miliardy na mzdách v rozpočtové sféře, a tím neučinit problém hospodářským, nebo to neplatí. Pokud to neplatí, nejde o legislativní nouzi. Pokud to platí, je třeba říci - ano, my potřebujeme ušetřit skoro devět miliard na mzdách. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně poslankyně, vážení poslanci, domníval jsem se, že jak místopředseda vlády Špidla, tak ministr vnitra Gross celkem jasně zodpověděli otázku o důvodech, proč vláda žádá o stav legislativní nouze. Ale protože někteří kolegové tuto otázku kladou vždy znovu a znovu, dovolte mi, abych se již potřetí - byť v zásadě týmiž argumenty - ale přece jen poněkud jinak na tuto otázku pokusil odpovědět.

Ano, byli bychom samozřejmě velice rádi, kdyby se zvýšily mzdy pracovníků v rozpočtové sféře, byli bychom velice rádi, kdyby k 8% zvýšení platů došlo již od 1. ledna a nikoli od 1. dubna, kdyby zde nenastala situace, kdy se Česká republika stala rozhodnutím většiny politických sil součástí antiteroristické fronty - to není prázdná deklarace, to od nás vyžaduje i určité náklady a určité oběti -, tak bych jako předseda vláda vesele licitoval, jednal bych s jednotlivými politickými stranami o případném navýšení deficitu rozpočtu, riskoval bych rozpočtové provizorium, které by bylo sice nepříjemné, ale v normálních standardních podmínkách by zase tak dramatické změna neznamenalo. A postupoval bych tímto velmi jednoduchým a průzračným způsobem. Podmínky nejsou normální, podmínky nejsou standardní. A lituji ty, kdo si to nedokáží uvědomit.

Proto, i když samozřejmě máme naprosto přirozený zájem o zlepšení platových poměrů v rozpočtové a příspěvkové sféře, jsme přistoupili na princip, který říká, že v těchto krizových dobách je pro zemi rozhodující mít schválený státní rozpočet, mít krytá záda a kryté zázemí včetně zázemí nejen pro vnitro, o němž zde mluvil ministr vnitra, ale i pro obranu, zdravotnictví a řadu dalších konkrétních aktivit včetně aktivit zahraničních, včetně vyslání příslušných misí do zahraničí apod. Ano, tato hodnota, která není hodnotou jen jedné politické strany, ale měla by být hodnotou České republiky, je pro nás důležitější. Proto předkládáme tento návrh a je zcela zřejmé, že vláda by musela stáhnout návrh zákona státního rozpočtu, kdyby tento návrh nebyl přijat, protože by se logicky dostal do rozporu se zákonem, který byl přijat před 11. zářím.

Snažím se vám to vysvětlit naprosto jasně, ale dovolte mi dvě zemanovské poznámky na závěr. Vítám, že se lidová strana stala bojovníkem za práva pracujících. Zejména v době, kdy byla ve vládě, to mnohokrát prokázala.

Za druhé - můj lékař mi doporučil, abych zhubl o 10 kg. Pokud si vyslechnu ještě několik projevů představitelů čtyřkoalice, při kterých se mi zdvihne žaludek, můj lékař bude úspěšný. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Teď zde mám, jestli rozumím, ke stavu legislativní nouze písemnou přihlášku poslance Cyrila Svobody - jako jedinou.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedo, vážená vládo, myslím, že skutečně nelze používat v žádném případě argument 11. září tohoto roku. Tento návrh, který je v zákoně, nebyl vtělen do žádného návrhu státního rozpočtu a nepočítal s tímto stavem ani návrh, který předkládal kolega Škromach a kolega Hofman. Podle mne je to naprosto pseudoargumentace, kdy se za státotvornost považuje jediný krok - odebrat nároky lidem, kteří mzdu mají dostat takovou, jaká jim byla slíbena.

Demagogie je to v tom smyslu, že státní rozpočet se nezabývá jedinou položkou, totiž mzdami. Tam je položek více. Jestli chybějí peníze na pracovníky v rozpočtové sféře, ať se najdou nějakým jiným způsobem. Toto není stav legislativní nouze.

K tomu, co říká pan místopředseda Brožík - vláda má samozřejmě právo navrhnout stav legislativní nouze a předseda sněmovny samozřejmě může tento stav legislativní nouze vyhlásit, ale to ještě neznamená, že když to říká vláda a vyhlašuje předseda sněmovny, že to tak je. To rozhodne sněmovna svým hlasováním. Já říkám svůj názor, za kterým si pevně stojím. V tomto smyslu žádný stav legislativní nouze nebyl, není a nebude.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, myslím, že byste se měl vrátit na právnickou fakultu. O tom, jestli bude nebo nebude vyhlášen stav legislativní nouze, rozhodne skutečně hlasováním tato sněmovna, ne vaše prohlášení. V tomto technickém detailu by bylo dobré, kdybyste zvážil, jestli vystoupíte znovu se svým argumentem.

Slovo má Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi vyjádřit obavu, že i v této diskusi se ztrácí podstata a fakta dostávají na frak.

Dovolte mi, abych připomenul - myslím, že si to pamatuji celkem přesně - že těch zmiňovaných 8 miliard korun souvisejících s novými mzdovými tarify nebylo zahrnuto do žádné projednávané verze státního rozpočtu, to znamená ani do druhé, ani do první.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP