(16.10 hodin)
(pokračuje Tlustý)

Nebyly tam zahrnuty - a teď asi přestanou nadšeně souhlasit kolegové zprava a dělám to málokdy, že se odvolávám na odbory - poté, kdy, pokud si vzpomínám, v srpnu letošního roku došlo k dohodě mezi odbory a vládou právě o tom, že dojde k odložení zavedení tarifů, a že proto v žádné navrhované verzi státního rozpočtu tyto prostředky nebudou uvedeny.

Pokud tady diskutujeme chybu, ke které došlo ze strany vlády, tak chybou není, že ve státním rozpočtu tyto prostředky nejsou zahrnuty, když byla uzavřena dohoda, kterou tady cituji. Chyba je jiná. Chyba je, že odklad účinnosti nových tarifů nebyl parlamentu k projednání navržen v srpnu nebo v září, ale je navrhován teprve teď. To ovšem nikdo neskrývá. Já bych tady bojoval stejně jako kolegové, kdyby se vláda pokoušela skrýt, že tento formální krok neudělala tam, kde ho udělat měla. Ona to neskrývá a říká, že je v nouzi proto, že je listopad, dohoda sice uzavřena byla, v rozpočtech prostředky zahrnuty v souladu s dohodou nebyly, rozpočet dokonce prošel prvním čtením, zprava slyšíme, že deficit je příliš velký, a k tomu slyšíme, že mzdy jsou příliš malé, nevím, které z těchto vět mám věřit, a teď přichází korektně vláda a říká, udělali jsme chybu a umíme ji odstranit v legislativní nouzi. Co je na tom špatného?

Mimořádného pro mne v tom jedno přece jenom je. Vláda svou chybu přiznává a chce od této sněmovny, abychom ji společně odstranili. Jedno by po 11. září nového být mělo, že když někdo chybu přizná a požádá o její odstranění, že bychom tady z toho neměli dělat volební kampaň. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Kolegyně, kolegové, pane předsedo, vážená vládo, promiňte, že vystupuji podruhé, ale musím reagovat na slova předsedy vlády, který se odvolával na nestandardní podmínky a na frontu proti terorismu, jakkoliv samozřejmě tato slova v obecné formě nezlehčuji. Ale pan poslanec Tlustý to zde v zásadě již řekl.

Vláda projednávala návrh zákona o státním rozpočtu poprvé v dubnu, podruhé v červnu, pak mnohokrát v září a pak při přepracování po odmítnutí prvního návrhu. Ani v jednom z těchto návrhů, ani v dubnovém, ani v červnovém, nebylo zohledněno 8 miliard korun pro mandatorní dávky pracovníků ve veřejné sféře. Ani v jednom. To znamená, pokud se dnes někdo odvolává na situaci po 11. září, buď v dubnu měl absolutní neuvěřitelnou jasnozřivost, anebo prostě nemluví pravdu.

V jednom jediném s panem poslancem Tlustým nesouhlasím. Ano, je v pořádku, když někdo přizná chybu. Ano, měli bychom diskutovat o tom, jak tuto chybu napravit, ale nechápu, proč za chybu vlády by měli doplácet učitelé a pracovníci ve veřejné sféře. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ještě štěstí, že já musím řídit schůzi a nemohu zaujímat nějaké stanovisko proti zjevným nepravdám. Dobře. Kdo se dále hlásí do diskuse? Pan ministr Gross. (K panu poslanci Pilipovi: Pane poslanče, vy nejste přihlášen, vy jste přihlášen do další části našeho jednání, která se jmenuje k návrhu pořadu. Tady jste druhý k návrhu pořadu po poslanci Výborném. Písemně jste mně dal k návrhu pořadu. Ale jestli si přejete ústně, tak po ministru Grossovi vyzvu vás.)

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, možná je dobře, že pan ministr vnitra bude vystupovat po mně, děkuji mu, že mi dal přednost, protože z hlediska jednacího řádu ji samozřejmě má on, ale já chci položit ještě směrem k vládě jeden doplňující dotaz, mohu-li, prostřednictvím předsedajícího, a to je k zaklínání se 11. zářím jako čímsi, co přispívá k tomu, že současný stav je důvodem pro vyhlášení legislativní nouze.

Pokud si dobře vzpomínám, a já myslím, že to víme všichni, kdo sledovali diskusi o státním rozpočtu, pak první verze státního rozpočtu byla připravována před 11. zářím, a jak již bylo řečeno, nepočítala s tímto číslem, ale to chci nechat stranou svého dotazu. Nicméně po zamítnutí první verze státního rozpočtu jako jeden z argumentů bylo použito to, že nereaguje na situaci po 11. září a že neobsahuje zvláštní náklady, které by mohly být novou mezinárodní situací vyvolány. Vláda poté předložila druhý návrh zákona o státním rozpočtu, který poté prošel, a v tom skutečně navýšila náklady, které by měly souviset s mezinárodní situací, a pokud si vzpomínám přesně, vyčíslila je jako 1,5 miliardy korun. Jaká je tedy finanční souvislost tohoto návrhu, kde se vláda snaží ušetřit 8,6 miliardy korun, a konstatováním vlády v návrhu zákona o státním rozpočtu, že nově vyvolané náklady z titulu 11. září jsou 1,5 miliardy korun? Tato dvě čísla zjevně nejdou dohromady, a proto prosím zástupce vlády, aby buď vysvětlili, jak tady hraje rozdíl 7 miliard, anebo aby nadále nepoužívali argument o mezinárodní situaci k obhájení tohoto právně velmi sporného postupu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já bych rozuměl tomu, že seriózní debata by byla o tom, jestli 8 miliard korun je nouzí země, nouzí českého hospodářství nebo nouzí velmi chatrného a chatrně schváleného státního rozpočtu. To by mohla být seriózní diskuse, zda těchto 8 miliard patří do té či oné kategorie nouzí, ale myslím, že všechny ostatní debaty jsou velmi zbytečné, a prosím všechny, kteří chtějí ještě vystoupit, aby zvážili, co k tomu chtějí říci.

Pan ministr Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych velmi rád respektoval výzvu pana předsedy, ale přece jen bych nerad, aby tady zůstaly ve vzduchu některé nevyjasněné otázky.

Z mého pohledu je situace vcelku jednoduchá. Když se připravovaly první verze rozpočtu, a možná, že tady i trochu odkryji politické karty současné vlády, prostě do 11. září vláda vnímala možnost rozpočtového provizoria jako něco, co není až takovým problémem, kdyby k této variantě došlo. Do 11. září jsme tuto variantu zvažovali jako variantu, se kterou se dá žít a se kterou se dá vládnout zodpovědně ve prospěch tohoto státu, a byli jsme ochotni o této variantě uvažovat a určitá rizika nést i ve vazbě na zmiňovaný zákon, který má v současné době ještě od 1. 1. 2002 začít platit, má začít jeho účinnost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP