(16.20 hodin)
(pokračuje Gross)

Po 11. září jsme prostě museli přehodnotit politické priority a prioritou číslo jedna po 11. září je mít schválený státní rozpočet. To je prostě pro nás prioritou, protože kdybychom neměli schválený státní rozpočet, tak řada věcí prostě nebude financovatelná, a to právě řada věcí souvisejících s bezpečnostními opatřeními.

Kolega Pilip vznesl otázku na peníze a pan kolega Výborný říkal, že bych musel zaplatit přesčasy a musel bych zaplatit i soboty. Ano, musel bych je zaplatit, kdybych do té služby ty lidi nechal navelet, ale již v minulosti se několikrát stalo, že se velice výrazně omezily služby. To se stalo především po "balíčcích" v roce 1997. Kdyby ti lidé do služby nebyli naveleni, tak jim prostě soboty, neděle a noční šichty nebudu muset nechávat proplácet. Nic jiného by mi prostě v tom okamžiku nezbylo, kdybych se dostal do té situace, která v tuto chvíli hrozí.

Když tady byla řeč o těch částkách, jak souvisí 1,5 mld. - dokonce myslím 1,1 mld. je teď ve schváleném státním rozpočtu - nebo 8 mld. s těmito bezpečnostními záležitostmi, tak já vás chci upozornit na jednu věc, a zase to vztahuji k rozpočtové kapitole Ministerstva vnitra. Ta má něco kolem 37 mld. - pokud se netrefím úplně přesně, tak mi to odpusťte - a skoro 80 % výdajů této rozpočtové kapitoly tvoří mzdové výdaje nebo odvody související se mzdami. Doufám, že si každý z vás dovede spočítat, o jaké částky půjde v okamžiku, když se dostaneme do situace, která v tuto chvíli hrozí.

Ve svém prvním expozé jsem jasně řekl, že rozumím a rozuměl bych té kritice, která tu byla řečena, ale nerozumím nezodpovědnému postoji. Takže zkritizujte vládu, o tom můžeme polemizovat, ale nemohu rozumět těm, kdo v tuto chvíli odmítnou umožnit řešení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Slovo má pan poslanec Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, já se domnívám, že se tady navzájem trápíme zbytečně, alespoň mi to tak připadá, protože podle vystupování zástupců jednotlivých stran je vidět, že tady došlo k dohodě mezi ODS a ČSSD. Proti tomu asi nikdo nic nenadělá, protože tu sílu zde poslanci mají, aby odhlasovali, co odhlasovat chtějí.

Problém je asi jinde a já děkuji za upřímná slova panu kolegovi Tlustému. Kdyby na začátku vláda řekla, že pochybila a že nemůže sestavit rozpočet tak, jak chtěla, a že jí chybí do rozpočtu určitá částka, asi bychom vládu kritizovali. Na druhé straně, jestliže někdo říká falešné důvody o tom, proč chce měnit zákon, který již platí, tak pro to je pouze slovo faleš, faleš, faleš. Jestliže se ale někdo ještě zaklíná lidským neštěstím 11. září, tak pro to je jediné slovo - hanba.

Nezdržujme se, odhlasujme to, co odhlasovat chcete. Každopádně bychom měli mluvit na rovinu.

Pane předsedo, prosil bych, kdybyste vyřídil panu premiérovi, že jestliže bude ještě několik takových vystoupení, jaká jsme tu slyšeli, a zaklínání 11. září, tak díky těmto vystoupením členů vlády pan premiér zhubne o dvacet, a nikoliv o deset kilogramů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Táži se, kdo další se hlásí do rozpravy k otázce stavu legislativní nouze, zda trvá, či netrvá. Nehlásí se nikdo. Rozpravu končím a přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze k projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o sněmovní tisk 1143.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 165 poslanců 113 pro, 48 proti, nehlasovali 4. Tento návrh byl přijat.

 

Teď se teprve dostáváme k tomu, do čeho se řada z vás hlásí, a to je návrh pořadu 42. schůze. Návrh pořadu je uveden na pozvánce.

Předtím se hlásí poslanec Tlustý, předseda klubu.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi požádat v tuto chvíli o vyhlášení přestávky v délce 20 minut na poradu poslaneckého klubu ODS.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Přerušuji jednání, pokračovat budeme v 16.45 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno v 16.26 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP