(17.10 hodin)
(pokračuje Výborný)

Pakliže prezident republiky bude přesvědčen, že přijatý zákon je zákonem chybným, vrátí ho Poslanecké sněmovně k novému hlasování. To je postup v souladu s ústavou. Tak je třeba postupovat, a ne tím způsobem, že skupina poslanců navrhne revokovat usnesení, kterým byl přijat zákon.

Dámy a pánové, to možné není. A bude-li tento bod pořadu schválen a bude-li projednáván, já se takového protiústavního projednávání účastnit nebudu a se mnou také klub KDU. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Druhý je přihlášen poslanec Ivan Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, také bych se rád vyjádřil ke druhému dnes navrhovanému bodu, a protože vlastně součástí zařazení na program není nějaké oficiální zdůvodnění, které by mělo zaznít tady, tak se pokusím zareagovat na argumentaci, která zazněla v zásadě ve sdělovacích prostředcích ve vyjádření předkladatelů návrhu, kterým je tedy na dnešní návrh pořadu druhý bod navržen.

V tomto návrhu bylo řečeno, respektive v argumentech pro tento návrh bylo řečeno, že - teď pokud nebudu citovat přesně, nechť mě kolegové omluví, ale zazněla celá škála vyjádření, jako že mnozí poslanci nevěděli, o čem hlasují, že byli způsobem předložení tohoto návrhu nebo jednoho z návrhů, kterého se týká novela obchodního zákoníku jako celku, a to tedy mého návrhu, obelstěni, případně že bylo zneužito technického hlasování nebo hlasování o legislativně technických úpravách k tomu, aby sněmovna byla nějakým způsobem oklamána.

Nechci tady říkat svůj subjektivní názor, protože by asi nikoho nepřekvapilo, kdybych řekl, že tyto názory jsou nepravdivé nebo minimálně mylné, ale omezím se na to, že přečtu stenografický záznam ze druhého a třetího čtení a z toho, co jsem řekl k tomuto bodu. Tedy na schůzi, na které se projednávalo dne 18. 10. druhé čtení k tomuto bodu, jsem řekl doslova toto:

"Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedající, mé vystoupení bude krátké, protože jeden z návrhů, které jsem hodlal podat, podal předřečník a jeden pan poslanec Pavel Němec. Omezím se tedy na jeden pozměňovací návrh, a sice ten, který by zněl: Bod 52 návrhu zní: V § 183b odst. 3 písm. a) by byl odst. a) formulován takto: řídící osobou, která v ovládací smlouvě převzala závazek vůči mimostojícím akcionářům uzavřít na písemnou žádost smlouvu o úplatném převodu jejich akcií nebo zatímních listů bez časového omezení podle § 190c odst. 1. Jde o zpřesnění pravidel pro povinné odkupy akcií v rámci akciových společností. Děkuji."

To děkuji byl ještě stenozáznam, nicméně děkuji i těm z vás, kteří si to poslechli důkladně, zejména tu poslední větu, kdy jsem jasně říkal, že jde o zpřesnění pravidel pro povinné odkupy v rámci akciových společností.

V rámci třetího čtení dne 31. 10. 2001 došlo k tomu, že zpravodaj prohlásil tento návrh za nehlasovatelný, neboť obdobný text byl již v jednom z předcházejících hlasování schválen. Prostudoval jsem si texty po přestávce a zjistil jsem určité skutečnosti, které jsem řekl po přestávce, která předcházela konečnému hlasování. Omezím se tedy zase pouze na stenozáznam:

"Poslanec Ivan Pilip: Já to, pane předsedo, nerad komplikuji, ale musím zpětně po prostudování všech souvisejících bodů zpochybnit to, že můj bod H byl prohlášen nehlasovatelným. V návrhu totiž došlo k chybnému přepisu při přípravě parlamentního tisku. Píše se zde: V § 183b odst. 3 písm. e), ale můj návrh zněl písm. a). Kontroloval jsem" - pokračuje stenozáznam - "že tak to bylo uvedeno i ve stenozáznamu, čili jde o překlep při přípravě tisku. Tím, že to tady je označeno jako písm. e), vznikl dojem, že to je stejné s bodem A89 a B22, ale podle mého názoru tím, že je to k písm. a), situace je odlišná a tento bod by se měl hlasovat zvláště ještě před konečným hlasováním." Konec stenozáznamu.

Čili podtrhuji ještě jednou pasáž, kde jsem řekl: "Ale podle mého názoru tím, že je to písm. a)" - písm. a) je ono citlivé ustanovení o tom, že stát a státní instituce měly mít do této změny výjimku z povinného odkupu, respektive kupci těchto institucí, při privatizaci, tedy jednoznačně jsem před hlasováním ve třetím čtení upozornil, že hlasování bude o písm. a) zároveň.

Zpravodajem byl pan poslanec Vojíř, který - pokračuji ve stenozáznamu - řekl: "To znamená, že místo e) by mělo být a). Je to v bodě H."

Tehdy předsedající, kterým byl jako dnes pan Václav Klaus, řekl: "Ano, a) místo e) v bodě H od poslance Pilipa."

"Poslanec Oldřich Vojíř: Tím by se samozřejmě návrh hlasovatelným stal."

O návrhu se potom hlasovalo. Myslím, že každý, kdo chce vnímat tento stenozáznam, musí uznat, že nebylo žádnou mou snahou to, aby byla nějak oklamána sněmovna.

Musím říci, že také spolu s mým předřečníkem panem poslancem Výborným se musím velmi ohradit proti tomu, abychom pokračovali nebo posuzovali zákony tímto způsobem, a velice mě mrzí, že je tady připraven k hlasování takovýto návrh. Dokonce bych si jako argument pro to, abychom už neotevírali obchodní zákoník, vzal na pomoc autoritu nad jiné povolanou - předsedu Poslanecké sněmovny pana Václava Klause. Dokončím své vystoupení citací stenozáznamu k minulé schůzi.

Předsedající pan Václav Klaus - citát: "Chtěl bych podotknout, že za dvanáct let, co jsem ve sněmovnách a parlamentech, se o obchodním zákoníku vždy hlasovalo takto složitě a chaoticky. Až zase zjistíme, že se tam dvě subřádky opomněly, a někdo to bude označovat za záměrné umožňování podvodu v české ekonomice, tak prosím, aby mu upadla pusa dříve, než ji otevře a bude chtít politicky říkat takovouhle věc." (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP