(18.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Prosím, pane předsedající, abyste vyřídil panu poslanci, že se buď mýlí, anebo nemluví pravdu.

Za druhé, že nepodporou státního rozpočtu nebyly schváleny prostředky na šestnáctitarifní mzdu. Znovu opakuji, a je to doložitelné, že ani v dubnovém, ani v červnovém, ani v zářijovém, ani v jakémkoli jiném návrhu vláda s touto rozpočtovou prioritou nepočítala. Prostě tuto rozpočtovou prioritu vypustila na úkor jiných položek. To, že zaměstnanci ve veřejné správě nebudou mít předpokládané prostředky, se kterými jsme před rokem všichni souhlasili, to byla rozpočtová priorita vlády už od jara letošního roku, to je prostě holý doložitelný fakt. Říká-li kdokoli něco jiného, tak prostě nemluví pravdu. Pokud s tím odborové svazy souhlasí, je to jejich problém.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Hovořit bude pan poslanec Janeček, připraví se pan poslanec Miloslav Ransdorf.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, domníval jsem se, že úvodní rozprava bude závěrečná, že nebude třeba vystupovat v rozpravě obecné. Ale vzhledem k tomu, že pan vicepremiér Špidla i pan předseda klubu - dneska už ne - ale pan předseda výboru Škromach hovořili o licoměrnosti, je potřeba se podívat na to, jak se zde jedná.

Domnívám se, že byly položeny jasné otázky. Byly položeny otázky na pana vicepremiéra, kde jsou ohrožena ona lidská práva, což bylo zdůvodnění toho, že je potřeba vyhlásit stav legislativní nouze. Nedověděl jsem se odpověď na tuto otázku. Já se nedomnívám, že potřeba nedostát svému slibu je ohrožení lidských práv. Neslyšel jsem od pana premiéra vysvětlení a odpovědi na žádnou z těch otázek, které zde byly položeny. Takže je potřeba, když chci hovořit o licoměrnosti, nejdříve se podívat do zrcadla, pane vicepremiére.

Pan kolega Škromach hovořil o zhroucení slibů. Chtěl bych říci, že to zhroucení slibů sociálně demokratických teď právě prožíváme. Co to bylo za sliby? Byly to vysoké starobní důchody při zachování optimálního poměru důchodů ke mzdám. Dnes víme, že tento poměr je daleko horší, než býval za minulých vlád. Vidíme, že vláda musí odložit valorizaci, a vidíme, že nyní musí odložit účinnost zákona, který měl přinést další zvýšení platů. Čili ke zborcení těchto sociálně demokratických snů dochází ještě v průběhu volebního období. To nebyly sny ani lidovců, ani Unie svobody, protože jsme byli přesvědčeni, že je potřeba provést kvalitní transformaci celé sociálně ekonomické oblasti. K tomu bohužel nedošlo, ale to, co vidíme, je zhroucení těchto sociálně demokratických snů. Čili to je můj vzkaz panu poslanci Škromachovi.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní bude hovořit pan poslanec Ransdorf, připraví se paní kolegyně Páralová.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, neuplynulo příliš času od zveřejnění zprávy Evropské unie o stavu České republiky. Hodnotící zpráva vzbudila velice tvrdé reakce a řekl bych, že je naprosto oprávněné, že tyto kritické výhrady zazněly. S řadou věcí, které např. sdělil veřejnosti předseda sněmovny, bych i souhlasil. Ale proč právě v tomto bodě jakoby dáváme za pravdu Evropské unii a její hodnotící zprávě? EU volá po tom, že u nás má být kvalitnější právní a institucionální prostředí. My tím, že tady byl mimořádně nastolen tento bod, přiznáváme, že EU má pravdu, pokud kritizuje nekvalitní právní a institucionální prostředí. Řekl bych, že těmito kroky, které byly zvoleny, s režimem legislativní nouze, jsme dokázali, že šlendrián byl u nás v České republice povýšen na vládní styl.

A jestliže tady z lavic napravo častokrát zaznívají výroky o bolševismu, řekl bych, že bolševismus byl charakterizován jako v jedné oblasti instrumentální styl působení práva, vysloveně instrumentální pojetí práva. Toto, co se tady odvíjí, je v tom případě bolševismus, toto je instrumentální pojetí práva, které se kroutí, jak se vládě nebo špičkám parlamentu zlíbí. Domnívám se, že to nemůžeme připustit. Je to navíc také hazardování s osudem více než půl milionu lidí.

Chtěl bych ještě učinit jednu poznámku. Nepřesvědčil mě předseda sněmovny, když tady hovořil o důvodech pro vyhlášení legislativní nouze. Jestliže na úvod svého vystoupení mluvil o bobříku mlčení, divím se, že užil pojmu z Rychlých šípů, protože on vzhledem k tomu, jak probíhala privatizace, rozhodně nemůže aspirovat na roli Mirka Dušína. Spíše bych si vybavil postavy soupeřící s Rychlými šípy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. O slovo se ještě před paní kolegyní Páralovou přihlásil předseda klubu pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k pokročilé hodině mi dovolte, abych přednesl procedurální návrh, a to návrh na prodloužení doby pro hlasování, a to až do doby doprojednání programu této schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Je to procedurální návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy. Požádám všechny, kteří jsou v kuloárech, aby se dostavili do sněmovny. Všechny jsem vás odhlásil a žádám vás o novou registraci.

Návrh zazněl: Poslanecká sněmovna souhlasí s hlasováním o pozměňovacích návrzích i o celých zákonech i po 19. hodině do doprojednání celého programu 42. schůze. Budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 7 z přítomných 131 poslanců pro 102, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě. Slovo má paní poslankyně Alena Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych citovala ze své zpravodajské zprávy k zákonu o platu ze dne 21. ledna 2000: Problematické je navýšení finančních požadavků na státní rozpočet na platy úředníků v příštích letech, a to o více než 9 mld. Kč ročně. Předjímat dva roky dopředu více než desetiprocentní navýšení mzdových prostředků, nepočítaje v to nárůst vlivem inflace, v době, kdy ještě nedokážeme přesně odhadnout, zda na to budeme mít, je přinejmenším nezodpovědné.

ODS tehdy navrhovala vypuštění celého paragrafu, navrhovala i jeho odklad. Díky tomu, že tento její návrh neprošel, hlasovala proti přijetí tohoto zákona. Dnes jsme se tedy dočkali a stojíme přesně před tím problémem, na který jsme upozorňovali, a máme zde vládní návrh na to, abychom odložili rozšíření platových tříd. Dá se předpokládat, že před stejným problémem budeme stát i za rok.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP