(14.50 hodin)

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážený pane předsedo, vládo, kolegyně a kolegové. Chtěla bych požádat o zpětvzetí sněmovního tisku č. 980. Jedná se o poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách. Zdůvodnění: po poradě s legislativou a s odborníky na odborném semináři, který jsme na toto téma pořádali na půdě Poslanecké sněmovny bychom chtěli, aby se tento návrh promítl i do zákona o rodině a zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a proto bychom ho ještě chtěli dopracovat. Proto žádám o toto zpětvzetí. Je to sněmovní tisk č. 980 a bod číslo 70.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás požádal o zařazení bodu č. 16, sněmovní tisk 621, druhé čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství, na 5. prosince jako první bod dopoledního jednání schůze Poslanecké sněmovny, z důvodu zahraniční cesty ministra zemědělství. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Počkejte, pane poslanče. My jsme se jednoznačně domluvili, že chce-li člověk - člověk, tedy ministr i poslanec - posunout svůj bod někam jinam, automaticky dopadá na závěr bloku prvních čtení, druhých čtení, třetích čtení, smluv atd. Čili já mohu přijmout váš návrh pouze jako návrh, aby nebyl probírán v pořadí, které měl, ale aby se dostal na závěr prvních čtení - ne, druhých čtení. Rozumím. Na závěr druhých čtení.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Čili na závěr druhých čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ještě jednou - je to bod číslo?

 

Poslanec Ladislav Skopal: Bod číslo 16, tisk 621.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili my respektujeme, že pan ministr nemusí být v tuto chvíli ve sněmovně, kdy mu to předurčuje na tento týden bod programu, a my to dáváme na závěr druhých čtení. Pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové. Dovolte mi, abych učinil dva návrhy. Za prvé bych chtěl navrhnout vyřadit bod 44, což je návrh pod sněmovním tiskem 1068, a to vzhledem k tomu, že sněmovna o tom velmi nedávno podle mého soudu po delší dramatické diskusi rozhodla, pak se znovu rozhodovalo po vrácení v Senátu, pak se znovu rozhodlo a zdá se mi, že se tady neustále zabýváme věcmi, které jsou již rozhodnuté.

Za druhé bych navrhoval zařadit nový bod, a to na začátek bodu Zprávy, tedy za současný bod 135, který by se týkal současně realizace a stavu všech mezivládních smluv - myslím, že jich je 17 - mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Jsem přesvědčen o tom, že by měla být Poslanecká sněmovna informována vládou o stavu těchto smluv, a to zejména s ohledem na nedávnou návštěvu pana premiéra na Slovensku, ale také v souvislosti s předloženými návrhy zákonů, jako je návrh zákona o ochraně státních hranic apod.

Jsem přesvědčen, že není potřeba, aby ta zpráva byla před tím konkrétním návrhem v prvním čtení, ale jistě bude zajímavé, abychom pro přípravu jednotlivých poslanců pro druhé čtení byli informováni, jaký osud budou mít tyto smlouvy. Jednoduše bych to zkrátil, že by to byla zpráva vlády o realizaci a současném stavu mezivládních smluv mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jako další se hlásí... Paní poslankyně Dundáčková - k tomu, nebo normálně se hlásíte? To máte před sebou ještě mnoho dalších přihlášených. Pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji přeřadit bod 21 a tomu odpovídající bod 133, což je poslanecký návrh zákona o odškodnění osob odvlečených do Svazu sovětských socialistických republik, a to z toho důvodu, že tento návrh ještě nebyl řádně projednán v garančním výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Chcete ho vyřadit? (Ano.) Pan poslanec Němec Pavel.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl vyřazení bodu č. 22 z návrhu programu této schůze v Poslanecké sněmovně. Návrh předkládám jako zpravodaj ústavně právního výboru k tomuto bodu, a to z toho důvodu, že na minulém plénu Poslanecké sněmovny Poslanecká sněmovna přijala usnesení, kterým odročuje projednávání tohoto bodu do doby, než k věci zaujme stanovisko ústavně právní výbor. Ústavně právní výbor se věcí zabýval, nicméně po části obecné rozpravy přijal usnesení, kterým přerušil své jednání do ledna. Tedy to je důvodem, proč tento bod by neměl být ještě projednáván v souladu s předchozím usnesením Poslanecké sněmovny, jejího pléna, a proto navrhuji jeho vyřazení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Další je pan poslanec Palas.

Vážení, buďte soustředění. Ať vás pan poslanec Karas neruší. Pane poslanče Karasi, my na vás všichni hledíme, na vaše galantní, nevím jak to nazvat, vztahy k paní poslankyni.

Prosím, pan poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o vyřazení bodu programu č. 140, sněmovní tisk 984 z této schůze. Jedná se o návrh na poskytování finančních podpor formou dotací na základě podpůrného programu TEST. Tento návrh odůvodňuji především tím, že záměr nelze v současné době z časových důvodů již realizovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně Müllerová.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych navrhla vyřazení bodu č. 69 z pořadu této schůze. Jedná se o sněmovní tisk 905 a týká se vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, moc vám děkujeme, že jste zrušili pokusy o další svátky. Děkuji pěkně. Pan poslanec Mareš.

 

Poslanec Petr Mareš: Pane předsedo, pánové ministři, kolegyně a kolegové. Chci navrhnout přeřazení stávajícího bodu 68, což je vládní návrh školského zákona, tisk 1150. Pokud jsem správně pochopil, pane předsedo, interpretujete usnesení organizačního výboru tak, že uvnitř bloku první čtení je možné provádět posuny pouze tak, že na konec toho bloku, není možné žádat o pevné zařazení. Je tomu tak?

 

Předseda PSP Václav Klaus: Můžete dozadu, můžete dozadu, ale můžete třeba na předposlední bod, třeba předpředposlední. Můžete říct místo 68 - 69 70 - 71, ale nemůžete říci dopředu a nemůžete říci pevný bod.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP