(12.10 hodin)
(pokračuje Matulka)

To ano, to ve správním řádu je, ale víme všichni, jak velký rozdíl je mezi literou zákona, mezi praxí, kterou snad každý občan na své kůži zažívá. Správní řád tyto povinnosti má, on si zjišťuje skutečný stav věcí, ale dělá to prostřednictvím občana. Úředníci sedí a razítkují.

Čili domnívám se, že odklad vlády není na místě, a pokud jste již měli čas a příležitost seznámit se s vládním návrhem nového správního řádu, jistě jste si povšimli, že v tomto ohledu v nově navrhovaném správním řádu s výraznou změnou počítáno není. Proto si myslím, že můj návrh zákona je na místě a že by měl být postoupen do dalších čtení k dalšímu jednání.

V tuto chvíli děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím zpravodaje pro prvé čtení poslance Zajíčka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, ve své zpravodajské zprávě se chci vyjádřit k návrhu pana kolegy Matulky, k návrhu zákona o zjednodušení řízení u orgánů veřejné správy. Myslím, že v úvodu se dá říci, že řízení před orgány veřejné správy opravdu v zásadě reguluje či upravuje správní řád. Tento návrh zákona, ač jsem si jist, že myšlenka byla velmi dobrá, a já sám s ní souhlasím, že k zjednodušení řízení před orgány veřejné správy by v každém případě mělo dojít. Už jsem několikrát ve sněmovně v souvislosti s reformou veřejné správy připomínal, že tento moment je nezbytně nutný, protože se vztahuje přímo k občanům, kteří užívají výkonu veřejné správy.

Bohužel tento návrh má sice dobrou myšlenku, rozhodně myšlenka o zjednodušení řízení před orgány veřejné správy dobrá jest, ale provedení je prostě nepoužitelné. Jednou větou se tento návrh dá charakterizovat jako správní řád snadno a rychle, protože řízení, která probíhají před orgány veřejné správy, je hodně široké spektrum. Podle mého soudu v žádném případě nelze žádnou novelou upravit veškeré postupy řízení. Nehledě k tomu, že je tady celá řada řízení, kde vůbec není možné postupovat podle návrhu, který tady předložil pan kolega Matulka, protože této předloze se vymykají především z toho důvodu, že role konkrétního žadatele není vůbec zastupitelná.

Některé tyto námitky jsou zmíněny i ve stanovisku vlády, které zmiňuje především kolizi s některými řízeními v celním řízení, podle zákona o rodině atd. Vláda tedy 25. července 2001 projednala tento návrh zákona pana kolegy Matulky, který máte pod sněmovním tiskem 986, a její stanovisko je nesouhlasné.

Tentokrát s vládou musím souhlasit, a proto v této rozpravě navrhuji zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To nemůžete teď navrhnout - až se dostanete do obecné rozpravy.

To bylo slovo zpravodaje. Otevírám obecnou rozpravu, do které se zatím nepřihlásil nikdo. Předpokládám, že pan poslanec Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Opakuji svůj avizovaný návrh na zamítnutí této předlohy 986 v prvém čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Přivolám vaše kolegy. Prosím, zatím vás odhlásím. Budeme hlasovat o návrhu - ještě závěrečné slovo, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, ono příliš není závěrečné slovo vést k čemu. Bylo zde v rozpravě prakticky jediné vystoupení pana zpravodaje s návrhem na zamítnutí. Ale jen krátkou zmínku.

Námitka vlády, že by to vlastně znamenalo nepřímou novelu několika zákonů, možná relevantní je. Vládá říká, že je to legislativně nepřípustné. Já si to nemyslím, myslím, že přípustné to je. A hlavně si myslím, že je to zhojitelné. Jestliže je tedy potřeba skutečně nějaké doplnění s odkazem na nějaké výjimky, které je potřeba zanechat v určitých dalších předpisech, to samozřejmě proveditelné je. Jsem přesvědčen, že by to nedalo tolik práce.

Ale hlavní obsah vystoupení pana zpravodaje byl: "Ano, pan poslanec má dobrý nápad, ale takhle jednoduše si to představuje jako Hurvínek válku." Víte, tento názor můžeme slyšet několik desítek let. Mnoho desítek let v této zemi vycházejí procesní předpisy dobré, špatné, možná se zlepšující, ale jsem přesvědčen, že spíše zhoršující z hlediska občanů a zlepšující se možná pro úředníky. Je jednoduché říci "pane poslanče, máte dobrý nápad, ale takhle jednoduše to nejde". To je možné říci vždycky a hlavně se to říká tehdy, jestliže se hledá metoda "když něco nechci, tak hledám, proč to nejde". Zatímco když něco chci, tak hledám, jak to umožnit.

Chtěl bych vás poprosit, než budete hlasovat o návrhu na zamítnutí, abyste se zamysleli, zda není čas dvanáct let po sametové revoluci skutečně začít vydávat a reálně začít pracovat pro občany víc a pro úředníky míň. Jsem přesvědčen, že tento zákon je pokusem udělat cosi pro občany. I když úředníci budou naříkat. Ale nářek úředníků mi nevadí, jestliže jsem si vědom toho, že tento zákon má přispět občanům. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Dám tedy hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 46 z přítomných 147 poslanců 99 pro, 30 proti. Návrh na zamítnutí byl přijat.

 

Tím jsme ukončili projednávání bodu 17. Děkuji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji.

 

Dostáváme se k bodu 16. Před chvílí jsme si odhlasovali společnou rozpravu k bodu 16 a 18, čili bude společná rozprava.

První bod je

 

16.
Návrh poslanců Pavla Němce, Miloslava Výborného, Evy Dundáčkové a dalších
na vydání zákona o změně některých zákonů v oblasti živnostenského podnikání
a o zrušení některých nařízení vlády
/sněmovní tisk 978/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády k němu 978/1.

A bod

 

18.
Návrh poslanců Vladimíra Doležala a Tomáše Kladívka na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony, ve znění zákona č. 61/2001 Sb.
/sněmovní tisk 991/ - prvé čtení

 

Tisk 991/1 je stanovisko vlády. Nejdříve poprosím pana poslance Pavla Němce, aby se ujal slova jako zástupce navrhovatelů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP