(Jednání pokračovalo ve 14.04 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, je 14 hodin a čtyři minuty. Z toho je zjevné, že vypršela přestávka, která byla určena pro oběd. Měli bychom pokračovat v odpoledním jednání.

Konstatuji, že projednáváme bod č. 16, kterým je sněmovní tisk 978. Podle poznámek zde mi zanechaných byla přerušena obecná rozprava k tomuto bodu. Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě.

O slovo požádal předseda poslaneckého klubu ODS.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, chtěl bych požádat, aby před hlasováním o zamítnutí tohoto návrhu byl dán prostor na desetiminutovou poradu poslaneckého klubu ODS.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Budu si to pamatovat. Ptám se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, obecnou rozpravu končím.

V tuto chvíli bych měl dát prostor k vystoupení jednak pana zpravodaje a jednak zástupci navrhovatelů. Prosím nejprve některého z navrhovatelů, aby se zhostil tohoto úkolu.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu ve svém závěrečném slově stručný, a to ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, že jsem se přihlásil o slovo jako poslední diskutující v obecné rozpravě, kde jsem se snažil reagovat, jak jsem uvedl, na nevyřčené argumenty pana kolegy Starce. Za druhé - vzhledem k tomu, že bude před hlasováním zřejmě vyhlášena přestávka na jednání klubu ODS, toto moje vystoupení stejně nebude bezprostředně před hlasováním, což samozřejmě nevadí.

V závěrečném slově bych chtěl říci, že je mi velmi líto, že vláda ústy pana kolegy Starce - domnívám se, že návrh asi je konzultovaný s vládou - nebyla ochotna převzít na sebe svůj díl odpovědnosti za chaos, který je způsobený na úseku vydávání živnostenských listů a dalších kvalifikačních podmínek. Velmi mě to mrzí a překvapuje mě to. Domnívám se, že návštěva pana náměstka pana ministra průmyslu a obchodu na půdě sněmovny, kde bylo vyvoláno z jeho strany jednání s předkladateli těchto dvou návrhů zákonů, tedy našeho a pánů poslanců Doležala a Kladívka, bylo pro mne jakýmsi signálem, že vláda k této věci již přistupuje kooperativně a že si je vědoma těch problémů, které nastaly. Bohužel -

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane poslanče, neděláte tečky za větami, takže já vám nemohu skočit do řeči jinak než uprostřed věty.

Prosím všechny kolegy a kolegyně, které jsem přivolal buď já zvoněním, nebo pan kolega Němec svým vystoupením, aby zaujali svá místa v lavicích. Pokud tak nehodlají učinit, prosím, aby přesunuli sebe samotné mimo jednací sál.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP