(14.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan ministr Dostál, poté pan poslanec Doležal.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážená paní místopředsedkyně, dovolte mi, abych vaším prostřednictvím odpověděl panu poslanci na jeho dotaz, případně názor, že nikdo nejednal, pokud se týká knihovny. Ministerstvo kultury vycházelo při převodu některých kulturních institucí z okresů na kraje, případně města z filozofie, že část kulturních institucí bude převedena na města, část institucí bude převedena na kraje. Instituce, a to se týká knihoven, které měly být převedeny na města, byly samozřejmě s městem konzultovány. V tuto chvíli nemám u sebe žádné doklady o tom, jakým způsobem bylo jednáno s Městským úřadem v Teplicích, ale jsem samozřejmě panu poslanci ochoten zprostředkovat jednání na Ministerstvu kultury, které dokáže, že neexistuje knihovna, o jejímž dalším osudu by nebylo rozhodnuto na základě dohody s tím či oním městem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Doležal má slovo.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Já jsem pečlivě poslouchal pana ministra financí a souhlasím s ním. Musíme něco s majetkem provést, někdo ho musí spravovat, ale když už to někomu nařídíme, tak mu nezakazujme rozhodnout, jestli ten majetek je zbytný, nebo nezbytný, ale povolme mu s ním nakládat, to znamená ho i prodat, a neomezujme ho deseti lety. Ale to myslím, že je otázka až do dalších čtení.

Dovolím si navrhnout procedurální návrh, aby tento tisk byl přikázán též rozpočtovému výboru, aby tyto otázky mohly být projednány i tam a pan ministr mohl splnit své sliby. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se někdo dále do rozpravy k tomuto bodu? Není tomu tak, rozpravu končím. Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, velmi stručně, myslím, že už jsem příliš dlouho hovořil.

Skutečně prosím, abychom vnímali tyto zákony jako součást širšího procesu, a chci prohlásit spolu se svým kolegou panem ministrem vnitra, že si myslím, že skutečně ve druhém čtení můžeme řadu pochybností odstranit, můžeme najít optimálnější model. Myslím, že vaše místní a regionální zkušenost bude velmi užitečná k tomu, abychom optimalizovali způsob, jak zajistit veřejné služby, jak zároveň zajistit financovatelnost toho převodu majetku a jeho působení v regionech, a zároveň abychom naplnili to, co chceme, to znamená přenést působení veřejné správy na ta místa, kde mohou nejlépe rozhodnout, to znamená naplnit princip subsidiarity.

Děkuji vám za pozornost a prosím o propuštění do dalšího čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má paní zpravodajka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Paní předsedající, nezbývá mi, než pouze konstatovat, že v osmi diskusních vystoupeních v rozpravě padl jeden návrh na vrácení předlohy k přepracování. podal jej pan poslanec Doležal. Z mé strany byl podán návrh na prodloužení lhůty o 20 dnů k projednání ve výborech a pan poslanec Doležal navrhl, aby zákon byl přikázán k projednání kromě výboru pro veřejnou správu, regionálnímu rozvoj a životní prostředí také výboru rozpočtovému. Děkuji. (Hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím o klid ve sněmovně! Paní zpravodajko, pakliže jsem vás slyšela správně přes ten kravál, byl dán návrh na vrácení návrhu navrhovateli k dopracování. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

O návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování rozhodneme v hlasování pořadové číslo 159, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 159 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 141 vyslovilo 56 a 83 bylo proti.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 160. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 160 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 144 vyslovilo 132 a jeden byl proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Paní předsedající, ještě byl podán v rozpravě návrh na přikázání rozpočtovému výboru, podal jej pan poslanec Doležal.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 161, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 161 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 145 vyslovilo 101 a 21 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán i výboru rozpočtovému.

 

Dále byl přednesen návrh na prodloužení lhůty k projednání tohoto návrhu o 20 dnů.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 162, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 162 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 145 vyslovilo 95 a 28 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výboru rozpočtovému a lhůta pro jeho projednání byla prodloužena o 20 dnů.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že se množí dotazy, jakým způsobem bude pokračovat naše jednání dnes a zítra, dám v této věci dva procedurální návrhy. Vzhledem k tomu, že nebylo včera rozhodnuto o tom, že by se dnes měla projednávat třetí čtení, považovala bych za nesprávné, abychom o tom dnes rozhodli na poslední chvíli, ale navrhuji, aby čtyři zákony… Omlouvám se. (Hovoří s poslancem Urbanem.)

Omlouvám se. V tuto chvíli jsem se dověděla o tom, že je jakási dohoda předsedů klubů o tom, že dnes budeme končit v 17 hodin. Upozorňuji na to, že teď, kdy není přítomen předseda sněmovny, který je v zahraničí, a já jej zastupuji, s touto dohodou nesouhlasím. Je samozřejmě možné, že Poslanecká sněmovna si ji prohlasovat může, ale za vedení sněmovny k tomu v tuto chvíli nemohu dát zelenou a trvám na tom, aby se jednalo do 19 hodin.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP