(14.10 hodin)
(pokračuje Klaus)

Otevírám rozpravu ke třetímu čtení. (Hluk v sále.) Ale prosím opravdu o klid a pozornost k tomuto klíčovému hlasování.

Kdo se hlásí se standardními legislativně technickými či jinými poznámkami? Pan poslanec Vojtěch Vymětal. Prosím, pane poslanče. (Stále hluk v jednací síni.) Ale prosím opravdu o klid.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovoluji si přednést legislativně technickou změnu. (Neustálý šum v sále.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Opravdu prosím, poslouchejte pana poslance Vojtěcha Vymětala.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: V návrhu změn usnesení rozpočtového výboru z 54. schůze z 11. prosince 2001 u položky 310, která je původně směrována na kapitolu Ministerstva kultury, program 334 010 a týká se dostavby Kulturního domu Třebíč v okrese Třebíč, domnívám se, že je směrována špatně, protože dotyčný kulturní dům je v majetku obce.

Navrhuji, aby tato položka, tedy položka 310 v pozměňovacích návrzích rozpočtového výboru, byla směřována do kapitoly Všeobecné pokladní správy do programu 398 810 - dotace poskytované obcím. Finančně se na této věci nic nezmění.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím pana zpravodaje, jestli by mohl vyjádřit stanovisko, abychom tuto věc přijali.

Rozumím tomu tak, že chápeme tuto změnu jako legislativně technickou, o které nijak nehlasujeme. Prosím, aby byla vzata v úvahu.

Dále se hlásí pan poslanec Krása.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, u svého pozměňovacího návrhu z druhého čtení č. 54 mám uvedenu poznámku zpravodaje, že je nutno upřesnit položku, ze které navrhuje, aby částka 15 mil. Kč byla snížena. Tato položka je návratná finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace. Tím upřesňuji svůj pozměňovací návrh.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, mohl byste nám říci přesně, která je to stránka?

 

Poslanec Václav Krása: Je to stránka 12 u druhého čtení rozpočtu, položka 54.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Na straně 12 položku 54 nemám.

 

Poslanec Václav Krása: Je to u pozměňovacích návrhů, které byly vzneseny ve druhém čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Už to vidím, ale máme tady dvě stránky č. 12. Je to tedy ta druhá "dvanáctka", bod 54.

Nevím, jestli pan zpravodaj stačil zaregistrovat tuto věc. Považuji ji též za technickou otázku, o které nehlasujeme.

Dále se hlásí pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, chtěl jsem jenom ve vztahu k proceduře hlasování požádat, aby se k tisku 1060/5 k části, která se týká usnesení rozpočtového výboru II - změny v číselných položkách - hlasovalo samostatně o těchto deseti položkách: položka č. 7, 11, 12, 13, 14, 37, 166, 203, 205 a 208. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Předpokládám, že si to pan zpravodaj zapsal sám, a až budeme diskutovat o návrhu procedury, vezme to v úvahu.

Kdo další se hlásí? Pan poslanec Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Já se ctěným kolegům velice omlouvám, ale zjistil jsem, že došlo k malinkaté chybě ve sněmovním tisku, který je předložen a o kterém budeme hlasovat pod č. 39. U mého návrhu je chybně uveden řádek 946S, má správně být 945S. Děkuji za pochopení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Bereme totéž opravdu jako technickou poznámku bez jakéhokoliv hlasování. (Stále hluk v jednací síni.) Přál bych si, aby bylo věnováno dostatek pozornosti těmto připomínkám, abychom se nedostali do složitostí, které jsme zažili u obchodního zákoníku.

Prosím, aby každý, kdo chce podat návrh tohoto typu, ho uplatnil teď.

Pan poslanec Tlustý.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP