(14.20 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi navrhnout také jednu legislativně technickou úpravu. V usnesení rozpočtového výboru v části I B v bodu 1 je omylem uvedena částka 204 028 000 tisíc Kč. Je tam zjevná chyba v řádu. Je třeba škrtnout ty tři nuly, aby se jednalo o miliony, a ne o miliardy. Je to tisková chyba, kterou tímto opravuji. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jsem rád, že nebudeme hýbat miliardami, ale jenom miliony. Doufám, že to všichni bereme.

Pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedo, já mám také pouze technickou záležitost, a to v části a) usnesení rozpočtového výboru je položka 231 Základní škola Polička. Polička leží v okrese Svitavy, a nikoliv, jak je tiskovou chybou uvedeno, Ústí nad Orlicí. Takže jenom tisková změna. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, doufám, že poslouchá pan zpravodaj a že to bere též jako tiskovou změnu tohoto typu.

Pan poslanec Kohlíček. Prosím, paní kolegyně, jestli vás galantně pouštějí.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Děkuji. Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte, abych přednesla legislativně technickou úpravu. Týká se to usnesení rozpočtového výboru II položka č. 35 - došlo při přepisu už v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu k záměně názvu obce. Místo Nová Ves je uvedeno špatně Horní Ves, čili musí tam být Nová Ves, okres Brno-venkov. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Paní poslankyně Svobodová má opět technickou poznámku. Doufám, že si ji všichni zapsali.

Pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo. Pane předsedající, jestli jsem dobře porozuměl panu kolegovi Tlustému, tak by se nejdříve mělo hlasovat o pozměňovacích návrzích. Takže dobře. Já bych chtěl navrhnout, aby se nejdříve hlasovalo o pozměňovacích návrzích ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu výboru a potom aby se teprve hlasovalo o pozměňovacím návrhu výboru a o ostatních pozměňovacích návrzích. Takže to je k proceduře. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Zareaguje pan zpravodaj.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, já jsem zatím nevystupoval s návrhem procedury, ale protože padl návrh, který se toho týká, tak považuji za nezbytné proceduru navrhnout právě v tomto okamžiku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane kolego, tady mám ještě další přihlášené k legislativním poznámkám. Já bych doporučil je sesbírat všechny. Pan poslanec Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedo, dámy a pánové. Mám legislativně technickou poznámku k tisku 1060/5 k bodu 78, kde je uvedena položka Komunitní škola Vigantice. Pouze upřesnění - ve variantě A i B dát za Vigantice čárku okres Vsetín, aby bylo jasno, o kterou obec se jedná.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, upřesnění obce. Prosím, kdo dále? Pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych i já měl vystoupení k návrhu procedury. Vzhledem k tomu, že pozměňovací návrh v části rozpočtového výboru uvedený pod pořadovým č. 3 a pozměňovací návrh přednesený panem poslancem Sehořem uvedený pod pořadovým č. 37 jsou v kontradikci, tak navrhuji panu zpravodaji, abychom hlasovali buď o tom pořadovém čísle rozpočtového výboru č. 3 zvlášť, anebo aby návrh pana poslance Sehoře byl brán jako pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu rozpočtového výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Táži se, kdo se další hlásí. Pan poslanec Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Já bych rád přednesl procedurální návrh týkající se postupu projednávání státního rozpočtu. V rámci návrhu státního rozpočtu je obsažena mimořádně významná a netradiční příjmová položka, a to příjem z deblokace ruského dluhu. Takže bych chtěl poprosit, vzhledem k tomu, že jde o částku větší než 20 mld. Kč, aby pan ministr informoval, jestli ta částka již dorazila na účet, nebo nikoliv. A pokud ne - a z jeho výrazu tváře mám pocit, že ne, navíc si myslím, že kdyby ta částka dorazila, že bychom již o ní byli informováni - tak bych formuloval následující pozměňující návrh: nechť je konečné hlasování o státním rozpočtu nejdříve - a teď variantně - buď ve čtvrtek ráno, anebo zítra v 18.15 hodin, to znamená po uzavření všech možných bankovních operací.

Vysvětlím důvod. Vláda uzavřela smlouvu o splácení ruského dluhu. Podle všech dostupných informací, i když velkou část z nich vláda tají, tak podle těch dostupných informací je smlouva s ruskou stranou stavěna tak, že dlužná částka bude splacena do půl roku od podpisu smlouvy, a nebude-li splacena v tomto termínu, tak smlouva padá a stává se neplatnou. Půl roku od podpisu smlouvy uplyne právě zítra. Já se domnívám, že částka větší než 20 mld. Kč, která vyvolává určité otazníky v rozpočtu, je velmi významná, a že kdyby ty peníze nedorazily, tak že je vůbec otázka hlasovatelnosti rozpočtu, protože bychom mohli hlasovat o rozpočtu - o deficitu o polovinu vyšším.

Čili z těchto důvodů apeluji na vládu, aby pan ministr tady informoval o tom, jestli částka byla uhrazena, a pokud ne, tak abychom hlasovali nejdříve hodinu poté, co bude prověřeno, zda firma Falcon zaplatila, či nezaplatila dlužnou částku. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já tomu rozumím tak, že to není legislativně technická poznámka, že to je procedurální návrh, o kterém dám bezprostředně hlasovat - o tom, aby konečné hlasování k rozpočtu bylo ve čtvrtek ráno v 9 hodin nebo zítra v 18.15 hodin.

Prosím, znovu pan poslanec Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Já jsem ještě chtěl vaším prostřednictvím požádat pana ministra, jestli by k této závažné věci nemohl jen krátkou informaci dát, protože samozřejmě pokud by už například bylo zaplaceno, pak bych vzal ten návrh zpátky, protože by byl bezpředmětný. Pokud nebylo, pak navrhuji, aby se hlasovalo v alternativách buď zítra v 18.15, nebo ve čtvrtek v 9 ráno.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan ministr financí.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mohu vás ubezpečit, že transakce spojená s ruským dluhem probíhá přesně podle dohodnuté smlouvy a dohodnutých technických protokolů tak, že v těchto dnech částka příslušná dorazí do České republiky. To ještě neznamená ovšem, že bude částkou, která by byla majetkem České republiky, tak jak jsem řekl už v interpelaci tady na této půdě. Tak jak jsem i odpovídal ve sdělovacích prostředcích, bude probíhat určité prověřování, zda všechny operace, které byly spojeny s převodem peněz, jsou v souladu s uzavřenou smlouvou, a následně po potvrzení a předání těchto dokumentů bude částka převedena na účet Ministerstva financí u České národní banky.

Čili mohu vás ubezpečit v tom, že není ohroženo plnění v tomto směru a bude v souladu s návrhem státního rozpočtu tento příjem zakomponován do příjmů státního rozpočtu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP