(Jednání opět zahájeno v 16.53 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci, dostavte se prosím do jednacího sálu, budeme pokračovat. Prosím pana ministra Rusnoka a pana poslance Tlustého, aby se posadili ke zpravodajskému stolku. Jakmile dorazí pan zpravodaj, budeme moci pokračovat. (Hluk v sále.)

Prosím o klid v sále!

Prosím pana poslance Tlustého, aby se ujal své role zpravodaje a upozornil nás na návrhy, o kterých nyní budeme hlasovat. Současně ještě jednou prosím o ticho. Slovo má pan poslanec Tlustý. (Stále hluk.)

Prosím o klid v sále!

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dámy a pánové, dovolte mi za prvé poděkovat panu kolegovi Kühnlovi za upozornění na chybu, za druhé se omlouvám za chybu, ke které došlo v usnesení rozpočtového výboru. Hned na první straně usnesení rozpočtového výboru v položce 1/1 je omylem místo 2 mld. 130 mil. uveden návrh, ve kterém chybí dvojka a vše je posunuto o jedno místo, je tam 1 mld. 300 mil. Takže si to dovolím v této situaci vyřešit návrhem na revokaci hlasování k pozměňovacímu návrhu 1/1 usnesení rozpočtového výboru, ve kterém místo částky 1 mld. 300 mil. by bylo uvedeno 2 mld. 130 mil. Děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jak tato věc bude řešena procedurálně? Budeme revokovat už přijaté usnesení, tím začneme.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Jednu část usnesení z rozpočtového výboru, čili revokace hlasování o bodu 1 usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O návrhu na revokaci rozhodneme v hlasování pořadové číslo 524. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem na revokaci. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 524 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 193 vyslovilo 162 a 3 byli proti.

 

Jak tedy budeme, pane zpravodaji, pokračovat teď s tímto návrhem?

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Jako o novém hlasování o návrhu 1 z usnesení rozpočtového výboru na straně 1, kde místo chybně uvedené částky 1 mld. 300 mil. se uvádí 2 mld. 130 mil.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S procedurální poznámkou se hlásí pan poslanec Karel Vymětal a já poté k té proceduře také dám nějaký konkrétní návrh.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní předsedající. Teď nerozumím tomu, co řekl pan zpravodaj. Nejdřív tady tvrdí, že po bodech se nesmí hlasovat, a najednou teď, aniž ve druhém čtení padl tento návrh, chce nechat hlasovat o jednom bodě. A když my jsme žádali, aby se hlasovalo, tak se o tom ani nehlasovalo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, pane zpravodaji, že v tuto chvíli by byl správný postup, kdybychom hlasovali o otevření rozpravy, ve které by padl návrh legislativně technické opravy. To bych považovala za správné. Myslím, že to mohu navrhnout z tohoto místa, takže navrhuji znovuotevření rozpravy.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 525 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 525 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 192 vyslovilo 159 a 7 bylo proti.

 

Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Navrhuji tedy, aby byla odsouhlasena legislativně technická úprava, odstraněna chyba, kde v položce 1/1 usnesení rozpočtového výboru na straně 1 byla chybně uvedena částka 1 mld. 300 mil. a místo ní má být uvedena částka 2 mld. 130 mil.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Do rozpravy se dále nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o této legislativně technické změně, která v otevřené rozpravě padla.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 526 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 526 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 193 vyslovilo 153 a 5 bylo proti.

 

Můžeme tedy hlasovat o návrhu jako celku. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002, podle sněmovního tisku 1060/3, ve znění schválených pozměňovacích návrhů, a s vládním návrhem státního rozpočtu České republiky na rok 2002, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 527, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 527 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 193 pro vyslovilo 133 a 57 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Nyní udílím slovo přihlášenému předsedovi vlády Miloši Zemanovi.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, budu velmi stručný. Chtěl bych především upřímně poděkovat těm, kdo se neřídí známým heslem "čím hůře, tím lépe", kdo svým hlasováním přispěli stabilizaci české ekonomiky, a chtěl bych jim za to popřát upřímně úspěch v budoucích volbách.

Za druhé bych chtěl neméně upřímně poděkovat kolegům Kühnlovi a Pilipovi, kteří se s takovou péčí starali o vládní rozpočtovou rezervu, protože si uvědomují těžkosti a břímě vládnutí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP