Začátek schůze Poslanecké sněmovny
19. prosince 2001 v 9.06 hodin

Přítomno: 165 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté. Zahajuji 44. schůzi Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám. Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu - paní poslankyně Jirousová má náhradní kartu číslo 2 -, a to na základě žádosti 45 poslanců. Nikoliv náhradní kartu, ale tato schůze byla svolána na základě této žádosti. Pozvánka vám byla rozdána v úterý 11. prosince t. r.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a stejně jako paní kolegyně Jirousová mi sdělili, kdo požádal o vydání náhradní karty.

Nejprve bychom měli přistoupit k určení ověřovatelů této schůze. Prosím, kdyby se alespoň deset dalších kolegů zaregistrovalo, abychom mohli přikročit... Navrhuji, abychom určili za ověřovatele této schůze paní poslankyni Olgu Sehnalovou a paní poslankyni Miroslavu Vlčkovou. Má někdo jiný návrh? Nevidím, proto přikročíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 1 a ptám se, kdo souhlasí. Kdo je proti?

Z přítomných 89 kolegyň a kolegů pro návrh 77, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že ověřovatelkami 44. schůze Poslanecké sněmovny jsme určili poslankyně Sehnalovou a Vlčkovou.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Jarmila Boháčková pro nemoc, Václav Grulich z důvodu rehabilitace, Jiří Havlíček hospitalizace, Vilém Holáň nemoc, Yvona Jungová hospitalizace, Jaroslav Maňásek nemoc, Petr Matějů nemoc a Jaroslav Melichar hospitalizace. Z vlády se omlouvá pan ministr Jan Fencl z důvodu účasti na schůzi Senátu, Miroslav Grégr - přijetí zahraniční oficiální delegace a Pavel Rychetský - účast na schůzi Senátu.

Nyní rozhodneme o pořadu 44. schůze, jehož návrh je součástí pozvánky. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

 

Budeme hlasovat o návrhu pořadu 44. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 2. Ptám se, kdo souhlasí, abychom jednali podle navrženého pořadu 44. Schůze. Kdo je proti?

Z přítomných 106, pro návrh 86, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Prvním a jediným bodem jednání této schůze je

 

1.
Návrh poslanců Václava Brouska, Moniky Mihaličkové, Aleny Svobodové,
Michaely Šojdrové, Radima Turka a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 364/2000 Sb. o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů
/sněmovní tisk 1141/ - prvé čtení

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1141/1 a já prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Václava Brouska, aby uvedl předložený návrh.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Dovolte, abych chronologicky shrnul, jak bylo pokračováno po přijetí zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže. Zákon o zrušení Fondu dětí a mládeže, sněmovní tisk 526, byl schválen 14. září 2000. Zákon určil, že Fond dětí a mládeže projde likvidací, ale součástí likvidace bude i bezúplatný převod vhodných objektů organizací dětí a mládeže školám a školským zařízením, popřípadě obcím či krajům.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP