(9.20 hodin)
(pokračuje Langer)

Poslanecká sněmovna tedy souhlasila, aby s návrhem zákona byl vysloven souhlas již v prvém čtení.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu. Uděluji slovo panu poslanci Brouskovi.

 

Poslanec Václav Brousek: Děkuji, pane místopředsedo. Navrhuji jednu legislativně technickou úpravu, tu, kterou jsem již avizoval, která vypadla při přepisu, a to v čl. 1 bod 3 se za slova "bod 6" přidává "a bod 11". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo. Podrobnou rozpravu končím.

 

Budeme nejprve hlasovat o legislativně technické úpravě, tak jak ji přednesl zástupce navrhovatelů, a poté o návrhu zákona.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 4 a ptám se, kdo souhlasí s navrženou legislativně technickou změnou. Kdo je proti?

Z přítomných 142 pro návrh 112, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako celku.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Václava Brouska, Moniky Mihaličkové, Aleny Svobodobé, Michaely Šojdrové, Radima Turka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, podle sněmovního tisku 1141, ve znění schválených úprav."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 5 a ptám se, kdo souhlasí. Kdo je proti?

Z přítomných 146 pro návrh 129, proti 2. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli, paní zpravodajce. Tím končím 44. schůzi Poslanecké sněmovny, řekl bych historicky nejkratší schůzi ze všech.

 

(Schůze ukončena v 9.22 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP