(9.50 hodin)

Poslanec Miloš Titz: Pane předsedající, dámy a pánové, 185. usnesení výboru pro obranu a bezpečnost z 59. schůze ze dne 18. prosince 2001 k vládnímu návrhu na vyslání dopravního letounu Armády České republiky s osádkou pro podporu letounů včasné výstrahy Organizace Severoatlantické smlouvy, sněmovní tisk 1190, rozhodlo zhruba takto.

Po odůvodnění náměstka ministra obrany České republiky Štefana Füleho, zpravodajské zprávě poslance Titze a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem na vyslání dopravního letounu TU 154 Armády České republiky s osádkou pro podporu letounů včasné výstrahy Organizace Severoatlantické smlouvy po celý rok 2002 vyslovila souhlas.

2. Pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

To je vše, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane zpravodaji. Dále se ujme slova poslanec zahraničního výboru Petr Šulák.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové poslanci, zahraniční výbor na svém zasedání 18. prosince 2001 přijal následující usnesení k vládnímu návrhu na vyslání dopravního letounu Armády České republiky s osádkou pro podporu letounů včasné výstrahy Organizace Severoatlantické smlouvy, sněmovní tisk 1190.

Po odůvodnění náměstka ministra obrany Štefana Füleho, zpravodajské zprávě poslance Šuláka a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vysláním dopravního letounu TU 154 s osádkou pro podporu letounů včasné výstrahy Organizace Severoatlantické smlouvy po celý rok 2002, podle požadavků NATO.

II. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

III. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, proto ji končím.

Otevírám podrobnou rozpravu, do které se opět nikdo nehlásí, a také ji končím.

Měli bychom hlasovat o přednesených návrzích. Oba dva výbory navrhují vyslovení souhlasu, pouze v jiné formulaci. Teď se chci zeptat obou dvou zpravodajů, zda se dohodli, o kterém z usnesení, tak aby to bylo přesné, bych měl nechat hlasovat. Formulace není úplně stejná, obsahově je to stejné.

Nechám hlasovat nejprve o návrhu výboru pro obranu a bezpečnost. Přednesu návrh usnesení. Prosím o nastavení kvora. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců podle čl. 39 odst. 3 Ústavy. Kvorum bylo nastaveno.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vysláním dopravního letounu TU 154 s osádkou pro podporu letounů včasné výstrahy Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) po celý rok 2002, podle požadavků NATO."

Ještě předseda výboru pro obranu a bezpečnost. Prosím.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, já si teď nejsem zcela jist, zda je správně nastaveno kvorum, protože se nejedná o souhlas s pobytem vojsk podle příslušného článku ústavy, ale souhlas s vysláním, kde stačí nadpoloviční většina přítomných poslanců. To není podle článku tuším 43 ústavy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Já se omlouvám. Já mám v rámci přípravy na tento bod poznámku, že bychom měli postupovat podle článku 39 odst. 3 ústavy, a já se obávám, že skutečně nadpoloviční většina všech…

 

Poslanec Petr Nečas: Beru zpět, nezahrnul jsem do svých úvah novelu ústavy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Máte Vánoce před sebou, můžete studovat, pane poslanče.

Kvorum tedy bylo nastaveno. Všechny, kteří chtějí hlasovat, jsem přivolal. Budeme tedy hlasovat o mnou předloženém návrhu usnesení.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 3 a ptám se, kdo souhlasí s takto navrženým usnesením. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadovým číslem 3 z přítomných 160 poslanců pro návrh 129, proti 21. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP