Stenografický zápis 46. schůze, 29. ledna 2002

(Jednání zahájeno v 14.09 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Antonín Macháček
Poslankyně Světlana Navarová
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec František Ondruš
Poslanec Petr Šulák
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Michal Doktor


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 870/3/ - vrácený Senátem

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Němec
Senátor Jaroslav Kubera


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 925/4/ - vrácený Senátem

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Milan Cabrnoch
Senátorka Zuzana Roithová
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Ivan David
Poslanec Josef Janeček
Senátorka Zuzana Roithová
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Ivan David
Předseda PSP Václav Klaus
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1057/2/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Vlastimil Aubrecht
Senátor Mirek Topolánek
Poslanec Břetislav Petr


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 975/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Maštálka
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Karel Vymětal


5. Vládní návrh zákona o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek /sněmovní tisk 1056/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Martin Starec
Poslanec Jaroslav Zvěřina


6. Vládní návrh zákona o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1019/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Tomáš Teplík


7. Vládní návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) /sněmovní tisk 963/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Petr Matějů
Poslanec František Ondruš


12. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) /sněmovní tisk 1071/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Josef Houzák
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Václav Hanuš
Poslanec Václav Grüner
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jan Klas


13. Vládní návrh zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1092/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslankyně Lucie Talmanová


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1066/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Josef Krejčí
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jiří Hofman
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání skončilo v 18.51 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP